Objekti filtrēti pēc datums: Decembris 2023
Trešdiena, 27 Decembris 2023 20:06 Publicēts Sleja 1

Šajā ekskluzīvajā dokumentā Ticības mācības kongregācijas bijušais prefekts Gerhards L. Millers pauž skaidru, argumentētu un radikāli kritisku nostāju pret deklarāciju “Fiducia Supplicans”, ar kuru jaunieceltais Ticības doktrīnas dikastērijas prefekts Viktors Fernandess (Victor M. Fernández) paver iespēju svētīt neregulārus pārus, tostarp viendzimuma pārus.

 

 

*****

Otrdiena, 26 Decembris 2023 22:13 Publicēts Sleja 1

"Svētais tēvs, lūdzu, paskaidrojiet! Šāds izteiksmes veids nevienam nepalīdz! Nevienam!" Hertogenbošas diecēzes palīgbīskaps Nīderlandē Robs Mutsaerts vēršas pie pāvesta ar skaidru un nepārprotamu lūgumu. ( “Jau atkal šī velnišķīgā neskaidrība” (šeit)). Jautājums ir par “Fiducia supplicans”. Vai Dievs var svētīt grēcinieku? Protams, grēciniekiem, kas nožēlo grēkus, tiek no visas sirds piedots. Pavisam cits jautājums ir: vai Dievs var svētīt grēku? Protams, ka nē!

Ceturtdiena, 21 Decembris 2023 21:09 Publicēts Sleja 2

Man nāk prātā skumji ironiskas domas par svētdienas evaņģēliju, kurā aprakstīts svētais Jānis Kristītājs, un par dienu vēlāk publicēto dokumentu ar nosaukumu "Fiducia supplicans", kas atļauj svētīt konkubinātā dzīvojošos vai homoseksuālus pārus.

Ir skumji un ironiski domāt, ka Svētajam Jānim, kurš apsūdzēja Hērodu par dzīvi konkubinātā, Hērods un Hērodiāde būtu pasvieduši priekšā "Fiducia supplicans" un svētceļojuma beigās, tuksnesī, kur dzīvoja svētais, ar spontāniem vārdiem būtu lūguši viņam svētību par to labo, kam tomēr būtu bijis jābūt viņu attiecībās. Tas būtu, kā mūsdienās mēdz teikt, “došanās uz priekšu” apliecinājums.

Un, ja svētais Jānis būtu spītīgi kliedzis: "Tas jums nav atļauts!" "Atgriezieties!", ja viņš būtu atteicies piešķirt svētību, iespējams, viņam būtu pienācis no mājokļa izlikšanas rīkojums, kas, ņemot vērā viņa dzīvesvietu alā, nebūtu viņam bijis pārāk liels pārbaudījums.

Es iztēlojos tā cilvēka seju, uz kuru Jēzus norādīja kā uz vislielāko starp tiem, kas dzimuši no sievietēm. Es iztēlojos viņa acis, kas ar jautājošu skatienu satiekas ar Jēzus acīm: "Kungs, vai tas ir tas, par ko es savu dzīvību esmu atdevis?" Un es iztēlojos arī atbildi: "Un ko sacīt man?".

 

 

Avots: Renco Puccetti (Facebook)

Pirmdiena, 18 Decembris 2023 21:31 Publicēts Sleja 3

Reti kurš no katoļiem nebūs dzirdējis, ka pāvests Francisks ir sasaucis bīskapu sinodi laika posmam no 2021. līdz 2024. gadam ar nosaukumu «Par sinodālo Baznīcu: sadraudzība, līdzdalība un misija». Šī sinode tiek pasniegta kā "process" ceļā uz "sinodālo Baznīcu". "Sinodalitāte ir uzklausīšanas process, kas ļautu pārveidot Baznīcu, lai tā kļūtu iekļaujošāka, saskaņā ar pāvesta saskatīto Gara virzību".

Pirmā sinodes sesija notika šī gada oktobrī Romā, tās laikā īpašs uzsvars tika veltīts grupas dinamikas metodes «saruna Garā» izmantošanai, kas ir izvirzītā uzdevuma – pilnībā pārstrukturēt Baznīcu - neatņemama sastāvdaļa.

Sinodē katolisko Baznīcu Latvijā pārstāvēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Bīskaps augsti novērtēja šīs psihosocioloģiskās tehnikas izmantošanu, lai veicinātu vienprātību ne tikai Baznīcas struktūrās, bet arī valsts līmenī, par ko ar neviltotu entuziasmu viņš stāstīja 18.novembra dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā un katoļu medijos. Neapšaubot arhibīskapa pozitīvo pieredzi, vēlamies tomēr piedāvāt šai metodei veltītu analīzi, jo saskaņā ar speciālistu atzinumu šī jaunā metodoloģija ir problemātiska.

Tāpēc piedāvājam jūsu uzmanībai Francijas katoļu biedrību federācijas Lex Orandi pētījumu, kas veltīts sinodes darba dokumentam Instrumentum laboris.

Intervijā konservatīvajam franču katoļu žurnālam «Homme Nouveau» Lex Orandi apvienības prezidents Filips Darmantjērs (Philippe Darmantière), krīžu vadības un biznesa izlūkošanas jomas eksperts, atzina, ka šis pētījums apskata sinodes Instrumentum laboris vairāk no dabisko procesu nekā no Baznīcas doktrīnas skatupunkta. Eksperts paskaidro, ka šis metodoloģiskais aspekts vēl nebija ticis atspoguļots nevienā no daudzajiem Intrumentum laboris veltītajiem komentāriem, kuri vairāk koncentrējās uz doktrināliem jaunievedumiem.

No Lex Orandi analīzes izriet, ka psihosocioloģiskā metode, kuru “pārkristīja” par “sarunu Garā” ir problemātiska, jo tā esot paredzēta sabiedrisko pārmaiņu veicināšanai, turklāt tā ir pakļauta lielam grupas moderatora izmanīgas manipulācijas riskam un var tikt izmantota, lai ļaunprātīgi ietekmētu grupas dalībnieku sirdsapziņas. Problemātisks ir arī metodes uzsvars uz vienprātības radīšanu, kā (Svētā) Gara augli, jo, saskaņā ar metodes izveidotājiem, "klausīšanās" galvenokārt kalpo pretestības mazināšanai jauno ideju pieņemšanā un pati par sevi nenozīmē, ka tiek ņemti vērā grupas dalībnieku izteiktie viedokļi. Vai varēs a priori apgalvot, ka panāktais konsenss būs Svētā Gara balss?

 

Aleksandrs Stepanovs*****

 

Svētdiena, 10 Decembris 2023 14:24 Publicēts Sleja 1

7.decembrī Latvijas katoļu bīskapi nāca klajā ar paziņojumu, kas mudina ikvienu katoļticīgo balsot par referenduma ierosināšanu, kas ir vērsts pret partnerības likumu, par kuru nupat ir nobalsojusi saeima.

Ir ļoti rets un neparasts gadījums, ka katoļu bīskapi, kas pastāvīgi cenšas ieturēt konstruktīvas un mierpilnas attiecības ar visu laiku valdībām, aktīvi aicina Latvijas iedzīvotājus un it īpaši katoļus nostāties pret kādu likumprojektu, par kuru jau ir pozitīvi nobalsojis saeimas deputātu vairākums, no kuriem daudzi ir pilnībā mainījuši savas politiskās partijas nostāju ģimenes un laulības jautājumā.

 

Kāpēc bīskapi iestājas par šī likumprojekta atcelšanu? Kādu gan kaitējumu sabiedrībai varētu nodarīt viendzimuma pāru reģistrācija? Vai tā nav personu privāta darīšana, kurām valsts dod iespēju likumīgi sakārtot kopdzīves attiecības?

Katoļu bīskapi uzsver, ka šis likums apdraudēs laulību un ģimeni, “kas mūsu zemē jau tā ir nestabila un pārdzīvo daudzas grūtības.” Jo likums, ne tikai kaut ko atļauj vai aizliedz, bet arī izglīto un veido sirdsapziņu.

Nē, tā nav vienkārši privāta personu darīšana, jo bīskapuprāt, šim jautājumam ir piešķirts pagrieziena punkta spēks: tas ir mūsu tautas pastāvēšanas jautājums un vienlaicīgi arī morāles jautājums.” Šiem katoļu līderu vārdiem ir piešķirts liels eksistenciāls lādiņš, tie ļauj noprast, ka šeit nenotiek strīds par vārdiem vai formālām atļaujām, bet ka jaunais partnerattiecību likumprojekts iznīcinās tautas organismu kā vēzis – no “iekšpuses”.

 

Tieši tāpēc Benedikts XVI uzskatīja viendzimuma personu savienību legalizāciju ne tikai par lielāku ļaunumu kā privātā homoseksuālo personu kopdzīve, bet atzina, ka tā “iegūst daudz plašāku un dziļāku nozīmi, jo rezultātā tā ienestu izmaiņas visā sociālajā organizācijā, izmaiņas, kuras izrādītos pretējas kopīgam labumam. Civillikumi ir cilvēku dzīves sabiedrībā strukturējoši principi, kas to iespaido vai uz labu vai uz ļaunu” (kā par to rakstīja Benedikts XVI, sal. “Īsta Eiropa. Identitāte un misija”, 3.sējums).

 

Tiem, kas tomēr šaubās un domā, ka šāds likums, nekādu ļaunumu sabiedrībai nenesīs, ka tas nav nekas vairāk, kā tikai viena dzimuma pāru attiecību noregulēšana, būtu labi iepazīties ar to, kādi likumi tika pieņemti līdztekus viendzimuma pāru “laulībām” citās valstīs. Piemēram, 2022.gada septembrī komunistu režīms Kubā tika sarīkojis referendumu, lai ar Padomju Savienības cienīgu metožu palīdzību legalizētu jaunas “Ģimenes tiesības”, kas paredz LGBT personu laulības, homoseksuālo pāru bērnu adopciju, dzimuma ideoloģijas mācīšanu izglītības iestādēs, ķirurģisko iejaukšanos, lai mainītu dzimumu mazgadīgām personām bez vecāku piekrišanas, kā arī bērnu iegūšanu ar surogātmātes palīdzību: nehumānu manipulatīvu metodi ar neaizsargātu bērnu, padarot to par preci. Komunistiskajā Kubā visa šī jauno likumu pakete tika pieņemta vienā reizē, citās valstīs šādi likumi tiek pieņemti soli pa solim, iesākot ar partnerattiecības likumu, kas dod pamatojumu nākošā - prethomofobijas likuma - pieņemšanai, piešķirot tiesisko pamatojumu atņemt vārda brīvību un vajāt ikvienu, kas publiski izteiktu pretēju viedokli.

 

Vai vēlamies, lai mūsu zemē pakāpeniski tiktu pieņemti jauni likumi, kas ieviestu dzīvē visas šīs prakses?

Tāpēc Latvijas katoļu bīskapi aicina visus “aktīvi iesaistīties, lai mēs kopā sargātu laulību, ģimeni un mūsu tautu.”

 

Zemāk lasiet Latvijas katoļu bīskapu satraucošo paziņojumu.

 

*****

Jaunākie raksti