Otrdiena, 07 Jūlijs 2020 00:01 Publicēts Sleja 2

/Aldo Maria Valli/

Arvien tika kalti plāni atbrīvot pasauli no pāvesta. “Kāds mērķis tam visam? Aizstāt katoļu reliģiju un katoļu baznīcu ar jaunu reliģiju.” Tā lasām lieliskajā Masimo Viljione grāmatā 1861: Le due Italie. Identità nazionale, unificazione, guerra civile["1861: Divas Itālijas. Nacionālā piederība, unifikācija, pilsoņu karš"] (Ares, 2011).

Sestdiena, 04 Jūlijs 2020 21:31 Publicēts Sleja 1

“Reliģiskā un morālā krīze”, kas sekoja Vatikāna II koncilam, bija ļaunāks sods nekā abi pasaules kari un loģiski noveda pie pāvesta Franciska pontifikāta “katastrofas”, saka itāļu vēsturnieks un rakstnieks Roberto de Mattei.

Sestdiena, 30 Maijs 2020 19:41 Publicēts Sleja 1

Bīskaps tic, ka pandēmija novedīs pie Baznīcas attīrīšanās un liks ģimenēm pieredzēt ‘mājas baznīcas nozīmi’.

Pirmdiena, 25 Maijs 2020 22:54 Publicēts Sleja 3

/Stefano Fontana/*

24. maijā apritēja piektā gadskārta pāvesta Franciska apkārtrakstam Laudato si. Vatikānā plānotas aktivitātes nedēļas garumā, starp kurām ir kopīga lūgšana par integrālo ekoloģiju, bet svinības turpināsies veselu gadu. Šī iniciatīva pārsteidz. Pijs XI svinēja pirmās sociālās encilikas Rerum novarumčetrdesmito, nevis piekto, gadskārtu, kad autors, pāvests Leons XIII bija jau miris pirms 28 gadiem, nevis ar autoru, kas joprojām ir dzīvs. Un galu galā tas bija liela mēroga dokuments!

Jaunākie raksti