Trešdiena, 30 Decembris 2015 12:32 Publicēts Sleja 1

Visa pasaule apbrīno stāstu par dīvainām dzeltenām būtnēm. Protams, šīs aizrautības iemesls ir veiksmīga mārketinga kampaņa. Minjoni ir ienākuši mūsu tirgū pateicoties agresīvai reklāmai, kas izraisījusi gandrīz vai globālu histēriju.

Otrdiena, 29 Decembris 2015 21:42 Publicēts Sleja 3

Svētdienas Evaņģēlija lasījumā redzam šādu situāciju: 12gadīgais Jēzus ir paklausīgs saviem vecākiem un paliek pie viņiem. Šķiet, šī ģimene bija līdzīga daudzām citām, taču vienlaikus pilnīgi atšķirīga. Neviens no šīs ģimenes locekļiem nebija tāds, kā varētu likties. Māte bija jaunava. Jāzeps nebija bērna bioloģiskais tēvs. Dēls bija Dievs.

Trešdiena, 23 Decembris 2015 09:12 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/ 

 

Pagājušonedēļ Eiropas Parlaments ar pārliecinošu balsu pārsvaru noraidīja „dzemdes iznomāšanas” industrijas ambīcijas. Saskaņā ar EP atbalstīto ziņojumu par cilvēktiesību un demokrātijas stāvokli pasaulē šāda veida reproduktīvas tehnoloģijas atzītas par nepieņemamām. 

Otrdiena, 27 Oktobris 2015 08:48 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītās Sinodes iznākums bija prognozējams: Romas Katoļu Baznīca paliek uzticīga Kristus mācībai un tradīcijai, vienlaikus norādot, ka mūsdienās ģimene piedzīvo īpaši smagus pārbaudījumus, kurus nevar pārvarēt, mainot tradicionālo doktrīnu.

Sinodes gala dokumentā bīskapi pauž atbalstu kristīgajai laulībai un ģimenei, atzīstot, ka tai jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. Tāpat Sinodes tēvi aicina Baznīcu aktīvi un delikāti atbalstīt ģimenes. Dokumentā skaidri norādīts, ka Baznīcas mācība attiecībā uz ģimenes lietām paliek nemainīga. Tekstā netiek aplūkots jautājums par šķirto personu pielaišanu pie sv.Komūnijas, kas nozīmē, ka tuvākajā laikā būtiskas pārmaiņas pastorālajā praksē nav gaidāmas. Sinodes tēvi raksta, ka būtu nepieciešams labāk izpētīt šādu personu dzīves situāciju. Tajā pašā laikā vērtīga būtu viņu aktīvāka iesaistīšanās Baznīcas dzīvē. Šāds uzstādījums pēc būtības nav nekas jauns, jo uz to pašu dokumentā „Familiaris consortio” savā laikā norādījis svētais pāvests Jānis Pāvils II. Tas pats attiecas uz jautājumu par homoseksuālām savienībām. Sinodes tēvi skaidri nosoda jebkādu homoseksuālu personu diskrimināciju, vienlaicīgi uzsverot, ka viņu attiecības nevar tikt atzītas par laulību.

Jaunākie raksti