Objekti filtrēti pēc datums: Aprīlis 2020
Trešdiena, 29 Aprīlis 2020 23:29 Publicēts Sleja 1

/Aleksandrs Stepanovs/ Mēs dzīvojam savādā laikā. Kā baznīca dzīvo šajā spriedzes situācijā? Kas rūp cilvēkiem un ko viņi gaida no baznīcas vadības? Ierosinu par to padomāt, ieskatoties aktuālajā situācijā Itālijā tieši baznīcas vidē. Itālija vispārējā Baznīcā ir īpaša valsts, kur atrodas Katoliskās Baznīcas pārvaldes centrs, kur ir pāvests. Lēmumi un nostājas, kas veidojas tur, kā viļņi nonāk arī citās partikulārajās baznīcās. Pietiks minēt, ka kopš sv. Pētera bazilikas aizvēršanas, tika aizslēgtas arī katedrāles un baznīcas daudzās valstīs. 

Svētdiena, 26 Aprīlis 2020 16:51 Publicēts Sleja 3

Šis ir godināmā arhibīskapa Fultona Šīna pravietiskais sprediķis par antikristu, mūslaiku zīmēm, apokalipsi un gaidāmajiem pārbaudījumiem, kurā viņš sava laika kristiešiem sniedz arī trīs praktiskus padomus. Ikviens varēs atpazīt šīs zīmes, antikrista darbības iezīmes un valodu mūsdienu Baznīcā. 

Sprediķis tika translēts radioprogrammas “Iededziet savas lampas” (“Light Your Lamps”) rubrikā “Mūsu laikmeta zīmes”1947. gada 26. janvārī.

Otrdiena, 14 Aprīlis 2020 17:00 Publicēts Sleja 2

Roberto de Matei

Politiskie, vēsturiskie un teoloģiskie argumenti

 

Tēma, par kuru runāšu, ir Sagaidāmā notikumu attīstība Itālijā un Eiropā koronavīrusa krīzes laikā un pēc tās. Neiztirzāšu šo jautājumu no medicīnas vai zinātnes skatpunkta, jo neesmu šo jomu eksperts, bet aplūkošu problēmu no politikas zinātnes un sabiedrisko zinātņu speciālista, vēsturnieka un vēstures filozofa viedokļa.

Jaunākie raksti