Objekti filtrēti pēc datums: Jūlijs 2019
Ceturtdiena, 25 Jūlijs 2019 16:47 Publicēts Sleja 3

Marta mēnesī Rumānijā notika Pro Life iniciatīva “Bērni dodas uz Eiropas Parlamentu”, kas parādīja, ka pret abortu vērstā domāšana ir spēkā. Piemēram, šī gada marta pasākums ir devītais šāds nacionālais gājiens, un katru gadu dzīvības atbalstītāju gājienu skaits aug.

Piektdiena, 19 Jūlijs 2019 10:40 Publicēts Sleja 2

Viduslaiku Baznīca saskārusies ar apsūdzībām antisemītisma atbalstīšanā. Šie pārmetumi skan līdz pat mūsu dienām. Visbiežāk tas tiek saistīts ar krusta kariem, kuru laikā esot notikuši arī pret ebrejiem vērsti grautiņi. Tiesa, šie grautiņi norisinājušies t.s. „tautas gājienos”, ko Baznīca vai laicīga vara nebija akceptējusi, un ko vadījuši pašpasludināti „tautiski vizionāri”.

Piektdiena, 19 Jūlijs 2019 10:07 Publicēts Sleja 1

“Mums atkal un atkal ir jārunā par Svētās Komūnijas pieņemšanu laulātajiem tajās ģimenēs, kur katolis ir precējies ar kristieti, kurš nav katolis,” smaidot saka kardināls Valters Brandmillers. Kardinālam ir gandrīz 90 gadu; viņam ir savs skatījums uz šī jautājuma realitāti, vēsturi un aktualitāti šodien.

Piektdiena, 12 Jūlijs 2019 22:08 Publicēts Sleja 3

/Inese Lietaviete/

Anselms Grīns (Grün), vācu benediktīniešu mūks no Minsteršvarcahas abatijas, aptuveni 300 grāmatu autors, pazīstams ir lasītājiem arī Latvijā. Viesojies Rīgā 2010. gadā un latviešu valodā ir izdotas pārdesmit viņa grāmatas[1]. Nu šim klāstam ir pievienojusies vēl viena – "Sapņu garīgā interpretācija" (Terēzes Tamovičas tulkojumā, izdevniecība "Ezerrozes grāmatas", 2019).

Trešdiena, 10 Jūlijs 2019 21:09 Publicēts Sleja 1

Em. Kardināls Jānis Pujats

 

 

 Liturģiskā atjaunotne Rīgas Metropolijā pēc Vatikāna II koncila

Svētdiena, 07 Jūlijs 2019 23:18 Publicēts Sleja 3

Jau kopš tā publicēšanas 17. jūnijā Amazonei veltītās sinodes pamatdokuments Instrumentum Laboris ir daudzkārt kritizēts, jo, salīdzinot ar visās iepriekšējās sinodēs risinātajiem jautājumiem, tas vairs neiekļaujas rāmjos, pārkāpjot pieļaujamās robežas arī ierosinājumu ziņā.

Taču uz šo brīdi ir vēl citi jaunumi. Dokumentu saistībā ar tajā saskatāmo herēzi un apoztāzi nosoda vācu kardināls Valters Brandmillers, kurš, nu jau 90 gadus vecs, ir pazīstams kā izcils Baznīcas vēsturnieks un no 1998. līdz 2009. gadam bijis Pontifikālās Vēstures zinātņu komisijas prezidents. Viņš ir arī līdzautors 2016. gadā pāvestam adresētajai vēstulei Dubia, kurā tika paustas šaubas par pareizu apustuliskā pamudinājuma Amoris Laetitia interpretāciju un pielietojumu un uz kuru pāvests Francisks tā arī nekad neatbildēja.

Piedavājam viņa izklāstu jeb, citiem vārdiem, viņa „J’accuse“*, kas jau tulkots un publicēts daudzās pasaules valodās.

Svētdiena, 07 Jūlijs 2019 20:43 Publicēts Sleja 2

Jau kopš 2. jūlija cilvēkam ar īpašam vajadzībām, 42 gadu vecajam Vincentam Lambertam, Reimsas slimnīca liedz ūdeni un ēdienu, izpildot Francijas kasācijas tiesas lēmumu. Tādējādi tika noraidīta Vincenta mātes Viviānas Lambertas pēdējā apelācija Ženēvā Apvienoto Nāciju Padomē par cilvēku tiesībām, kas lūdza Padomi atgādināt Francijas valstij tās pienākumus: “Divas reizes šī komiteja pieprasīja Francijas valstij nelikt mirt Vincentam. Bet Francijas valdība to noraidīja, kaunpilnā veidā pārkāpjot savas starptautiskās saistības. Es jūs lūdzu atgādināt Francijai, lai tā ievēro dzīvības saglabāšanas pasākumus un neliek mirt manam dēlam. Līdzīgi manam dēlam tiek apdraudēta vēl citu 1700 personu dzīvība, kas atrodas tādā pašā stāvoklī”.

Ceturtdiena, 04 Jūlijs 2019 22:57 Publicēts Sleja 1

Roberto de Matei: „Vai bīskapi, apustuļu pēcteči, klusēs? Vai kardināli, pāvesta padomdevēji Baznīcas pārvaldībā, klusēs, iepazinušies ar šo politiski reliģisko manifestu, kas sagroza mācību par Kristus mistisko Miesu un no šīs mācības izrietošās prakses?“

Jaunākie raksti