Objekti filtrēti pēc datums: Februāris 2019
Trešdiena, 20 Februāris 2019 22:56 Publicēts Sleja 3

Atklātā vēstule Bīskapu konferenču prezidentiem

 

Dārgie brāļi, Bīskapu konferenču prezidenti!

Mēs vēršamies pie jums, dziļu raižu mudināti. 

Katoliskā pasaule ir zaudējusi orientierus, un satraukumu rada jautājums – kurp dodas Baznīca?

Šī dezorientējošā procesa priekšā, šķiet, visi sarežģījumi tiek reducēti līdz mazgadīgo izmantošanas problēmai, kas ir šausmīgs noziegums, it īpaši, ja pie tā vainīgs priesteris, – taču tā ir tikai plašākas krīzes sastāvdaļa. Homoseksualās programmas mēris tiek izplatīts Baznīcas iekšienē. To īsteno organizētie tīkli un aizsargā piesegšanas un konspiratīvas klusēšanas gaisotne. Šīs problēmas saknes acīmredzami meklējamas dziļi materiālisma, relatīvisma un hedonisma augsnē, kur tiek atklāti apstrīdēta absolūtā morālā likuma – tāda likuma, kuram nav izņēmumu – pastāvēšana.

Par seksuālās izmantošanas cēloņiem pie atbildības tiek saukts klerikālisms. Taču klēra pirmā un galvenā vaina ir nevis varas ļaunprātīga izmantošana, bet gan attālināšanās no Evaņģēlija patiesības. Dievišķā un dabiskā likuma noliegums, kas notiek ar vārdiem un darbiem arī publiskajā telpā, ir ļaunuma sakne, kas samaitā dažas Baznīcas aprindas.

Šīs situācijas priekšā kardināli un bīskapi klusē. Vai arī jūs klusēsiet konferencē, kas sāksies Vatikānā šī gada 21. februārī?

Mēs esam starp tiem, kuri 2016. gadā Svētajam Tēvam iesniedzām jautājumus (dubia), kas šķēla Baznīcu pēc ģimenes jautājumiem veltītās sinodes. Šodien uz šiem jautājumiem (dubia)  ne tikai nav saņemtas atbildes, bet tie kļuvuši arī par vispārējās ticības krīzes sastāvdaļu. Tāpēc mēs Jūs iedrošinām pacelt balsi, lai pasludinātu un iestātos par Baznīcas mācības integritāti.

Lūgsim Svēto Garu, lai tas palīdz Baznīcai un apgaismo dvēseļu ganus, kas to vada. Šobrīd ir nepieciešama steidzama un apņēmīga rīcība. Mēs uzticamies Kungam, kurš ir apsolījis: “Lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām” (Mt 28, 20).

 

Kardināli:

Valters Brandmillers (Walter Brandmüller)

Raimonds Leo Berks (Raymond Leo Burke)

Jaunākie raksti