Pirmdiena, 23 Septembris 2019

Lūgšanu kampaņa un gavēnis nodomā par gaidāmo Pan-Amazonei veltītās bīskapu sinodes speciālo asambleju – lūdzam Dieva žēlastību, lai maldi un herēzes nevarētu ņemt virsroku.

Piektdiena, 09 Augusts 2019

Gads veltīts Dievam!

Kopā ar Sv. Jāni Kristītāju gatavot Kungam ceļu.

Kopā ar Sv. Francisku labāk pazīt Dievu un sevi.

Piektdiena, 19 Jūlijs 2019

“Mums atkal un atkal ir jārunā par Svētās Komūnijas pieņemšanu laulātajiem tajās ģimenēs, kur katolis ir precējies ar kristieti, kurš nav katolis,” smaidot saka kardināls Valters Brandmillers. Kardinālam ir gandrīz 90 gadu; viņam ir savs skatījums uz šī jautājuma realitāti, vēsturi un aktualitāti šodien.