Lūgšanu, gandarīšanas un gavēšanas diena pasaulē 19. jūnijs, 2020 – Vissvētākās Jēzus Sirds diena

Sestdiena, 13 Jūnijs 2020 19:33

Mēs, ticīgie laji, ik dienas sastopamies ar neskaitāmiem pārkāpumiem pret mūsu Kungu Jēzu Kristu, patiesi klātesošo Vissvētākajā Sakramentā. Šobrīd tik daudzās zemēs ticīgie ir spiesti saņemt Svēto Komūniju uz rokas. Tā ir nepamatota prasība Baznīcas praksē un ir noziegums pret mūsu Kunga Jēzus Kristus dievišķību un Svētās Mātes Baznīcas universālajām normām.

Tādēļ nākam ar priekšlikumu – šī gada 19. jūniju, Vissvētākās Jēzus Sirds svētku dienu, veltīt lūgšanai, gandarīšanai un gavēnim, kā atlīdzinājumu par visiem grēkiem, kas veikti pret Svēto Euharistiju.

Mēs lūdzam visu garīdzniecību un ticīgos lajus apvienoties, izdzīvojot šo Euharistiskās atveseļošanās dienu dažādos veidos – upurējot un piedaloties Svētajā Misē, svētās adorācijas stundās, upurējot Svēto Komūniju gandarīšanai, ar Rožukroņa lūgšanu, ieskaitot īsās Portugāles eņģeļa mācītās lūgšanas Fatimas bērniem, ar Krusta ceļa meditācijām, kā arī ziedojot un gavējot. Mēs arī lūdzam dalībniekus lūgties Vissvētākās Jēzus Sirds litāniju privāti vai publiski un atjaunot veltīšanās aktu Vissvētākajai Jēzus Sirdij, kā to noteica pāvests Leons XIII 1899. gada 11. jūnijā.

Mēs ceram uz lielu Gandarīšanas kampaņu, tāpēc neatlaidīgi mudinām priesterus un ticīgos apvienoties šajā pasākumā un pēc iespējas plašāk to popularizēt. Ar paļāvību mēs vēršamies pie Euharistiskā Jēzus, Viņa Vismīļās Mātes, Vissvētākā Sakramenta Jaunavas, nopelnu dēļ: Fac cor nostrum secundum Cor Tuum Veido mūsu sirdis pēc Savas Sirds!

Jaunākie raksti