„Komfortablie” katoļi „nevēlas” saskatīt briesmas, ar kurām saskaras Baznīca

Pirmdiena, 10 Jūlijs 2017 09:18

Pārāk daudzi katoļi ir iegājuši „komfortablā” katolicisma zonā, jo viņi nevēlas un pat vairs nespēj saskatīt tās „nopietnās problēmas”, ar kurām šobrīd saskaras Baznīca. Tā sacīja viena no slavenākajām un pasaulē vislabāk pazīstamākajām katoļu ekspertēm  un teoloģēm Baznīcas Tēvu jautājumos intervijā (skatīties šeit) pēc konferences “Iegūt skaidrību – Gads kopš Amoris Laetitia”, kas notika Romā šīgada 22. aprīlī.

„Šķiet, ka lielākā daļa katoļu savu dzīvi pavada kādā komforta zonā, gluži tāpat kā tie daudzie bīskapi, kuri arī mīt šajā aizsargātajā drošības zonā,” sacīja Austrālijas zinātniece patristikas un klasikas jomās Anna Silvasa. Viņa piebilda, ka „ir pārāk apgrūtinoši”, lai šajā zonā mītošie cilvēki spētu „iet dziļāk”, jo tur atrastais varētu viņiem būt pārāk izaicinošs un konfrontējošs.

Silvasa īpaši atsaucās uz pretrunīgi vērtēto pāvesta Franciska dokumentu Amoris Laetitia. Apustuliskā pamudinājuma „žēlsirdības” jauno traktējumu daži kardināli un bīskapi ir lietojuši, lai attaisnotu Euharistijas sniegšanu tiem katoļiem, kas bija laulāti, bet šķīrušies, noslēdza jaunu civilu laulību un līdz ar to dzīvo laulības pārkāpšanas stāvoklī, kā arī pat tiem cilvēkiem, kuri dzīvo homoseksuālās attiecībās. Katoļu kritiķi apgalvo, ka šāds solis ir līdzvērtīgs laulības pārkāpšanas un homoseksualitātes atzīšanai; tās ir darbības, kuras Baznīca vienmēr ir nosodījusi kā smagus un amorālus seksuālās dabas grēkus.

Silvasa, Austrālijas Jaunanglijas universitātes vecākā zinātniskā pētniece, sacīja, ka pārāk daudzi cilvēki Baznīcā vadās pēc, tā sauktā, „emocionālā pāvestiskuma”, kurā viss pāvesta sacītais tiek uzlūkots kā „orākuls no Debesīm”.

Cilvēki ir pārāk nobijušies, lai jautātu, kas notiek tad, ja pāvests nonāk „pretrunās” ar iepriekšējā pāvesta pausto mācību, sacīja Silvasa. Viņa piebilda, ka lielākajai cilvēku daļai šāds jautājums vispār atrodas „ārpus apspriešanas” jomas.

Silvasa pauda viedokli, ka ticīgie katoļi, kas atklāj atšķirības starp to, ko pāvests saka esam Baznīcas mācība un to, ko Baznīca patiešām māca, tiek uzskatīti par „neticīgiem”, jo tas taču nekad nevarētu būt tālāk no patiesības.

Viņa sacīja, ka lajiem, priesteriem, bīskapiem, kardināliem un pāvestam – visiem ir „pienākums” paklausīt Jēzum Kristum un Katoliskās Baznīcas mācībai, ko viņi ir iepazinuši.

„Baznīca ir kopīgas uzticības derība… un visiem ir pienākums būt paklausīgiem Jēzum Kristum, kas stāv pāri visam. Patiesībā arī pāvests ir paklausīgs,” viņa sacīja.

Silvasa pauž viedokli, ka pāvestam Benediktam XVI visticamākais bija taisnība, kad viņš runāja par ticīgo Baznīcu – to, kas patiesi ir uzticīga Kristum, – kas ir mazākā Baznīcas daļa.

Viņa sacīja, ka ticīgā Baznīca skaitliski mazināsies, bet viņa vienlaikus iegūs arī atšķirīgu raksturu tam, kas patreiz ir modē.

„[Vienīgi] patiesa veltīšanās Kristum spēs mūs izvest [no pašreizējās krīzes],” viņa sacīja. „Nepastāv vienkāršas atbildes, lai risinātu pašreizējo krīzi, kā vien nopietna atgriešanās pie mūsu Kunga, kas ir vienīgais patiesais Kungs, Mācītājs, kā arī savas Baznīcas Līgavainis – vakar, šodien un mūžīgi,” viņa vēl piebilda.

Profesore Silvesa pievienojas Princtonas profesoram Robertam P. Džordžam un katoļu rakstniekam Monsiņjoram Čārlzam Popam, kas aicina katoļus pamosties no „komfortablā katolicisma” un bez jebkādiem kompromisiem izdzīvot Evaņģēlija patiesību.

„Sociāli pieņemamā katolicisma dienas ir pagājušas, komfortablā katolicisma dienas nu jau ir pagātnē,” sacīja profesors Džordžs savā 2014.gada uzrunā. „Vairs nav viegli būt uzticīgam kristietim, labam kristietim, autentiskam Evaņģēlija patiesības lieciniekam. Cena ir augsta un mums tā ir jāmaksā,” viņš sacīja.

Monsiņjors Čārlzs Pops 2016.gadā uzrakstīja rakstu, ka katoļiem vajag atteikties no „komforta” un pavadīt savas dzīves kā kaujas laukā.

„Šķiet, ka nevalda pārliecība, ka mēs atrodamies šādā kaujas laukā; katoļiem vajag būt atturīgākiem, novērsties no plašākas kultūras, būt drosmīgiem lieciniekiem un vienlaicīgi arī drosmīgi pieņemt moceklību,” viņa vēl piebilda.

Avots: „Comfortable” Catholics are „unwilling” to see dangers facing Church: Scholar, www.lifesitenews.com

Tulkoja Agnese Strazdiņa

Foto: youtube.com

Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 10 Jūlijs 2017 10:42

Jaunākie raksti