Neskaidrības, ko izraisīja Amoris Laetitia ir „bezprecedenta”, pat „apokaliptiskas”: izsakās kāds zinātnieks

Svētdiena, 18 Jūnijs 2017 22:51

Šīgada 19. martā ir apritējis gads kopš pāvesta Franciska apkārtraksta Amoris Laetitia, kas ir izraisījis pretrunīgas interpretācijas sakarā ar atļauju pieņemt Euharistiju laulātiem pāriem Baznīcā, kuri civili ir šķīrušies un noslēguši jaunu savienību. Tas izraisījis īstu haosu šajā jautājumā katoļu pasaulē.

Par haosu Baznīcā liecina vairāku bīskapu konferenču izstrādātas vadlīnijas. Vienas to pieļauj dažos gadījumos, kā, piemēram, Maltas un Gozo bīskapi, Buenosaresas reģiona bīskapi Argentīnā, Vācijas un Beļģijas bīskapu konferences. Citas bīskapu konferences, piemēram, Polijā, uzskatīja par vajadzību apspriest šo jautājumu un formāli aizliegt laulātiem, bet no jauna precētiem pieņemt Komūniju, tādējādi pieturoties pie Baznīcas mācības laulības jautājumā. Līdzīgas vadlīnijas izstrādāja atsevišķi bīskapi, kā piemēram, Filadelfijas un Feniksa diecēzes bīskapi ASV, vai Albertas provinces diecēzes bīskapi Kanādā.

Varbūt tas ir margināls, nevajadzīgs un sausi doktrināls jautājums? Godīgi uz šo jautājumu nevar atbildēt ar vieglu sirdi. Ticīgajiem šajā jautājumā ir iesaistīti trīs sakramenti (laulība, grēksūdze un Euharistija), smaga grēka realitāte, sirdsapziņas jautājums, attieksme pret Baznīcas normu un Dieva likumu. Tas ir diezgan daudz, lai nepareiza izpratne varētu pārveidot kristīgo ticību par kaut ko pilnīgi citu.

Reaģējot uz neizpratni, kas izcēlās Baznīcā, četri kardināli iesniedza pāvestam Franciskam vēstuli Dubia (ʻšaubasʼ), par to civitas.lv jau rakstīja iepriekš (lasīt šeit un šeit). Kardināli, cieņas pilnā veidā, ar mērķi noskaidrot izraisītās šaubas, uzdeva pāvestam jautājumus, uz kuriem joprojām nav saņemta atbilde. Vai pēc Amoris Laetitia ir iespējams pieņemt Euharistiju tiem, kas bija laulāti, bet izšķīrās un noslēdza jaunu civilo savienību? Vai turpina pastāvēt absolūtas morālas normas? Vai joprojām pastāv smaga grēka habituāls (pastāvīgs) stāvoklis? Vai joprojām ir spēkā tas, ka pēc būtības slikta darbība nevar kļūt subjektīvi laba?

Varbūt kāds cerēja, ka “atpazīšanas” metode, kas tiek minēta enciklikā, tiks pielietota strikti personiski, pēc ilgas refleksijas un izpētes laika, tā sakot, ar pipetes palīdzību, taču nupat pirms nedēļas Argentīnā, svētā Roha draudzē, kas atrodas Santa Fe štatā, vietējais bīskaps Angel Jose Macins pielaida pie Sv. Komūnijas 30 pāru lielu grupu, kuri bija laulāti, bet atkal precēti. Šie pāri satikās sešu mēnešu laikā sestdienās grupas nodarbībās, pabeidzot kursu, un viņus draugu un radu klātbūtnē pielaida pieņemt Sv. Komūniju. Nevienā ceremonijas brīdī, kā to apstiprināja liecinieki, netika minēta tradicionālā Baznīca mācība, ko sv. Jānis Pāvils II uzsvēra apustuliskajā pamudinājumā Familiaris Consortio (n. 84), ka pie sakramentiem tiek atļauts iet tiem šķirtiem laulātajiem, kuri jaunajā savienībā dzīvo kā brālis un māsa. To pašu patiesību atgādināja Ticības mācības kongregācijas prefekts kardināls Gerhards Millers, apgalvojot, ka Familiaris Consortio (n. 84) paliek spēkā un nevar būt atcelts.

Šādā krīzes situācijā, lai gūtu skaidrību, šī gada 22. aprīlī Romā tika organizēta konference “Iegūt skaidrību – Gads kopš Amoris Laetitia”. Šīs marginālās un drosmīgās konferences dalībnieki ja raugās uz kopējo Baznīcas fonu, bija laji un vienīgi laji, kuri izjūt lielu atbildību par Baznīcu. Publicējām civitas portālā dažas intervijas ar konferences dalībniekiem. 

Aleksandrs Stepanovs

Neskaidrības, ko izraisīja Amoris Laetitia ir „bezprecedenta”, pat „apokaliptiskas”: izsakās kāds zinātnieks

Viss, kas ir „netieši” iekļauts pāvesta Franciska Apustuliskajā pamudinājumā Amoris Laetitia, ir „ļoti skaidri pausts un patiešām ir pretējs ļoti svarīgām ticības dogmām,” kādā intervijā sacīja patristikas un viduslaiku filozofijas profesors.

Čīles Universitātes profesors Klaudio Pjerantoni (Claudio Pierantoni) komentēja Edvarda Pentēna (Edward Pentin) rakstu National Catholic Register, kas 22.aprīlī izskanēja intervijā šajā saitā. Pjerantoni tajā pašā dienā uzrunāju klātesošos konferencē, kas norisinājās Romā. Tajā tika izskaidrotas neskaidrības, ko bija izraisījis pretrunīgais pāvesta Apustuliskais pamudinājums.

Amoris Laetitia nav iespējams interpretēt tikai ortodoksālā veidā, Pjerantoni uzsvēra šajā intervijā.

„Dokuments ir „netiešs”. Tas daudzas lietas pauž „netiešā” veidā, bet vienlaikus arī skaidri pauž vēsti, lai lasītājs to spētu skaidri uztvert… Visā tekstā ietvertais vēstījums ir pilnīgi skaidrs un bieži vien tas ir pretējs ļoti svarīgiem dogmatiskiem ticības uzskatiem,” viņš sacīja.

Profesors to nodēvēja par „netaisnību”, apgalvot, ka bīskapi ir nepareizi interpretējuši Apustuliskā pamudinājuma 8.nodaļu, kad viņi rakstīja vadlīnijas par to, ka šķirteņi un atkārtotā civillaulībā dzīvojošie katoļi drīkst pieņemt Svēto Komūniju.

„Var apgalvot, ka viņi ir izpratuši teksta patieso nozīmi, un to, savukārt, pierāda fakts, ka pāvests apstiprināja viņu izstrādātās vadlīnijas,” viņš sacīja.

Pāvests ir apstiprinājis Buenosairesas bīskapu izstrādātās vadlīnijas, kas atļauj sniegt Svēto Komūniju šķirteņiem un atkārtoti laulātajiem. Viņš arī pateicās Maltas bīskapiem – saskaņā ar Maltas ziņām, - ka viņi ir izdevuši vadlīnijas, kas cilvēkiem, kuri objektīvi dzīvo smaga grēka stāvoklī ļauj pieņemt Komūniju, ja vien viņi jūtas „samierināti ar Dievu”.

Pjerantoni šo patreiz valdošo krīzi Baznīcā nodēvēja kā „bezprecedenta” un „apokaliptisku”. Viņš izteicās, ka nekad iepriekš „pāvesta dokumentā nav ticis publicēts tāds dogmatisks apjukums.” Kaut arī pāvests Francisks nekad mutiski nav paudis herētiskus uzskatus, tomēr viņš sacīja, ka viņa vārdi un rīcība „izpaužas šajā virzienā”.

Profesors uzsvēra ne tikai patiesības runāšanas svarīgumu, bet arī kļūdu labošanas nozīmīgumu.

Tie, kuri „turpina mācīt ortodoksālo ticību [vienlaikus] neminot, ka tiek mācīta arī kļūdaina doktrīna”, veic tikai „pusi no sava pienākuma”, kas tiek prasīta no ticīga kristieša, viņš pauda savu viedokli. Bīskapi, kuri māca ortodoksālo mācību, vienlaikus ignorējot šīs pastāvošās kļūdas, patiesībā tikai veicina relatīvismu, viņš piebilda.

Viņš pauda viedokli, ka tas liek domāt, ka „iespējams” tiks veikta korekcija Amoris Laetitia,  un to varētu veikt kāds pāvesta Franciska pēctecis vai arī kardināli.

Tas ir „mīlestības pienākums” izlabot pāvesta Franciska sacīto, un nevis pieļaut morāliski relatīvu pieeju šīm pretrunām, teica Pjerantoni.

 

Avots: Confusion caused by Amoris Laetitia is „unprecedented,” even „apocalyptic”: Scholar, www.lifesitenews.com

Tulkoja Agnese Strazdiņa

Publicitātes foto

 

 

Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 03 Jūlijs 2017 09:41

Jaunākie raksti