Pirmdiena, 01 Februāris 2016 09:46 Publicēts Sleja 3

Žēlsirdības praktizēšana vienmēr prasa mūsu piepūli. „Kad farizeji to redzēja, tie sacīja Viņa mācekļiem: „Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” Bet Viņš, to dzirdēdams, sacīja: „Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs ejiet un mācieties, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.” (Mt 9,11-13)

Otrdiena, 08 Decembris 2015 10:34 Publicēts Sleja 2

Starptautiskās konferences par klimata izmaiņām „COP-21” laikā Parīzē notiek aizvien asākas sadursmes. Protestu laikā tika arestēti vairāki desmiti agresīvāko aktīvistu. Kā parasti par radikālo ekoloģijas aizstāvju izlēcienu objektiem kļūst policisti. Turklāt zaļos atbalsta dažāda veida kreisie un anarhisti. Tas nav brīnums, jo šie cilvēki nespēj izmantot loģiskus argumentus vai arī prezentē saukļus, ko citēt nebūtu pieklājīgi. Līdz ar to viņi visbiežāk pielieto spēku. Tā tas ir bijis arī iepriekšējās klimata konferencēs, un tas atkal notiek Parīzē. 

Saskaņā ar aculiecinieku sniegto informāciju, policija ir bijusi spiesta aizturēt vismaz vairākus desmitus radikāļu. Jāpiebilst, ka tas notika ārkārtas stāvokļa apstākļos Francijā, kas tika izsludināts pēc neseniem teroristu uzbrukumiem. Līdz ar to jebkurš likuma pārkāpums tiek sodīts ar vislielāko bardzību.

Otrdiena, 10 Novembris 2015 11:38 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Vatikāna finanses netiek pietiekoši kvalitatīvi kontrolētas, kas izraisa dažāda rakstura pārmērības. Tai pat laikā pāvests Francisks Baznīcas finanšu reformu procesā nevar paļauties pat uz savām uzticības personām. Rietumu medijos sācies skandāls sakarā ar iespējamām finansiālajām mahinācijām Vatikānā, kas faktiski ir turpinājums „Vatileaks” stāstam, kas norisinājās pirms vairākiem gadiem.

Pagājušonedēļ Itālijas grāmatnīcu plauktos nonāca divas grāmatas, kuru autori, vietējie žurnālisti, raksta par Katoļu Baznīcas finansēm, kas tiekot pārvaldītas nekorektā veidā. Grāmatu tapšanas procesā izmantoti nelikumīgi nopludinātie Vatikāna dokumenti. Pēc publikāciju parādīšanās tika aizturēti spāņu priesteris, Vatikāna ekonomisko lietu prefektūras loceklis Lucio Angela Vallejo Balde, kā arī itāliešu ekonomiste, PR lietu eksperte Franceska Chaouqui, kura pašlaik jau atbrīvota, jo piekritusi sadarboties ar tiesībsargājošām iestādēm. Abas aizturētas personas bija pāvesta padomnieki Vatikāna finanšu reformā.

Otrdiena, 27 Oktobris 2015 08:48 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītās Sinodes iznākums bija prognozējams: Romas Katoļu Baznīca paliek uzticīga Kristus mācībai un tradīcijai, vienlaikus norādot, ka mūsdienās ģimene piedzīvo īpaši smagus pārbaudījumus, kurus nevar pārvarēt, mainot tradicionālo doktrīnu.

Sinodes gala dokumentā bīskapi pauž atbalstu kristīgajai laulībai un ģimenei, atzīstot, ka tai jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. Tāpat Sinodes tēvi aicina Baznīcu aktīvi un delikāti atbalstīt ģimenes. Dokumentā skaidri norādīts, ka Baznīcas mācība attiecībā uz ģimenes lietām paliek nemainīga. Tekstā netiek aplūkots jautājums par šķirto personu pielaišanu pie sv.Komūnijas, kas nozīmē, ka tuvākajā laikā būtiskas pārmaiņas pastorālajā praksē nav gaidāmas. Sinodes tēvi raksta, ka būtu nepieciešams labāk izpētīt šādu personu dzīves situāciju. Tajā pašā laikā vērtīga būtu viņu aktīvāka iesaistīšanās Baznīcas dzīvē. Šāds uzstādījums pēc būtības nav nekas jauns, jo uz to pašu dokumentā „Familiaris consortio” savā laikā norādījis svētais pāvests Jānis Pāvils II. Tas pats attiecas uz jautājumu par homoseksuālām savienībām. Sinodes tēvi skaidri nosoda jebkādu homoseksuālu personu diskrimināciju, vienlaicīgi uzsverot, ka viņu attiecības nevar tikt atzītas par laulību.