Trešdiena, 08 Jūnijs 2016 09:31 Publicēts Sleja 3

Mūsdienās nauda skar praktiski visas mūsu dzīves jomas. Nauda nepieciešama ne tikai materiālās labklājības nodrošināšanai. To vajag, ja mēs, piemēram, dodamies uz rekolekcijām vai vēlamies paklausīties mūziku, aiziet uz kino vai teātri. Šķiet, būtu grūti atrast kādu, kurš neuzskatītu naudu par kaut ko nepieciešamu, noderīgu un vēlamu. Dažreiz mēs sāpīgi piedzīvojam naudas trūkumu, bet daudziem tā kļūst par galveno motīvu labākas dzīves vīzijai. 

 

Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016 10:45 Publicēts Sleja 3

/Zinta Bāliņa/

Reinkarnācija ir ticība tam, ka cilvēks uz zemes nedzīvo tikai vienu reizi, bet izdzīvo vairākas dzīves. Sabiedrībā pazīstamas personas apgalvo, ka reiz jau ir dzīvojušas. Nostāsti par atgriešanos iepriekšējā dzīvē šos priekšstatus šķietami apstiprina.

Otrdiena, 17 Maijs 2016 09:14 Publicēts Sleja 2

"To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu!" (Jn 20, 22).

Svētais Gars ir „Kristus kompensācija pasaulē, kur Dievam-Cilvēkam nav izdevusies izcila karjera” (R. Laurentin). Tā ir dzīva klātbūtne, nevis muzeja eksponāts, kas nolikts uz galda aplūkošanai. 

5.gadsimtā svētais pāvests Leons Lielais šādi uzsāka sprediķi Svētā Gara nosūtīšanas svētkos: „Katrs katolis zina, ka šodienas svētki pieder pie visnozīmīgākajiem svētkiem Baznīcā.” Vai tā tas ir arī mūsdienās? 

 

Pirmdiena, 25 Aprīlis 2016 08:39 Publicēts Sleja 1

Dieva pēdējā cīņa pret sātanu, “gala sadursme”, notiks par ģimeni un dzīvību. Šis pravietojums pieder māsai Lūcijai dos Santos (1907-2005), Fatimas vizionārei, par kuru 2008. gada 13. februārī iesākts beatifikācijas process.

Jaunākie raksti