Pirmdiena, 29 Augusts 2016 14:55 Publicēts Sleja 1

Vatikāna II koncila dokuments Lumen Gentium uzsver, ka Euharistija ir „kristīgās dzīves avots un virsotne” (LG, 11), kurā Jēzus Kristus ir patiesi klātesošs mūsu vidū. Katoliskā Baznīca tic, ka Svētā Mises Upura laikā maize un vīns kļūst par Kristus Miesu un Asinīm – nevis vienkārši simboliskā veidā, bet gan patiesi, vārda tiešā nozīmē. Tieši tādēļ Vissvētākajam Sakramentam tiek izrādīta tik cieņpilna attieksme – piemēram, nomešanās ceļos tabernakula priekšā, tā priekšā nemitīgi deg eļļas lampiņa vai svece, kā arī valda svētsinīgs klusums baznīcās un kapellās, kurās tiek uzglabāts Sakraments.

Otrdiena, 23 Augusts 2016 09:49 Publicēts Sleja 1

Pirmajā brīdī varētu šķist, ka jautājums ir vienkāršs. Tomēr tā tas nav. Pirmkārt, tas skar cilvēka, ticības, Baznīcas un tās daudzu gadsimtu tradīcijas noslēpumu. Atbilde, kas neņem vērā šo plašo kontekstu, var izrādīties tikai daļēja un nepilnīga. Otrkārt, abas nostājas pēc būtības var pamatot. Piemēram, lielākā daļa mūsdienu kristiešu (nemaz nerunājot par iepriekšējām paaudzēm), par garīgo vadību neko nav dzirdējusi. Tiesa, tas nenozīmē, ka ticīgie garīgo vadību neizmanto. Turklāt personas, no kurām tiek sagaidīta pakļaušanās garīgai vadībai (priesteri, mūki vai klostermāsas) ne vienmēr atbilst šim ideālam. Vai līdz ar to viņi izdara nopietnu kļūdu? Manuprāt, jā, bet to atkal būtu grūti pierādīt.

Trešdiena, 03 Augusts 2016 09:39 Publicēts Sleja 3

Cilvēki, kuri pievērsušies viltus pazemībai, var izskatīties labsirdīgi, mierīgi un izpalīdzīgi. Tomēr nepatiesas pazemības sakne ir lepnība, tādēļ dzīvot blakus šādiem „svētajiem” ir lielas mokas. Kā atšķirt pazemību, kas ir Dievam patīkama, no pazemības, kas ir smalka egoisma piesegšana? Par to savās lekcijās stāsta māsa Pavla no Svētās Ģimenes misionāru kongregācijas („Congregatio Sororum Missionarium Sanctae Familiae”). Paralēli klosterdzīvei Baltkrievijā māsa Pavla strādā kā pasniedzēja un psihoterapeite.

Pirmdiena, 16 Maijs 2016 08:57 Publicēts Sleja 1

Jēzus Kristus: Savu lietu vienmēr uztici man, un Es visu labi nokārtošu īstajā brīdī. Gaidi, lai piepildās mana griba, un tu iemantosi no tā lielu labumu. 

Māceklis: Kungs, ar vislielāko prieku es Tev atvēlu savas vajadzības, jo mani spriedumi nevar novest ne pie kā laba. Ak, kaut es būtu mazāk norūpējies par nākotnes notikumiem, bet vairāk uzticējies Tavai gādībai!

Jēzus Kristus: Cilvēks tik bieži pēc kaut kā dedzīgi tiecas, bet, tiklīdz viņš to ir ieguvis, jūtas vīlies, jo viņa tieksmes nav noturīgas un nemitīgi mainās. Nav mazsvarīgi sevi aizliegt arī sīkumos. 

Patiesi pilnveidoties nozīmē sevi pilnīgi aizliegt. Pašaizliedzīgs cilvēks ir brīvs un stiprs. Taču kārdinātājs, kas ir ienaidnieks visam labajam, nekad nepārstāj izlikt lamatas, dienu un nakti gaidot kādu neuzmanīgo iekrītam slazdos. Tāpēc Kungs saka: "Esiet nomodā un lūdzieties, lai jūs nekristu kārdināšanā!" (Mt 26,41)

 

Avows: Kempienas Toms, Sekošana Kristum, Rīga: Kala raksti, 2011. 

Jaunākie raksti