Trešdiena, 04 Janvāris 2017 08:43 Publicēts Sleja 2

Pie Tevis, Kungs, es patveros, neļauj man kaunā palikt mūžīgi! (Ps 30,2)

Ticība liek mums apzināties, ka patiess miers sirdī sasniedzams vienīgi uzticoties Dievam, Viņa tēvišķajai mīlestībai. Šis ir miers, kas pārspēj jebkādu izpratni un šīs pasaules gudrību. Uzticēties nozīmē paļauties uz Dievu.

Pirmdiena, 28 Novembris 2016 10:01 Publicēts Sleja 1

Mācīties no savām kļūdām – tas ir viens no svarīgākajiem tematiem mūsu garīgajā dzīvē. Ir skaidrs, ka kļūdas, kurās Dievs ļauj mums „iekrist”, saskan ar Viņa apredzību un var kalpot mums kā svētdarīšanas līdzeklis; tomēr vienīgi no mums ir atkarīgs, vai mēs no tām gūsim kādu labumu.

Trešdiena, 02 Novembris 2016 07:52 Publicēts Sleja 1

Grēksūdzes vai sirdsapziņas izmeklēšanas laikā var viegli pieļaut kļūdas. Par pieciem vistipiskākajiem „slazdiem” stāsta priesteris Dariušs Piorkovskis SJ (Dariusz Piórkowski).

Trešdiena, 31 Augusts 2016 09:27 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Mēdz teikt, ka neviens nav labs tiesnesis savā lietā. Līdz ar to rodas vajadzība pēc kāda, kurš paskatītos uz mūsu dzīvi no malas, palīdzētu ar padomu, pamudinājumu un atbalstu garu izšķiršanā. Tas ļautu mums uzticīgi sekot tam, ko no mums sagaida Dievs. Garīgo vadību var aplūkot kā vienu no ticīgo mijiedarbības veidiem ceļā pie atpestīšanas. Tās ir arī Baznīcas rūpes par cilvēka svētumu, dzīves pilnību kopā ar Dievu un uzticīgu Viņa gribas pildīšanu attiecībā uz katras atsevišķas personas aicinājumu

Jaunākie raksti