Pirmdiena, 13 Jūlijs 2015 07:27 Publicēts Sleja 3

Spīdzināšana

Nonākam pie otrā punkta. Runājot par inkvizīciju, pēc sārta prātā nāk spīdzināšana.

Mēs zinām, ka inkvizīcijas tiesneši pielietoja spīdzināšanu. Bija noteikti Baznīcas rīkojumi, kas atzina par likumīgu likt notiesātajam atzīt savu vainu.

Inkvizīcijas process izmantoja spīdzināšanu. Tā tika noteikta ar pāvesta Inocenta IV bullu 1252. gada 15. maijā. Izlasīsim šīs bullas fragmentu: “Pilsētu mēriem un vadībai ir jāspiež ieslodzītie herētiķi atzīt savu vainu un nodot savus līdzzinātājus.” Inkvizīcijas pretinieki šeit apstājas. Un mums nav ko iebilst. Taču viņi aizmirst pateikt, ka šajā pašā bullā tiek precizēts, ka spīdzināšana nedrīkst notikt tā, ka apsūdzētie “zaudētu kādu locekli vai tiktu apdraudēta viņu dzīvība”.

Pirmdiena, 06 Jūlijs 2015 10:24 Publicēts Sleja 3

Publicējam materiālu no 1999. gada 4. marta raidījuma “Serata Sacerdotale” (Vakars ar priesteri) – priestera Tino Rolfi intervijas ar “Il Timone” direktoru Džanpaulo Barru /Gianpaolo Barra/. Tekstā saglabāts sarunvalodas stils.

Pirmdiena, 08 Jūnijs 2015 08:17 Publicēts Sleja 1

Iesim tālāk. Doma par to, ka krusta gājiens būtu militāra operācija ar mērķi ne tikai atbrīvot svētvietas, bet arī okupēt Jeruzalemi un pievienot to kristīgajiem Rietumiem, nekad pat neparādījās Baznīcas līderu vai pāvestu domās. Saskaņā ar juridisko pārliecību, kas valdīja Rietumos, Svētā zeme likumīgi piederēja Austrumu imperatoram, Konstantinopoles imperatoram.

Trešdiena, 03 Jūnijs 2015 00:19 Publicēts Sleja 3

Mūsdienu sabiedrībā joprojām ir populārs mīts par to, ka kristietība ir pretrunā ar zinātni un racionālu pasaules uztveri. Kā viens no šī uzskata „pierādījumiem” tiek izvirzīts apgalvojums, ka pagātnē Baznīca ir vajājusi zinātniekus. Teorijai par kristietības naidīgo attieksmi pret visu racionālo ir visai mazs sakars ar realitāti, grāmatā „Labs vārds par inkvizīciju” norāda pareizticīgais teologs un apoloģēts Andrejs Kurajevs.

Jaunākie raksti