Trešdiena, 29 Aprīlis 2015 08:45 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Pirms 2000 gadiem uz Golgātas kalna ir norisinājusies mūsu atpestīšanas drāma, kad Jēzus uzvarēja nāvi, grēku un sātanu. Šis ir vissvarīgākais notikums cilvēces vēsturē, pēc kura ir palikušas vairākas materiālas liecības.

Piektdiena, 20 Februāris 2015 14:23 Publicēts Sleja 1

Napoleona pastrādātās netaisnības pret Baznīcu un tautu brīvību ir labi zināmas katoļiem. Viņa epopeja izpostīja Eiropu un bez iemesla izraisīja daudzu cilvēku nāvi. Vēl joprojām ir tādi, kuri viņu apbrīno, kā arī tādi, kuri viņu ienīst viņa rīcības dēļ. Vēl šodien ciešam no viņa rīcības augļiem (valsts varas un birokrātijas centralizēšanas, sekulāriem civilkodeksiem, laupīšanu sekām). Tomēr tai pat laikā nevar noliegt, ka viņš bija ģēnijs. Un ne tikai militāra vai politiska rakstura ģēnijs.

Pirmdiena, 16 Februāris 2015 17:04 Publicēts Sleja 2

Pretkristīgajai propagandai ir meistarīgi izdevies radīt kristiešos, galvenokārt katoļos, ļaundabīgo apziņu, kas izsauc nemieru, ja ne kaunu, ikreizi domājot par savu vēsturi.

Jaunākie raksti