Piektdiena, 20 Janvāris 2017 09:53 Publicēts Sleja 3

“Ja Rietumu cilvēki, kuri atrodas neregulārā stāvoklī var nākt pie Komūnijas, vai mums būtu jāpasaka mūsu poligāmistiem un pārējiem “vienpašiem”, ka arī viņi tiek pielaisti pie dievgalda?” Šādu, jāsaka, visai sakarīgu, jautājumu savā tviterī uzdod kardināls Wilfrid Fox Napier OFM.

Piektdiena, 02 Decembris 2016 09:34 Publicēts Sleja 1

„Esmu nonākusi strupceļā. Esmu apprecējusies ar neticīgu cilvēku, tādēļ nevarēju salaulāties baznīcā. Līdz ar to nedrīkstu nākt pie sakramentiem,” raksta kāda katoļu sieviete. 

Otrdiena, 22 Novembris 2016 10:15 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Jautājums par škirteņu pielaišanu pie sakramentiem aizvien izraisa pretrunas Baznīcā, kas pēc apustuliskā pamudinājuma „Amoris Laetitia” („Mīlestibas līksme”) publikācijas ir vēl saasinājušas. Vatikāna pārstāvju mēģinājumi pielikt punktu sāpīgai diskusijai pagaidām nav bijuši īpaši veiksmīgi.

Pirmdiena, 07 Marts 2016 11:27 Publicēts Sleja 3

Daudzi cilvēki cenšas sakārtot savu seksuālo dzīvi saskaņā ar sirdsapziņu, tomēr situāciju sarežģī fakts, ka otrais laulātais nevēlas vai neprot pieskaņot savu dzīvi Baznīcas mācībai. Iemesls var būt atšķirīgi uzskati, citādāka audzināšana, garīgā, morālā vai psihoseksuālā brieduma pakāpe, kā arī dažādas komplicētas situācijas.

Būtu jauki, ja abi laulātie būtu vienādi garīgi un morāli nobrieduši, lai viņiem būtu vienādi uzskati, tomēr tā būtu tikai ideāla bilde. Pāvests Jānis Pāvils II, būdams reālists, raksta: „Jāapzinās, ka laulāto intīmo saikni veido divu personu griba, kuras tomēr ir aicinātas uz vienotību domāšanā un rīcībā. Tas prasa daudz pacietības, iejūtības un laika.” Ja viens no laulātiem negrib atturēties no rīcības, kas nesekmē laulāto saikni caur seksualitāti, tad otrs, piekrītot nesakārtotai seksuālai tuvībai, var sajusties morāli vainīgs. No vienas puses šāds cilvēks negrib būt līdzdalīgs laulātā grēkā, bet no otras apzinās, ka nemitīgi izvairoties no ķermeniskas tuvības, viņš liedz sev un laulātajam labumu, kas nepieciešams laulāto dzīvē.

Jaunākie raksti