Ceturtdiena, 16 Jūlijs 2015 10:57 Publicēts Sleja 3

Lēmumu par bērnu skaitu ģimenē pieņem vienīgi paši laulātie. Baznīca neiejaucas šajā dzīves jomā, atstājot to katra atsevišķa pāra ziņā. Jāsaka, ka neeksistē kāds "katoliskais bērnu skaita modelis”, piemēram, „2+2”, „2+3” vai pat „2+6”.

Individuāla pieeja katrai ģimenei ļauj saprast, ka vienā gadījumā optimāls skaits ir divi bērni, bet citā ir iespējams pieņemt arī astoņus vai desmit bērnus, nodrošinot viņu attīstībai nepieciešamus apstākļus.

Trešdiena, 15 Jūlijs 2015 10:51 Publicēts Sleja 1

Marks Jermaks

Godīgi jāatzīst, ka krīzi savās attiecībās piedzīvo praktiski visi laulātie, un kristieši šajā ziņā nav izņēmums. Mūsdienās aizvien vairāk izplatās laulāto partneru maiņa un sevis meklējumi jaunās attiecībās. Priekšstats par laulības nešķiramību nonāk pretrunā ar „brīvību”, „pašrealizāciju”, „sekošanu savām jūtām” un citām politiski korektām koncepcijām. Tomēr ir ģimenes, kuras spēj izturēt visus pārbaudījumus, liecinot pasaulei, ka kristīga laulība joprojām ir iespējama.

Trešdiena, 08 Jūlijs 2015 11:12 Publicēts Sleja 1

/Marks Jermaks/

Daudzi pāri Latvijā izvēlas dzīvot nereģistrētās attiecībās, tādēļ valstij jānodrošina tiem īpašs atbalsts un aizsardzība, secina pētījuma „Reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves faktoru salīdzinošā analīze” autori no Publiskās antropoloģijas centra un EKOSOC LV komandas.

Pētījuma laikā tika aptaujāta 41 persona, kura bija pārtraukusi vismaz vienu reģistrētu vai nereģistrētu kopdzīvi, kurā ir dzimis vismaz viens bērns. Respondenti pārsvarā apgalvoja, ka vēlētos sagaidīt no valsts lielāku aizsardzību. Tika secināts, ka pāru skaits, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē, tikai pieaugs. Līdz ar to valdībai esot oficiāli jāatzīst kopdzīve ārpus laulības un jāgarantē tai kaut vai minimālu tiesisku aizsardzību”.

Trešdiena, 01 Jūlijs 2015 21:11 Publicēts Sleja 3

/Religion en Libertad/

Kļūst arvien vairāk acīmredzams, ka mūsu sabiedrība ir īpaši naidīga pret laulību. Spānijā notiek šķiršanās bez iemesla arī pēc 3 mēnešu laulības, tai pat laikā telefona kompānijas pieprasa vismaz 6 mēnešu līgumu ar mobilā tālruņa palikšanu konkrētajā tīklā. Ir tādi, kuri apprecas, neuzskatot par svarīgu uzticību un dzīvi ar vienu cilvēku.

Tāpēc ir vērts vairot piesardzības pasākumus, lai aizsargātu laulību. Tos piedāvā Džila Sevidža (Jill Savage), kas ASV ir dibinājusi organizāciju Hearts at home, kuras mērķis ir mudināt mātes “uz pilnu slodzi” veltīt sevi ģimenei un mājai.

Jaunākie raksti