Otrdiena, 09 Februāris 2016 12:01 Publicēts Sleja 1

Kādēļ vajadzīga saderināšanās? Aizvien vairāk pāru ignorē šo seno tradīciju, nesaskatot tajā nekādu jēgu. Žēl, jo jēga ir ļoti dziļa, bet ieguvumi visnotaļ konkrēti. Reizēm no tā ir atkarīga pat topošās laulības izglābšana. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad saderināšanās beidzas ar laulības noslēgšanu, gan gadījumos, kad pāris izšķiras.

Trešdiena, 11 Novembris 2015 08:43 Publicēts Sleja 1

Dievs savā bauslī aicina cilvēkus uz dzīvi šķīstībā. No tā izriet, ka vīrietim un sievietei nevajadzētu veidot kopdzīvi pirms laulības sakramenta saņemšanas. Līdz ar to katrs, kuram ir seksuālas attiecības ar otru personu bez laulības, izdara smagu grēku. Lai atbrīvotos no grēka, nepieciešams to izsūdzēt un pieņemt svēto Komūniju. Izlīguma priekšnosacījums ir lēmums atgriezties un pārtraukt dzīvot grēkā. Tas nozīmē, ka grēksūdzes laikā ticīgajam jānožēlo izdarītais grēks un vēlāk jādara viss iespējamais, lai tajā neiekristu atkal.

Šādos gadījumos kopā ar grēku nožēlu būtu jāpieņem lēmums turpmāk dzīvot atsevišķi. Kāpēc? Jo kopdzīve tiek uzskatīta par labvēlīgu vidi kārtējam grēkam. Tādēļ priesteris var uzdot jautājumu, vai ticīgais ir gatavs dzīvot atsevišķi no sava partnera. Ja atbilde ir „nē”, biktstēvs nevar pieņemt grēksūdzi, jo nav garantiju, ka lēmums par atgriešanos ir autentisks.

Tāpat priesteris var atteikt grēku piedošanu personai, kura nedzīvo ar partneri zem viena jumta, taču regulāri iesaistās dzimumattiecībās un neplāno to mainīt. Arī šajā gadījumā cilvēks nevēlas pārtraukt smagi grēkot, kas neļauj viņam izlīgt ar Dievu un Baznīcu.

Trešdiena, 21 Oktobris 2015 13:33 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītajā bīskapu Sinodē tuprinās diskusijas par pastorālās prakses jautājumiem, kas kļuvuši par strīdus ābolu gan atsevišķiem Baznīcijas hierarhijas pārstāvjiem, gan daudziem katoļiem, kuri dzīvo nesakramentālās attiecības. Daži Sinodes dalībnieki aicina mainīt tradicionālo Baznīcas nostāju, kas neļauj pasniegt svēto Komūniju personām, kuras ir šķīrušas laulību un iesaistījušas jaunās attiecībās.

Kaut gan lielākā daļa bīskapu paliek uzticīga tradicionālajai katoļu doktrīnai attiecībā uz laulības nešķiramību (kas attiecīgi neļauj ticīgiem veidot kopdzīvi ar citu personu), arī Baznīcas iekšienē skan aicinājumi izrādīt šādiem cilvēkiem žēlsirdību, ļaujot nākt pie dievgalda. Par viedokļu dažādību liecina aicinājums sasaukt īpašu komisiju, kas izskatītu strīdīgo jautājumu.

Ceturtdiena, 27 Augusts 2015 08:38 Publicēts Sleja 3

Mūsdienās aizvien lielāku īpatsvaru mūsu sabiedrībā un kristīgajās konfesijās veido vientuļas personas (single). Kā atrast savu otro pusīti? Žurnālists un mācītājs J. Lee Grady ir apkopojis tipiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas, mēģinot veidot attiecības.

Jaunākie raksti