Trešdiena, 23 Septembris 2015 09:38 Publicēts Sleja 3

Klusums ir Dieva darbības veids, kas cilvēkam paver ceļu. Šis klusums atšķiras no dabiskā klusuma, skaņu neesamības, tāpat arī no psiholoģiskā klusuma, kas izpaužas kā gandarījuma sajūta. Runa ir par bībelisku klusumu, kas ir dziļu garīgu pārmaiņu sākums un priekšnosacījums. Dieva klusums mūs pārsteidz, jo tas ir pretrunā ar šīs pasaules likumiem. Tas arī biedē, izraisa protestu un izrauj no ierastās vides.

Bībeliska klusuma ceļš sākas ar totālu apstulbumu krīzes situācijas priekšā. Tas ir it kā nāves klusums, kurā cilvēks piedzīvo sacelšanos un izvirza daudz jautājumu par jēgu, cēloņiem un nākotni.

Ceturtdiena, 06 Augusts 2015 14:00 Publicēts Sleja 2

Lūgšana nav nemitīga uzmanības koncertēšana uz Dieva vai skaistiem, cēliem un dievbijīgiem tematiem. Protams, lūgšanas pamatā ir vēršanās pie Dieva, Viņa Vaiga kontemplācija un ieklausīšanās Dieva Vārdā. Taču atceries, ka „nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan Viņš mūs pirmais mīlēja” (1 Jāņa 4,10). Tu Dievam interesē bezgalīgi vairāk, nekā Viņš tev.

Par spīti dažiem uzskatiem Dievs nav egoistisks tirāns vai āksts, kurš sēž uz augsta troņa un piespiež sevi pielūgt, nepaklausības gadījumā piedraudot ar stingriem sodiem. Pēc svētā Ireneja teiktā, „Dieva gods ir cilvēks, kurš dzīvo”. Atliek piebilst – dzīvo pārpilnībā (sal. Jņ 10,10).

Trešdiena, 25 Februāris 2015 12:30 Publicēts Sleja 1

Modernajā pasaulē aizvien aktuālāka kļūst neauglības problēma. Latvijas Veselības ministrija lēš, ka mūsu valstī ir ap 20000-25000 pāru, kam varētu rasties problēmas ar bērna ieņemšanu. Kopumā Rietumos ar auglības problēmām saskaras ap 20% pāru.