Otrdiena, 03 Maijs 2016 08:57 Publicēts Sleja 1

 „Kāds cilvēks, iedams no Jeruzalemes uz Jēriku, iekrita slepkavu rokās. Tie viņu aplaupīja un ievainoja, un, atstājuši pusdzīvu, aizgāja. Bet kāds samārietis, iedams savu ceļu, nonāca pie viņa un, to ieraudzījis, apžēlojās. Un tas, piegājis klāt, apsēja viņa brūces, ieliedams tanīs eļļu un vīnu, un, uzcēlis viņu savā lopā, aizveda to mājvietā un rūpējās par viņu.” (Lk 10,30.33-34).

Otrdiena, 12 Aprīlis 2016 16:04 Publicēts Sleja 2

Īpaši populāra kristīgajā pasaulē ir Dieva Vārda lasīšanas un apceres metode, ko 12.gadsimtā izstrādāja kartuziešu mūks Gvigo II. Patiesībā viņam izdevies koncentrētā veidā apkopot Bībeles lasīšanas tradīciju, kas Baznīcā eksistējusi vairāku gadsimtu garumā.

Pirmdiena, 14 Marts 2016 10:56 Publicēts Sleja 1

Savā otrajā enciklikā „Dives in Misericordiae” svētais Jānis Pāvils II īpaši uzsvēra faktu, ka mūsdienu kultūrā mēs esam aizmirsuši žēlsirdības tēmu: „Mūslaiku mentalitāte varbūt vairāk nekā agrākos laikos, šķiet, pretojas Dieva žēlsirdībai un arī mēģina izstumt no dzīves un izdzēst no cilvēka sirds pašu žēlsirdības ideju. Žēlsirdības vārds un jēdziens, šķiet, ir neērts cilvēkam, kurš, pateicoties neaptveramajai zinātnes un tehnikas attīstībai, ko vēsture iepriekš nav pazinusi, ir kļuvis par kungu, pakļaujot zemi un valdot pār to.” Pāvests Francisks (Misericordiae Vultus, 11). 

Trešdiena, 17 Februāris 2016 09:24 Publicēts Sleja 1

Lūgšana ir neparasta darbība, ko spēj veikt cilvēks. Jēzus vairākkārt atgādina cilvēkam par lūgšanas spēku, izmantojot daudz līdzību. Viņš aicina: "Lūdziet, un jums tiks dots!.. Visu, ko jūs lūgsiet no Tēva manā vārdā, to es darīšu.” (sal. Mt 7,7; Jn 14,13)

Vecajā Derībā pieminētas daudzas personas, kuras palika lūgšanā un saņēma visu, kas bija nepieciešams viņu dzīvei. Tobijs un Sāra vērsās ar lūgšanu pie Dieva un Viņš to pieņēma un uzklausīja, sūtot viņiem erceņģeli, kurš izpildīja viņu lūgumus. Interesanti, ka Svētajos Rakstos nav neviena piemēra, kur lūgšana netiktu uzklausīta. Visas lūgšanas patiesībā tiek uzklausītas.