Trešdiena, 17 Februāris 2016 09:24 Publicēts Sleja 1

Lūgšana ir neparasta darbība, ko spēj veikt cilvēks. Jēzus vairākkārt atgādina cilvēkam par lūgšanas spēku, izmantojot daudz līdzību. Viņš aicina: "Lūdziet, un jums tiks dots!.. Visu, ko jūs lūgsiet no Tēva manā vārdā, to es darīšu.” (sal. Mt 7,7; Jn 14,13)

Vecajā Derībā pieminētas daudzas personas, kuras palika lūgšanā un saņēma visu, kas bija nepieciešams viņu dzīvei. Tobijs un Sāra vērsās ar lūgšanu pie Dieva un Viņš to pieņēma un uzklausīja, sūtot viņiem erceņģeli, kurš izpildīja viņu lūgumus. Interesanti, ka Svētajos Rakstos nav neviena piemēra, kur lūgšana netiktu uzklausīta. Visas lūgšanas patiesībā tiek uzklausītas. 

Pirmdiena, 08 Februāris 2016 09:21 Publicēts Sleja 2

Žēlsirdības praktizēšana vienmēr prasa mūsu piepūli. „Kad farizeji to redzēja, tie sacīja Viņa mācekļiem: „Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” Bet Viņš, to dzirdēdams, sacīja: „Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs ejiet un mācieties, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.” (Mt 9,11-13)

Piektdiena, 05 Februāris 2016 09:05 Publicēts Sleja 1

/Daiga Kaša/

Šodien braucu, kur acis rāda un nejauši nokļuvu Litenes karavīru nometnes vietā; tur kādreiz latviešu kareivji guva patvērumu. Tur viņi apmetnes ziedu laikos katru dienu jundā esot dziedājuši Latvijas himnu un korāli 'Kungs ir mana stiprā pils'. Tik skaisti. No kādreizējā vietas diženuma saglabājusies galvenā baraka un daži bunkuri.

Pirmdiena, 01 Februāris 2016 09:46 Publicēts Sleja 3

Žēlsirdības praktizēšana vienmēr prasa mūsu piepūli. „Kad farizeji to redzēja, tie sacīja Viņa mācekļiem: „Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” Bet Viņš, to dzirdēdams, sacīja: „Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. Bet jūs ejiet un mācieties, ko tas nozīmē: Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnīgos, bet grēciniekus.” (Mt 9,11-13)