Trešdiena, 12 Augusts 2015 09:18 Publicēts Sleja 2

Tu varēsi vislabāk piedzīvot Svēto Misi, piedaloties tajā kopā ar Vissvētāko Jaunavu un Dievmāti Mariju. Viņa stāvēja zem krusta, kad Jēzus mīlestības dēļ atdeva par mums dzīvību. Krusta pakājē Marija kļuva arī par mūsu Māti, par Baznīcas Māti un par Māti katram cilvēkam, kurš pie tās pieder. Tādēļ Katoļu Baznīca Svētā Gara vadīta godina Mariju kā vismīļāko Māti.

Cik ļoti Viņa mūs mīl! Marija to dara tāpat kā jebkura laba māte, kura mīl savus bērnus. Dievmāte grib mums pateikt: „Es mīlu jūs visus! Piedzīvojot grūtības, nepadodieties bailēm, jo es jūs mīlu arī tad, kad jūs esat tālu no manis un mana Dēla! Ja jūs zinātu, cik ļoti es jūs mīlu, jūs raudātu no prieka! Es mīlu jūs īpašā veidā un gribu jūs visus aizvest līdz Dievam debesīs!”