Trešdiena, 01 Jūlijs 2015 21:18 Publicēts Sleja 1

Neatgriezeniskā un mūžīgā elle ir realitāte, kas šķietami nonāk pretrunā ar ticību Dieva žēlsirdībai. Tādēļ visos laikos eksistēja domātāji, kuri izvirzīja hipotēzi par elles atgriezeniskumu. Viņi uzskatīja, ka Dievs varētu atbrīvot dvēseles no elles pēc nepieciešama soda. Protams, Dievs varētu to izdarīt. Tomēr jāatceras, ka svarīga loma ir ne tikai Dieva gribai, bet arī grēcinieka gribai, kurš negrib mīlēt savu Radītāju un izvēlas palikt ellē. Neviens, arī Dievs, nevar piespiest cilvēku mīlēt.

Elle atrodas mūžībā, kur nav nedz sākuma, nedz gala. Tas ir brīdis, kas nekad nepaiet. Dvēseles ellē nevar nožēlot savus grēkus. „Viņām nav laika grēku nožēlai, jo viņas ir izgājušas ārpus laika un kļuvušas par brīža cietumniecēm. Pēc šī brīža nekad nesekos nākamais,” skaidro mūsdienu teologs, kardināls Džakomo Biffi.

Ceturtdiena, 28 Maijs 2015 16:43 Publicēts Sleja 3

Krusta karu, inkvizīcijas un raganu medību upuru skaits bija daudz mazāks, neka pieņemts uzskatīt. Katrā ziņā neeksistē ticami vēsturiski pierādījumi tam, ka „Katoļu baznīca nogalināja miljonus cilvēku”.

Kā apgalvo Baznīcas vēstures speciālists, profesors Arnolds Angenendts (Minstere, Vācija), vispārpieņemtie dati par krusta gājienu un reliģisku vajāšanu sekām ir neticamas. Bieži figurē ziņas par 9 miljoniem nogalināto, taču patiesībā vēsturiski avoti norāda uz daudz mazāku skaitli.

Ceturtdiena, 02 Aprīlis 2015 11:13 Publicēts Sleja 1

Bez kādas barības nespēj dzīvot kristietis? Bez kā nespēj pastāvēt Baznīca? Ko nozīmē būt par priesteri?

Šie jautājumi izvirzās priekšplānā Lielās ceturtdienas Kunga Pēdējo vakariņu Svētajā Misē. Šovakar Baznīca piemin tās lielo dārgumu – Euharistiju un ar to saistīto Kristus priesterību. Šovakar kopā ar vistuvākiem Jēzus mācekļiem dodamies “augšistabā”, pie Euharistijas avota, lai veldzētu slāpes pēc Mīlestības. Euharistija ir dāvana, ko Kristus “ilgoties ilgojās” atstāt saviem mācekļiem (Lk 22, 5).

Trešdiena, 11 Marts 2015 11:41 Publicēts Sleja 1

Jau tuvākajā laikā celibāts varētu tikt pārskatīts. Tomēr šis lēmums skars tikai atsevišķus izņēmuma gadījumus. Bezlaulība Katoļu Baznīcā arī turpmāk paliks par pienākumu un Debesu valstības zīmi.

Pirms dažām dienām Itālijas masu mediji ziņoja par kādu interesantu pāvesta Franciska izteikumu sakarā ar celibātu. Pēc pāvesta teiktā, viņš nemitīgi „nodarbojas ar šo jautājumu”. Vai tas nozīmē, ka šī pontifikāta laikā mūs sagaida kādas izmaiņas?