Ceturtdiena, 03 Decembris 2015 11:26 Publicēts Sleja 2

/Rikardo Kašoli/

“...Nākamās paaudzes apstulbušas brīnīsies par to, ka XXI gadsimta sākumā attīstīta pasaule iekrita histēriskā panikā par temperatūras pieaugumu pasaules līmenī par dažām desmitdaļām, kā arī par to, ka, balstoties uz rupjiem pārspīlējumiem par prognozēm, kas ir izkalkulētas uz datora, tā pareģoja nepieciešamību pēc pilnīgā industriālā laikmeta apvērsuma.” Šie meteoroloģijas profesora, fiziķa Ričarda Lindzena (Richard Lindzen) vārdi izsaka visu vājprātu, kas raksturo konferences par klimata jautājumiem. Šī gada 1. decembrī Parīzē iesākās divdesmit pirmā šīs sērijas konference.

Trešdiena, 21 Oktobris 2015 13:33 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītajā bīskapu Sinodē tuprinās diskusijas par pastorālās prakses jautājumiem, kas kļuvuši par strīdus ābolu gan atsevišķiem Baznīcijas hierarhijas pārstāvjiem, gan daudziem katoļiem, kuri dzīvo nesakramentālās attiecības. Daži Sinodes dalībnieki aicina mainīt tradicionālo Baznīcas nostāju, kas neļauj pasniegt svēto Komūniju personām, kuras ir šķīrušas laulību un iesaistījušas jaunās attiecībās.

Kaut gan lielākā daļa bīskapu paliek uzticīga tradicionālajai katoļu doktrīnai attiecībā uz laulības nešķiramību (kas attiecīgi neļauj ticīgiem veidot kopdzīvi ar citu personu), arī Baznīcas iekšienē skan aicinājumi izrādīt šādiem cilvēkiem žēlsirdību, ļaujot nākt pie dievgalda. Par viedokļu dažādību liecina aicinājums sasaukt īpašu komisiju, kas izskatītu strīdīgo jautājumu.

Otrdiena, 20 Oktobris 2015 09:18 Publicēts Sleja 2

Par Sinodes gala dokumentu bīskapi balsos punktu pēc punkta. Kaut gan starp Sinodes dalībniekiem pastāv viedokļu dažādība, nekādas „revolūcijas” nebūs, intervijā izdevumam First Things stāsta viens no vistuvākajiem pāvesta Franciska palīgiem kardināls Džordžs Pels (George Pell).

Trešdiena, 14 Oktobris 2015 10:16 Publicēts Sleja 2

Šonedēļ Vatikānā turpinās bīskapu Sinode, kas veltīta ģimenes jautājumiem. Sinodes pirmajā posmā Baznīcas gani pievērsās daudziem izaicinājumiem, ar ko saskaras mūsdienu kristietība.

Kā ziņo katoļu plašsaziņas līdzekļi, līdz šim bīskapi jau ir apsprieduši daudzveidīgu materiālu par grūtībām, kas skar ģimenes visā pasaulē. Daļa Sinodes dalībnieku pagājušonedēļ aicināja gala dokumentā uzsvērt ģimenes skaistumu, kas dzīvo saskaņā ar Evaņģēliju un Baznīcas mācību. Pārrunājot darba dokumentu Instrumentum laboris, bīskapi norādīja uz ģimenes saišu mazināšanos, kas ietekmē laulāto, vecāku un bērnu attiecības. Mūsdienu kultūra cieš "antropoloģisku mutāciju” dēļ, ko nosaka centieni mainīt priekšstatu par cilvēku, kas raksturo, piemēram, dženderisma ideoloģiju. 

Jaunākie raksti