Trešdiena, 20 Februāris 2019 22:56 Publicēts Sleja 3

Atklātā vēstule Bīskapu konferenču prezidentiem

 

Dārgie brāļi, Bīskapu konferenču prezidenti!

Mēs vēršamies pie jums, dziļu raižu mudināti. 

Katoliskā pasaule ir zaudējusi orientierus, un satraukumu rada jautājums – kurp dodas Baznīca?

Šī dezorientējošā procesa priekšā, šķiet, visi sarežģījumi tiek reducēti līdz mazgadīgo izmantošanas problēmai, kas ir šausmīgs noziegums, it īpaši, ja pie tā vainīgs priesteris, – taču tā ir tikai plašākas krīzes sastāvdaļa. Homoseksualās programmas mēris tiek izplatīts Baznīcas iekšienē. To īsteno organizētie tīkli un aizsargā piesegšanas un konspiratīvas klusēšanas gaisotne. Šīs problēmas saknes acīmredzami meklējamas dziļi materiālisma, relatīvisma un hedonisma augsnē, kur tiek atklāti apstrīdēta absolūtā morālā likuma – tāda likuma, kuram nav izņēmumu – pastāvēšana.

Par seksuālās izmantošanas cēloņiem pie atbildības tiek saukts klerikālisms. Taču klēra pirmā un galvenā vaina ir nevis varas ļaunprātīga izmantošana, bet gan attālināšanās no Evaņģēlija patiesības. Dievišķā un dabiskā likuma noliegums, kas notiek ar vārdiem un darbiem arī publiskajā telpā, ir ļaunuma sakne, kas samaitā dažas Baznīcas aprindas.

Šīs situācijas priekšā kardināli un bīskapi klusē. Vai arī jūs klusēsiet konferencē, kas sāksies Vatikānā šī gada 21. februārī?

Mēs esam starp tiem, kuri 2016. gadā Svētajam Tēvam iesniedzām jautājumus (dubia), kas šķēla Baznīcu pēc ģimenes jautājumiem veltītās sinodes. Šodien uz šiem jautājumiem (dubia)  ne tikai nav saņemtas atbildes, bet tie kļuvuši arī par vispārējās ticības krīzes sastāvdaļu. Tāpēc mēs Jūs iedrošinām pacelt balsi, lai pasludinātu un iestātos par Baznīcas mācības integritāti.

Lūgsim Svēto Garu, lai tas palīdz Baznīcai un apgaismo dvēseļu ganus, kas to vada. Šobrīd ir nepieciešama steidzama un apņēmīga rīcība. Mēs uzticamies Kungam, kurš ir apsolījis: “Lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām” (Mt 28, 20).

 

Kardināli:

Valters Brandmillers (Walter Brandmüller)

Raimonds Leo Berks (Raymond Leo Burke)

Otrdiena, 24 Aprīlis 2018 09:56 Publicēts Sleja 2

Nav svarīgi, vai kāds izskatās “pietiekoši dievbijīgs”. Daudz būtiskāk ir, vai šis cilvēks savā dzīvē nes labus augļus. Par to intervijā portālam deon.pl stāsta jezuīts, plaši pazīstams rekolekciju vadītājs Macejs Ščensnijs SJ(Maciej Szczęsny).

Ceturtdiena, 08 Marts 2018 16:25 Publicēts Sleja 2

Turpinājam publicēt interviju ar kardinālu Brandmilleru, kas tika publicēta jezuītu žurnāla “La Civilta Cattolica” 2017. gada oktobra izdevumā.

Piektdiena, 23 Februāris 2018 09:49 Publicēts Sleja 2

Mēs dzīvojam laikā, kad Baznīcā norisinās liela revolūcija. Nav runa tikai par to, ko pašlaik dara pāvests Francisks (neatkarīgi no tā, kā to vērtējam). Tieši tagad daudzi procesi sasniedz savu kulmināciju. Turklāt noteiktas pārmaiņas ir neizbēgamas. 

Nav runa par to, ka joprojām samazinās ticīgo skaits (ne tikai Polijā, bet arī Itālijā un Īrijā, par Austriju un Vāciju nemaz nerunājot), bet laicizācijas iespaidā Eiropā paliek aizvien vairāk cilvēku, kuriem pat kultūras ziņā par kristietību nav ne jausmas. Nav runa par to, ka vairākas katoļu kopienas paliek pie dzīvības tikai pateicoties migrantiem, kuri tām pievienojas, kā arī garīdzniekiem un klostermāsām, kas atbrauc no Āfrikas vai Āzijas. Šīs ir būtiskas pārmaiņas, bet ne pašas būtiskākās. Daudz svarīgāk ir tas, ka Benedikta XVI atkāpšanās noveda pie īstas priekšstatu revolūcijas attiecībā uz pāvestu. Savukārt Franciska deklarācijas viennozīmīgi sekmē ātru Baznīcas decentralizāciju. Decentralizāciju, kas pamazām dara Katoļu Baznīcu līdzīgu Anglikāņu kopienai (apzinoties visas doktrinālās un eklezioloģiskās atšķirības). 

Par ko ir stāsts? Daudz kas liecina, ka mums būs jāiemācās (un nevis tikai konservatīvajiem, bet arī liberāliem kristiešiem) dzīvot Baznīcā, kas reāli sadalīta „augšējā” un „apakšējā”. Tā pirmā saistīsies ar Tridentes liturģiju, tā būs jauna un ļoti dinamiska. Otrā - harismātiska, ar spēcīgu laicīgu līderu iesaisti. Dažreiz (bet nebūt ne vienmēr) tā pakļauta vieglai protestantizācijai, ar plašu, drīzāk liberālu vīziju, atvērta pārmaiņām, uztverot tradīciju kā kaut ko mainīgu. Protams, šis dalījums ir nedaudz mākslīgi pārņemts no Anglijas Baznīcas tradicionālā repertuāra. Tam klāt nāk specifiskais katoļu dalījums uz Jāņa Pāvila II, Benedikta XVI un Franciska „paaudzēm”.

Lietojot šo jēdzienu, apzinos, ka runa obligāti nav par vecumu. Drīzāk par simpātijām. Uz to tiecas dažādu kustību vai strāvojumu piekritēji Baznīcas iekšienē. Tā rezultātā Baznīcas vienotība būtiski samazināsies, bet mēģinājumi izcelt kādu no virzieniem (to pašlaik aktīvi dara pāvesta Franciska līnijas piekritēji) kļūs aizvien sarežģītāki, pat pie nosacījuma, ka augstākajai hierarhijai būs pietiekoši līdzīgi uzskati. Jau tagad var pamanīt, cik piesardzīgi atsevišķus Franciska nodomusuztver ne tikai poļu, bet arī amerikāņu vai pat holandiešu bīskapi. 

Daudz kas norāda arī uz to, ka atšķirsies ne tikai dievbijības praktizēšanas veidi, bet arī pieeja daudziem doktrināliem vai vismaz disciplināriem jautājumiem. Daudzviet Rietumeiropā grēksūdzes sakraments nu vairs gandrīz netiek praktizēts. Savukārt Vissvētākā Sakramenta adorācija (kaut arī netrūkst kustību, kas cenšas to atdzīvināt) kļuvusi par reliktu. Tiesa, ir vietas (piemēram, atsevišķas ASV diecēzes), kur tieši šo dievbijības elementu atjaunošana kļuvusi par pamatu atdzimšanai. 

Atšķirība būs (un jau ir) pieejā šķirtajiem, kuri dzīvo jaunās attiecībās un pat viendzimuma pāriem (par to signalizē izteicieni par „viendzimuma attiecību svētību”). Šis dalījums bieži skar konkrētas lokālās kopienas, diecēzes, valstis. Un ar to būs jāiemācās dzīvot, atzīstot, ka praksē eksistē dažādas teoloģiskās paradigmas un morālo lietu uztvere, bet vienlaikus apzinoties to, kas mūs vieno (neskaitot vēsturi). Tas, savukārt, nozīmē nepieciešamību atteikties no tradicionālistu vai Jāņa Pāvila II piekritēju pasludināšanas par „atpalikušajiem” un „fundamentālistiem”. Tāpat arī „liberāļus” nevar uztvert tikai kā herētiķus. 

Alternatīva ir… shizma. Es gan neticu, ka kāds pašlaik to vēlas, un ka tā būtu iespējama pasaulē un Baznīcā, kas tik spēcīgi ilgojas pēc vienotības. 

 

Avots: Przełom w Kościele, rp.pl

Foto: swietarodzina.pila.pl

Tulkoja Marks Jermaks 

 

Jaunākie raksti