Piektdiena, 19 Jūlijs 2019

Viduslaiku Baznīca saskārusies ar apsūdzībām antisemītisma atbalstīšanā. Šie pārmetumi skan līdz pat mūsu dienām. Visbiežāk tas tiek saistīts ar krusta kariem, kuru laikā esot notikuši arī pret ebrejiem vērsti grautiņi. Tiesa, šie grautiņi norisinājušies t.s. „tautas gājienos”, ko Baznīca vai laicīga vara nebija akceptējusi, un ko vadījuši pašpasludināti „tautiski vizionāri”.

Svētdiena, 07 Jūlijs 2019

Jau kopš 2. jūlija cilvēkam ar īpašam vajadzībām, 42 gadu vecajam Vincentam Lambertam, Reimsas slimnīca liedz ūdeni un ēdienu, izpildot Francijas kasācijas tiesas lēmumu. Tādējādi tika noraidīta Vincenta mātes Viviānas Lambertas pēdējā apelācija Ženēvā Apvienoto Nāciju Padomē par cilvēku tiesībām, kas lūdza Padomi atgādināt Francijas valstij tās pienākumus: “Divas reizes šī komiteja pieprasīja Francijas valstij nelikt mirt Vincentam. Bet Francijas valdība to noraidīja, kaunpilnā veidā pārkāpjot savas starptautiskās saistības. Es jūs lūdzu atgādināt Francijai, lai tā ievēro dzīvības saglabāšanas pasākumus un neliek mirt manam dēlam. Līdzīgi manam dēlam tiek apdraudēta vēl citu 1700 personu dzīvība, kas atrodas tādā pašā stāvoklī”.

Ceturtdiena, 11 Aprīlis 2019

Mana grūtniecība sākās kā daudzas citas – divas mazas rozā līnijas, šoks, prieks un pāri plūstoša mīlestība. Mēs pateicāmies Dievam par šo dāvanu, par šo otro iespēju pēc pirmajā grūtniecības trimestrī pazaudētā pirmā bērniņa. Manī attīstījās jauna dzīvība. Centos ievērot veselīgu dzīvesveidu – lietoju vitamīnus, atbilstošu, labu pārtiku, dzēru daudz ūdens.

Jaunākie raksti