Pirmdiena, 04 Maijs 2020

Jaunajā biogrāfijā emeritētais Pāvests Benedikts XVI saista homoseksuāļu “laulību” un  abortu dominējošo ietekmi pasaulē, kas izslēdz iespēju to apstrīdēt bez bailēm no soda, ar antikrista garīgo varu.

Otrdiena, 14 Aprīlis 2020

Roberto de Matei

Politiskie, vēsturiskie un teoloģiskie argumenti

 

Tēma, par kuru runāšu, ir Sagaidāmā notikumu attīstība Itālijā un Eiropā koronavīrusa krīzes laikā un pēc tās. Neiztirzāšu šo jautājumu no medicīnas vai zinātnes skatpunkta, jo neesmu šo jomu eksperts, bet aplūkošu problēmu no politikas zinātnes un sabiedrisko zinātņu speciālista, vēsturnieka un vēstures filozofa viedokļa.

Piektdiena, 09 Augusts 2019

Varat ironizēt, smieties vai pat uzskatīt šeit rakstīto par pierādījumu tam, cik ļoti reliģija un reliģiozitāte kaitē smadzenēm. Tā mēdz būt, bet man no tā nav bail.

Jaunākie raksti