Ceturtdiena, 06 Augusts 2015

Lūgšana nav nemitīga uzmanības koncertēšana uz Dieva vai skaistiem, cēliem un dievbijīgiem tematiem. Protams, lūgšanas pamatā ir vēršanās pie Dieva, Viņa Vaiga kontemplācija un ieklausīšanās Dieva Vārdā. Taču atceries, ka „nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet gan Viņš mūs pirmais mīlēja” (1 Jāņa 4,10). Tu Dievam interesē bezgalīgi vairāk, nekā Viņš tev.

Par spīti dažiem uzskatiem Dievs nav egoistisks tirāns vai āksts, kurš sēž uz augsta troņa un piespiež sevi pielūgt, nepaklausības gadījumā piedraudot ar stingriem sodiem. Pēc svētā Ireneja teiktā, „Dieva gods ir cilvēks, kurš dzīvo”. Atliek piebilst – dzīvo pārpilnībā (sal. Jņ 10,10).

Otrdiena, 28 Jūlijs 2015

/Mirko Testa/

2012. gada 13. jūnijā 28 gadu vecumā nomira Klāra Korbella Petrillo (Chiara Corbella Petrillo). Viņu pielīdzina 20. gs. svētajai mātei Džannai Berettai Mollai (Gianna Beretta Molla), kura līdzīgi kā Klāra izvēlējās upurēt savu dzīvību vēl nedzimušā bērniņa dēļ.

Jau Klāras bērēs Romā pulcējās vairāki simti cilvēku, kuri bija dzirdējuši viņas dzīves liecību, kā arī bija dzīvojuši viņai līdzās. Daudzi no viņiem Klāras garīgajam tēvam Vito D'Amato izteica vēlēšanos labāk iepazīt šo īpašo sievieti. Gadu pēc Klāras nāves viņas un viņas vīra Enriko draugi Simone un Kristīna izdeva grāmatu par Klāras dzīvi – “Esam piedzimuši un vairs nekad nemirsim”.

Trešdiena, 22 Jūlijs 2015

/Marks Jermaks/

Laulātajiem pāriem, kuri kā ģimenes plānošanas risinājumu izvēlas auglības atpazīšanas metodes, raksturīgs emocionāls briedums, aktivitāte un savas atbildības pieņemšana. Šo faktu apstiprina gan sadzīviski novērojumi, gan psiholoģisku pētījumu rezultāti.

Protams, katra atsevišķa pētījuma materiāls ir atkarīgs no tā, kādi personības vai uzvedības aspekti tiek pētīti, kādu metodi lieto autori, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēta kontroles grupa un tml. Jāņem vērā arī tas, ka pētījumu par AAM un kontracepcijas lietotāju atšķirībām nav bijis daudz. Tomēr pieejamā informācija apstiprina, ka par labu auglības atpazīšanas metodēm liecina ne tikai rūpes par fizisko veselību un morālo sakārtotību, bet arī iespēja saglabāt emocionālo līdzsvaru un dzīvesprieku.

Jaunākie raksti