Otrdiena, 03 Novembris 2015

Katrs otrais migrants neapzinās ceļojuma riskus. Seši no desmit migrantiem dodas ceļā ekonomisku motīvu dēļ. Tie ir galvenie secinājumi, ko 13. oktobrī Romā prezentēja nevalstiskā organizācija “Starptautiskie brīvprātīgie par attīstību” un Dona Bosko misijas dalībnieki, kas izvērsa kampaņu “Stop nelegālai migrantu tirdzniecībai, jo viņi ir cilvēki” Subsahāras Āfrikas migrācijas izcelšanās un tranzīta valstīs, tādās kā Gana, Senegāla, Nigērija, Ziloņkaula Krasts un Etiopija.

Migrantus mudina doties uz Eiropu sapņi par studijām vai darbu, bet viņi neapzinās, kas viņus var sagaidīt ceļā, bieži vien viņi neprot peldēt vai neapzinās ceļojuma briesmas caur tuksnesi. Konferences ziņojums par Subsahāras Āfrikas valstīm skaidri parāda, ka jauniešu īpatsvars, kuri grib emigrēt, sasniedz 60%.

Otrdiena, 27 Oktobris 2015

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītās Sinodes iznākums bija prognozējams: Romas Katoļu Baznīca paliek uzticīga Kristus mācībai un tradīcijai, vienlaikus norādot, ka mūsdienās ģimene piedzīvo īpaši smagus pārbaudījumus, kurus nevar pārvarēt, mainot tradicionālo doktrīnu.

Sinodes gala dokumentā bīskapi pauž atbalstu kristīgajai laulībai un ģimenei, atzīstot, ka tai jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. Tāpat Sinodes tēvi aicina Baznīcu aktīvi un delikāti atbalstīt ģimenes. Dokumentā skaidri norādīts, ka Baznīcas mācība attiecībā uz ģimenes lietām paliek nemainīga. Tekstā netiek aplūkots jautājums par šķirto personu pielaišanu pie sv.Komūnijas, kas nozīmē, ka tuvākajā laikā būtiskas pārmaiņas pastorālajā praksē nav gaidāmas. Sinodes tēvi raksta, ka būtu nepieciešams labāk izpētīt šādu personu dzīves situāciju. Tajā pašā laikā vērtīga būtu viņu aktīvāka iesaistīšanās Baznīcas dzīvē. Šāds uzstādījums pēc būtības nav nekas jauns, jo uz to pašu dokumentā „Familiaris consortio” savā laikā norādījis svētais pāvests Jānis Pāvils II. Tas pats attiecas uz jautājumu par homoseksuālām savienībām. Sinodes tēvi skaidri nosoda jebkādu homoseksuālu personu diskrimināciju, vienlaicīgi uzsverot, ka viņu attiecības nevar tikt atzītas par laulību.

Trešdiena, 21 Oktobris 2015

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītajā bīskapu Sinodē tuprinās diskusijas par pastorālās prakses jautājumiem, kas kļuvuši par strīdus ābolu gan atsevišķiem Baznīcijas hierarhijas pārstāvjiem, gan daudziem katoļiem, kuri dzīvo nesakramentālās attiecības. Daži Sinodes dalībnieki aicina mainīt tradicionālo Baznīcas nostāju, kas neļauj pasniegt svēto Komūniju personām, kuras ir šķīrušas laulību un iesaistījušas jaunās attiecībās.

Kaut gan lielākā daļa bīskapu paliek uzticīga tradicionālajai katoļu doktrīnai attiecībā uz laulības nešķiramību (kas attiecīgi neļauj ticīgiem veidot kopdzīvi ar citu personu), arī Baznīcas iekšienē skan aicinājumi izrādīt šādiem cilvēkiem žēlsirdību, ļaujot nākt pie dievgalda. Par viedokļu dažādību liecina aicinājums sasaukt īpašu komisiju, kas izskatītu strīdīgo jautājumu.

Jaunākie raksti