Piektdiena, 08 Septembris 2017

"Brāļi protestanti, neticiet meliem, kas vērsti pret Katoļu Baznīcu, jo jūsu argumenti neatbilst patiesībai" - šādi jaunu reliģisku kustību sekotājus savā videoblogā uzrunā slavenais poļu sprediķotājs, priesteris Remigiušs Reclavs SJ (Remigiusz Recław):

Piektdiena, 01 Septembris 2017

Pirms pāris nedēļām Sv.Mises laikā cilvēki, kuri sēdēja solā aiz manis, nepārstāja runāt visa dievkalpojuma laikā. Nevarēju koncentrēties. Tas viss mani aizvien vairāk aizkaitināja, īpaši tādēļ, ka centos nomierināt savu bērnu. Savukārt apkārtējie sniedza viņam gaužām sliktu piemēru.

Pirmdiena, 21 Augusts 2017

„Ja jau visur, kur rodas un veidojas dzīvība, to sargā mīlošā mātes sirds, kādēļ lai ticības dzīvē, pārdabiskā dzīvē, žēlastības dzīvē, Dieva dzīvē mūsos nevarētu sajust mātišķas sirds siltumu? Kādēļ lai mēs nevarētu saņemt šo dzīvi no Dieva caur garīgo Māti?

Jaunākie raksti