Piektdiena, 20 Februāris 2015

Napoleona pastrādātās netaisnības pret Baznīcu un tautu brīvību ir labi zināmas katoļiem. Viņa epopeja izpostīja Eiropu un bez iemesla izraisīja daudzu cilvēku nāvi. Vēl joprojām ir tādi, kuri viņu apbrīno, kā arī tādi, kuri viņu ienīst viņa rīcības dēļ. Vēl šodien ciešam no viņa rīcības augļiem (valsts varas un birokrātijas centralizēšanas, sekulāriem civilkodeksiem, laupīšanu sekām). Tomēr tai pat laikā nevar noliegt, ka viņš bija ģēnijs. Un ne tikai militāra vai politiska rakstura ģēnijs.

Otrdiena, 17 Februāris 2015

Mūsdienu rietumu cilvēkam visvairāk trūkst tās racionalitātes, kas izriet no cilvēka pārliecības, ka cilvēka daba ir Dieva radīta. Ja rietumu cilvēks atzīst zināmu plaisu starp nabadzīgajiem un bagātajiem, tad tas vispirms notiek tāpēc, ka viņš vairs neredz citus būtiskus faktorus, kā garīgo un intelektuālu, viņš drīzāk ir pieradis tikai pie materiālā faktora. Cilvēks ir pieradis, ka viņu uztver kā intelektuālu dzīvnieku, kuram jāapmierina savas materiālās un patērētāja vajadzības. Beidzoties patēriņa laikmetam, ir palikuši parādi, kas jāapmaksā. Šajā brīdī cilvēks saprot, ka viņa trīs ekonomiskās dimensijas - cilvēks-strādnieks, cilvēks-patērētājs, cilvēks-ekonomētājs un investētājs – bija nonākušas savstarpējā konfliktā. Kļūstot arvien nabadzīgāks, cilvēks atklāja, ka joprojām ir palikuši citi bagāti cilvēki, un sāka kliegt, ka tā ir netaisnība. 

Otrdiena, 17 Februāris 2015

„Lai gan debesis ir lielas, bez Tevis tas nav nekas; Tu labāk to zini, Jēzu. Mēs pastāvīgi ilgojamies pēc Tevis.”

Faustīnas dienasgrāmata

Jaunākie raksti