Franciska pontifikāts kļūst par "katastrofu" Baznīcai

Sestdiena, 04 Jūlijs 2020 21:31

“Reliģiskā un morālā krīze”, kas sekoja Vatikāna II koncilam, bija ļaunāks sods nekā abi pasaules kari un loģiski noveda pie pāvesta Franciska pontifikāta “katastrofas”, saka itāļu vēsturnieks un rakstnieks Roberto de Mattei.

"Ar visu cieņu pret Svēto krēslu es uzskatu, ka pāvesta Franciska pontifikāts Baznīcu ir novedis līdz katastrofai," profesors de Mattei sacīja virtuālās Romas Dzīves jautājumu un atbilžu forumā.

Koronavīrusa pandēmija ir Dieva pieļautā pārmācība “kā sods par mūsu grēkiem”, kādi jau agrāk ir bijuši un vēl ir citi sagaidāmi, sacīja de Mattei, kura runa 7. ikgadējā forumā tika pārraidīta tiešsaistē “Dieva spriedums vēsturē”.

Lai arī pie aizvadītā gadsimta pārmācībām pieder komunisms un divi postoši pasaules kari, de Mattei vērtējumā Vatikāna II koncila sekas ir sliktākas.

"Reliģiskā un morālā krīze, kas sekoja Vatikāna Otrajam koncilam, bija smagāks sods nekā pasaules kari, un pāvesta Franciska pontifikāts, šķiet, ir šo reliģisko krīžu loģiskās sekas," viņš teica.

 

Arī LifeSiteNews līdzdibinātājs un galvenais redaktors Džons Henrijs Vestens atsaucās uz pāvesta Franciska radīto jucekli 21. maija jautājumu un atbilžu forumā, kad MC Džons Smītons viņam vaicāja, vai viņš nebaidās Dieva nosodījuma par uzstāšanos pret pašreizējo pontifiku.

 “Es baidītos no Dieva soda, ja nerunātu par savām bažām attiecībā uz pāvestu,” atbildēja Vestens, piebilstot, ka Kanonisko likumu kodeksa 212. kanonā teikts, ka ticīgajiem ir tiesības un pat pienākums izteikt priesteriem savu viedokli par jautājumiem, kas attiecas uz Baznīcas labumu.

Un es to daru ticības mīlestībā un patiesi mīlestībā uz pāvestu, par kuru es lūdzos katru dienu, un raizēs par paša pāvesta dvēseli, "sacīja Vestens, kurš uzstājās ar tēmu" Pāvesta Franciska pontifikāts: kāpēc mums šodien vajadzētu gaidīt dievišķu iejaukšanos ".

Vestens izstāstīja, kā “mulsinošie un pat kļūdainie pāvesta Franciska publiskie paziņojumi” likuši ciest vecākajam no viņa astoņiem bērniem, minot par piemēru to, kā viņa meita zvanījusi no koledžas, kad 2016. gadā izplatījās Svētā tēva paziņojums, ka “kopdzīve ir īsta laulība un uzticības dēļ tai ir laulības žēlastība”.

“Man ir pienākums kā tēvam izlabot pāvesta teikto, kad viņš publiski pauž domas, kas ir pretrunā ticībai”, saka Vestens. “Jebšu man būtu meitai jāmelo? Vai jāizkropļo patiesība? Tas ir neiespējami.”

Vestens tic, ka koronavīruss ir sods, un ka publiskās Svētās Mises aizliegums iezīmē tā “būtība”, un ka tas “vēl krietni pasliktināsies, pirms stāvoklis uzlabojas”, tā lai cilvēki, īpaši Baznīcā, atzītu nepieciešamību nožēlot grēkus.

“Ir nopietna vajadzība ticīgajiem no jauna atklāt godbijību Mises laikā un pienācīgu attieksmi pret Svēto Komūniju. Šodien ir neskaitāmi gadījumi, kad Svētā Komūnija tiek pieņemta zaimojoši”, viņš teica.

 

Dievmāte Fatimā brīdināja, ka “visas tautas tiks iznīcinātas”, un “mums ir dedzīgi jālūdz, lai līdz tam nenonāk,” piebilda Vestens.

"Mums ir jāapņemas izpildīt Fatimas Dievmātes lūgumus, un lajiem tas nozīmē ikdienas rožukroni, skapulāru, pirmo sestdienu svētīšanu, kā arī sevis veltīšanu Marijas Bezvainīgajai Sirdij." Pandēmija ir atgriešanās un evaņģelizācijas iespēja, teica Vestens.

 “Neskaitāmi ļaudis, sastopoties ar visa veida nelaimēm, pievēršas Dievam, daudzi pirmoreiz, daži pēc tam, kad ilgi noraidījuši Dievu,” sacīja Vestens. "Tātad nekad nav bijis labāka laika evaņģelizēšanai." Tas attiecas arī uz Baznīcu, viņš teica.

“Patiesība ir tāda, ka Katoliskā baznīca piedzīvo vēl neredzētu cīņu; tā ir iekšēja cīņa par Baznīcas dvēseli. Un vēl nekad nav bijusi tik liela vajadzība pēc papildspēkiem kā tagad,” sacīja Vestens.

"Tāpēc aiciniet tos, kuros ir kaut nedaudz tiekšanās pēc Baznīcas, lai nāk un pievienojas cīņai."

 

De Mattei izteica līdzīgas domas savās atbildēs: “Līdzīgi kā ar visiem Dieva sodiem”, pandēmija, “manuprāt, ir liels žēlsirdības akts”.

"Visvairāk ir jābaidās no vēl lielāka jucekļa Baznīcā, kurā pat labākie katoļi riskēs zaudēt līdzsvaru," viņš sacīja. "Es uzskatu, ka mums jāpieliek pūles, lai pievērstu skatienu Dievam, nevis jāzaudē sevi cilvēku taktikas labirintā."

“Nevis cilvēks, bet Dievs glābs Baznīcu”, taču katoļi var ar Viņu “sadarboties”, veidojot “katoļu armiju”, kas ir “maza, pazemīga, bet uzticīga” un “izceļas ar ticības integritāti” un “tikumības tīrību, ”sacīja De Mattei.

“Lai kas notiktu, to vēlas vai pieļauj Dievs. Tāpēc mums vienmēr ar prieku jāuzņem Viņa griba, nekad neatsakoties no cīņas par Viņa godu, ”viņš piebilda.

“Mūsu prieks ir cīņā.”

 

 

Avots: Lianne Laurence, Francis pontificate proving to be ‘catastrophe’ for Church: Renowned historian, lifesitenews.com

Foto: Lifesitenews.com, Pope Francis next to a statue of Martin Luther placed in the Vatican’s Paul VI Hall. October, 2016.

Jaunākie raksti