Kā būt kontaktā ar savu sargeņģeli?

Trešdiena, 25 Oktobris 2017 09:39

Svētais Tēvs Pio no Pjetrelčinas saņēma no Dieva spēju redzēt garīgo pasauli un satikt eņģeļus. Tāpat svētais piedzīvoja daudzas iekšējas atklāsmes, cenšoties atpazīt, vai tās tiešām nāk no Dieva. 

Vēstule sievietei vārdā Anita 1913.gada 15.jūlijā slavenais ar stigmām apveltītais garīdznieks izteicis dažus padomus par to, kā ticīgais var sadarboties ar savu sargeņģeli, reaģēt uz iekšējiem pamudinājumiem, un lūgties caur eņģeļu aizbildniecību. 

Klātbūtne 

Dievam, kā arī Marijai un mūsu sargeņģelim, jāatrodas mūsu dzīves centrā, pamāca svētais mūks. 

„Lai Tava sirds vienmēr ir Svētā Gara templis. Lai Jēzus pavairo savas mīlestības uguni Tavā dvēselē un lai vienmēr uzsmaida Tev, tāpat kā visiem, kurus Viņš mīl. Lai Vissvētākā Jaunava Marija uzsmaida Tev visos Tavas dzīves notikumos un bagātīgi atlīdzina tukšumu, ko izraisījis īstās mātes trūkums. Lai Tavs labais sargeņģelis vienmēr Tevi uzrauga, lai viņš Tevi vada smagajā dzīves ceļā. Lai viņš vienmēr patur Tevi Jēzus godībā un nes savās plaukstās, lai Tu nesavainotu sev kājas. Lai viņš Tevi pasargā zem saviem spārniem no šīs pasaules meliem.”

Pateicība 

Tēvs Pio lūdz Anitai pienācīgi novērtēt savu sargeņģeli. Mēs visi zinām, ka Dievs mums paredzējis īpašus garīgus aizbildņus, taču pilnībā neapzināmies, cik ļoti sargeņģeli mums palīdz ikdienas dzīvē un attiecībās ar Dievu. 

„Anita, mīli daudz pagodināt šo labo eņģeli. Cik iepriecinoši ir redzēt, ka mums ir gars, kurš no mātes miesām līdz pat kapam nekad mūs neatstāj pat uz mirkli, pat tad ja tiecamies pēc grēka! Šis debesu gars mūs vada un sargā kā brāli, draugu. Tāpat iepriecinoši ir apzināties, ka šis eņģelis nenogurstoši par mums aizlūdz un stāda Dievam priekšā visus mūsu labos darbus, mūsu domas un ilgas, ja tās ir tīras… Neaizmirsti par šo neredzamo biedru, kurš vienmēr ir klātesošs, gatavs mūs uzklausīt un iepriecināt.” 

Tu neesi viens 

 „Nekad nesaki, ka savās grūtībās esi palikusi viena. Nekad nesaki, ka nav neviena, kam Tu varētu atvērt sirdi un uzticēties. Tā būtu milzīga netaisnība pret debesu sūtni.” Vienmēr ir kāds, kuram var uzticēt savas problēmas. 

Sargies no ļaunā 

Sargeņģelis vienmēr ir mums blakus, taču mums bieži vien jāprot izšķirt, vai ieklausāmies labajā eņģelī vai ļaunajā. Tēvs Pio skaidri atklāj mums savus priekšstatus par iekšējo cīņu un sniedz vērtīgas norādes. 

„Runājot par iekšējām balsīm, nepārdzīvo, paliec mierā. Tev jāizvairās no pārmērīgas sirds pieķeršanas šiem vārdiem. Tiem nav jāvelta pārāk daudz uzmanības… Neļauj sev "saputrot" prātu, cenšoties izšķirt, kurš no iekšējiem pamudinājumiem nāk no Dieva. Ja tie ir no Dieva, viena no galvenajām zīmēm ir šāda: sadzirdot šīs balsis, tās sākumā piepilda Tavu dvēseli ar bailēm un apjukumu, tomēr vēlāk Tu piedzīvo dievišķu mieru. Ja iekšējo dialogu autors ir ienaidnieks, rodas viltus drošība, bet tad seko pamudinājumi uz ļauno un ļoti slikta pašsajūta.” 

 

Avots: 4 wskazówki św. Ojca Pio, jak słuchać swojego Anioła Stróża, deon.pl

Arhīva foto 

Tulkoja Marks Jermaks

Jaunākie raksti