25 lietas, ko tev vajadzētu zināt par Rožukroni

Pirmdiena, 23 Oktobris 2017 09:42

Par godu Fatimas Dievmātei, Rožukroņa Dievmātei, mēs esam izveidojuši ļoti vienkāršu sarakstu ar 25 lietām, ko mums vajadzētu zināt par Rožukroni. Cerams, ka lasot šo īso rakstiņu, tas mūs motivēs uzzināt ko vairāk un labāk iepazīt Rožukroni. Vēl vairāk – mēs ceram, ka tas jūs motivēs ik dienas lūgties Rožukroņa lūgšanu. Sekosim svētā Jāņa Pāvila II izteiktajam motto: „Kontemplēsim Jēzus Seju caur Dievmātes acīm un sirdi!”

1.         Vārds, kas ir dots Fatimā. Dievmāte sešas reizes parādījās Fatimā, Portugālē, 1917.gadā. Pēdējā parādīšanās reizē norisinājās brīnumainais Saules Brīnums. Viņa atklāja arī Savu vārdu: „Rožukroņa Dievmāte.”

2.         Vēlreiz Fatima. Dievmāte sešas reizes parādījās Fatimā, Portugālē. Katru reizi viņa uzsvēra Rožukroņa lūgšanas nepieciešamību.

3.         Priesteri var jums palīdzēt. Rožukroņa priesteris? Kā viņu sauca? Tēvs Patriks Peitons (Patrick Peyton)!

4.         Tēvs Patriks Peitons par Rožukroņa lūgšanu. Ir divi vienmēr aktuāli tēva Patrika Peitona teicieni par Rožukroni: „Pasaule, kura lūdzas, ir pasaule, kurā valda miers.” Bet visslavenākais teiciens, šķiet, ka ir: „Ģimene, kura lūdzas kopā, arī paliek kopā.” Cik gan ļoti šie vārdi ir aktuāli, tāpat kā toreiz!

5.         Pāvesta iemīļotākā lūgšana. Sava pontifikāta pašā sākumā svētais pāvests Jānis Pāvils II apgalvoja, ka Rožukronis ir viņa iecienītākā lūgšana.

6.         Pāvests arī rakstīja par Rožukroņa lūgšanu. Svētais pāvests Jānis Pāvils II uzrakstīja garīgo šedevru par Rožukroni: Vissvētākās Jaunavas Marijas Rožukronis.

7.         Gaismas noslēpumi. Iepriekš minētajā dokumentā pāvests arī pievienojo „iztrūkstošo daļu” no Rožukroņa noslēpumiem – Gaismas noslēpumus.

8.         Gaismas noslēpumu nosaukumi. Vai jūs varat nosaukt visus Gaismas noslēpumus un dienu, kurā tie ir jālūdzas? Kunga Jēzus kristīšana Jordānā, Pirmais Kristus paveiktais brīnums kāzās Kānā, Dieva Valstības sludināšana un aicinājums atgriezties, Kristus pārveidošanās Tabora kalnā, Euharistijas iedibināšana. Pāvests ieteica šos noslēpumus lūgties: ceturtdienās!

9.         Arī citi pēdējā laika pāvesti mīlēja lūgties Rožukroni. Svētais pāvests Jānis XIII, kurš tika vienlaicīgi kanonizēts ar svēto pāvestu Jāni Pāvilu II, parasti mēdza lūgties ik dienas piecpadsmit Rožukroņa noslēpumus. Svētais pāvests Jānis XIII Rožukroni mēdza dēvēt „par visa Evaņģēlija kopsavilkumu.”

10.   Tā ir bibliska lūgšana. Rožukronis ir bibliska lūgšana, jo ikviena lūgšana un meditācija savus pirmsākumus rod Bībelē. Iespējams, ka arī protestanti, kuri mīl Bībeli, varētu to lūgties.

11.   Lūgšana ietver Tēvs mūsu, kuru lūdzas sešas reizes, un Esi sveicināta, Marija, kuru lūdzas piecdesmit trīs reizes. Gan Tēvs mūsu, gan Esi sveicināta, Marija savus pirmsākumus rod Svētajos Rakstos.

12.   Noslēpumi. Gandrīz visi divdesmit Rožukroņa noslēpumi ir ņemti no dažādām Svēto Rakstu vietām vai bibliskiem notikumiem.

13.   Rožukroņa pāvests. Pāvests Leons XIII (1878-1903), līdz ar citiem saviem tituliem, ir pazīstams kā „Rožukroņa pāvests”. Septembrī, sešu gadu garumā, viņš uzrakstīja īsu encikliku par Rožukroņa lūgšanu – cik ļoti viņš mīl šo lūgšanu, kā arī iedrošināja citus cilvēkus to dedzīgi lūgties!

14.   Rožukroņa salīdzinājums ar cilvēka personību. Svētais Luī Monfors salīdzina Rožukroni ar cilvēka dabu. Cilvēkam ir gan miesa, gan dvēsele, tieši tāpat kā Rožukronim. Rožukroņa miesu veido vokālās lūgšanas, bet Rožukroņa dvēseli veido šīs lūgšanas noslēpumu kontemplācija. Ja Rožukroni lūdzas to vienlaicīgi arī kontemplējot, tad šī lūgšana iegūst „monumentālu” nozīmi un spēku.

15.   Tā ir Marijas iemīļotākā lūgšana. Dievmātes iemīļotākā lūgšana ir Esi sveicināta, Marija. Vēl jo vairāk! Dievmātes visiemīļotākā lūgšana ir Rožukronis – kas ir piecdesmit rožu buķete mūsu Debesu Karalienei.

16.   Rožukronis un jūras kaujas uzvara. Lepanto kauja, kas ir slavenākā jūras kaujas uzvara 16.gadsimtā, tiek saistīta ar svētā pāvesta Pija V vēršanos pie ticīgajiem katoļiem – lūgties Rožukroni. Patiesi, jūras vēji izmainījās un katoļu flote guva uzvaru pār musulmaņu armiju – tā bija grandioza uzvara, kas izmainīja visas vēstures ritējumu! 7.oktobrī ir liturģiskie svētki Rožukroņa Dievmātei – tieši pieminot vēsturisko Rožukroņa uzvaru Lepanto kaujā.

17.   Laika faktors. Daudzi apgalvo, ka viņiem nav laika lūgties, un vēl jo mazāk – Rožukroni. Prioritātes! Laikā, kad mēs skatāmies kādu ziepju operu vai bezjēdzīgu filmu (60 minūtes) mēs tajā laikā varam palūgties četrus Rožukroņa daļas, katrai veltot 15 minūtes. Noliksim savas dzīves centrā Jēzu, Mariju un lūgšanu!

18.   Svētā pāvesta Jāņa Pāvila II formula. Šis Mariāniskais pāvests un arī svētais mums ir devis atslēgu, kā lūgties Rožukroni: „Kontemplēt Jēzus seju caur Marijas acīm un sirdi.” Arī svētais Lūkas atgādina mums, ka Dievmāte bija kontemplatīvs cilvēks: „Dievmāte visas lietas pārdomāja savā sirdī.”

19.   Klasiskais Rožukronis. Viens no lielākajiem garīgajiem šedevriem, kas ir uzrakstīts par Svētā Rožukroņa noslēpumiem ir svētā Luī de Monfora darbs. Šis pats svētais arī uzrakstīja šedevru par patieso veltīšanos Marijai: Patiesā veltīšanās Marijai. Abi no tiem ietilpst „obligāti izlasāmās” literatūras sarakstā, lai iepazītu un iemīlētu Dievmāti un Jēzu vairāk par visu!

20.   Svētā Rožukroņa mēnesis. Vai jūs zināt, ka jūnijs ir Jēzus Sirds mēnesis, Jūlijs – Jēzus Vissvētāko Asiņu mēnesis, bet maijs ir Marijas mēnesis? Bet arī oktobris ir Rožukroņa mēnesis. Tāpēc mums Rožukroni vajadzētu lūgties ik dienas, bet jo īpaši oktobrī.

21.   Svētais tēvs Pio. Lielais mūsdienu svētais uzstāja, ka viņa garīgajiem bērniem vajag būt ieradumam – ik dienas lūgties Rožukroni. Mēģināsim sekot šo lielo svēto ieteikumiem; tas palīdzēs mums iemantot Debesis, kur Dievmāte ir kā Karaliene un Jēzus kā Karalis.

22.   No sātaniskā priestera līdz svētajam. Svētā pāvesta Jāņa Pāvila II dokumentā „Vissvētākā Jaunava Marija un Rožukronis” pontifikss vairākas reizes piemin kādu iepriekš nedzirdētu cilvēku: Bartolo Longo. Šis cilvēks piekopa sātaniskos rituālus un pat bija konsekrēts kā sātana priesteris. Bet tagad viņš ir svētais Bartolo Longo – no sātana priestera par katoļu svēto! Mūsu Dievmātes spēks ir neierobežots, ja vien mēs uzticam sevi viņai caur svētā Rožukroņa lūgšanu!

23.   Glābt ģimeni. Katrai ģimenei vajadzētu veltīt laiku, lai kopā lūgtos Rožukroni. Lūgsimies, lai ģimenes tēvs (ģimenes priesteris) uzņemtos iniciatīvu un ikdienas vienotos ar ģimeni Rožukroņa lūgšanā, savas ģimenes atpestīšanas nodomā! Patiesi, cik gan patiesi ir šie vārdi: „Ģimene, kas lūdzas kopā, tā arī paliek kopā.”

24.   Mistiskā Roze. Dzejnieks Dante Dievmāti attēlo kā „Mistisko Rozi”. Svētais Huans Djego savāc rozes pats ar savām rokām, ko viņam pavēlēja Dievmāte. Visskaistākā roze, ko mēs varam sniegt Dievmātei ir Rožukronis. Katra lūgšana Esi sveicināta, Marija ir kā roze, kas nosūtīta uz Debesīm, lai iepriecinātu Dievmāti!

25.   1981.gada 13.maijs un 1982.gada 13.maijs. Šie ir datumi, ko nav iespējams aizmirst. Pirmajā no tiem svētais pāvests Jānis Pāvils II tika sašauts un gandrīz nogalināts. Bet pēc gada šis pats pāvests noslīga ceļos ar Rožukroni rokās Fatimas Dievmātes statujas priekšā, lai pateiktos par savas dzīvības glābšanu. Izšauto lodi, kas iepriekš atradās viņa ķermenī, viņš ielika Vissvētākās Jaunavas Marijas Fatimas Dievmātes kronī. 13.maijs bija pirmā diena, kad Vissvētākā Jaunava Marija parādījās trīs ganiņiem: Jacintai, Franciskam un Lūcijai.

Lai Rožukroņa Dievmāte svētī jūs, jūsu ģimenes, jūsu mīļotos cilvēkus un visu pasauli ar savu mīlošo mātišķo skatienu un mīlestībā degošo Bezvainīgo Sirdi!

 

Avots: Fr. Ed Broom, OMV, 25 Things You Should Know About the Rosary, catholicexchange.com

Tulkoja Agnese Strazdiņa

Foto: Milan Garbiar, flickr.com

Jaunākie raksti