Rīgas Romas katoļu arhibīskaps mobilizē Dieva tautu

Ceturtdiena, 12 Oktobris 2017 22:33

/Aleksandrs Stepanovs/

Šī gada 13. oktobrī atzīmējam 100 gadus kopš Jaunavas Marijas parādīšanās Fatimā. Pirmā pasaules kara beigās un Krievijas Oktobra revolūcijas priekšvakarā Dievmāte izdarīja “saules brīnumu”, ko vēroja 70 tūkstoši cilvēku liels pūlis vienā vietā, kā arī daudzas personas apkārtnē. Dievmāte nāca, lai brīdinātu, ka cilvēces garīgās veselības temperatūra pacēlusies līdz dzīvībai bīstamai robežai – 42 grādiem, ar skumjām atklājot trijiem vizionāriem: “Jūs redzējāt elli, uz kurieni aiziet nabaga grēcinieku dvēseles. Lai glābtu grēciniekus, Dievs vēlas pasaulē iedibināt manas Bezvainīgās Sirds godināšanu”. Vai šodien pasaules veselības stāvoklis ir uzlabojies? Svinot Fatimas notikumu simtgadi, Dievmātes vēstījumam ir jāuzmodina mūs no garīgā miega, no vienaldzības individuāla un sabiedrības grēka struktūru priekšā, jāpagriež mūsu soļi uz savas dzīves izmainīšanu pēc Dieva gribas un pašaizliedzīgām rūpēm par cilvēku pestīšanu.

Tas ir brīnišķīgi, ka mūsu arhibīskapam ir drosme un ticība mobilizēt Dieva tautu kopīgam mērķim. Vēršoties ar oficiālu aicinājumu pie priesteriem un draudžu ticīgajiem, arhibīskaps uzsver: “Parādoties bērniem, Jaunava Marija aicināja viņus un ar viņu starpniecību visu cilvēci uz atgriešanos un gandarīšanu, uz Rožukroņa lūgšanu un veltīšanos Viņas Bezvainīgajai Sirdij. Tie ir vienīgie līdzekļi, kuri var apturēt ļaunuma plūdus pasaulē un ienest mieru cilvēku sirdīs un savstarpējās attiecībās”. Tāpēc arhibīskaps aicina: “Šā gada 13. oktobrī gavēt ar maizi un ūdeni, kā arī lūgties četras Rožukroņa daļas”. Rīgas metropolītam ir īpašs nodoms: “Ar Fatimas Dievmātes aizbildniecību īpaši lūgsim par Eiropas atgriešanos pie Dieva, par mieru mūsu zemē un pasaulē, lūgsim stiprinājumu mūsu ģimenēm un jaunatnei”.   

Citās valstīs tika organizētas plašas lūgšanu iniciatīvas, kā par to ziņojām civitas rakstā “Miljons poļu vienojas Rožukroņa lūgšanā”. 7. oktobrī Polijā notika ticīgo laju iniciēta akcija „Rožukronis līdz robežām”, kas guvusi plašu atbalstu arī garīdzniecības vidū (sk. foto galerijas šeit, šeit). Akcijas organizatori skaidroja, ka Eiropai ir nepieciešams atgriezties pie kristīgajām saknēm, ja mēs vēlamies, lai Eiropa paliek Eiropa: “Ilgojamies atbildēt uz Dievmātes aicinājumu un garīgi līdzdarboties mūsu pašu, mūsu bērnu, mūsu valsts un visas Eiropas nākotnei. Pēdējie notikumi aizvien spilgtāk liecina, cik ļoti mums nepieciešama Radītāja palīdzība, Kurš vienīgais ir īstais mīlestības, vienotības un miera garants. Tādēļ gribējām piesaukt Viņa atbalstu caur Marijas aizbildniecību.

Arī Itālijā ticīgo laju asociācija (Associazione Italiana Accompagnatori Santuari Mariani), iedvesmojoties no poļu ticības brāļu piemēra, aicina uz gavēni ar maizi un ūdeni un lūgšanu 13. oktobrī pl. 17.30 vietējās draudžu baznīcās vai ģimenēs, iepriekš pieejot pie grēksūdzes, tāpat kā Polijā, lai ticīgie atrastos svētdarošās žēlastības stāvoklī.

  

Foto: konsekretie.lv

 

 

Veltīšanās Vissvētākajai Jaunavai Marijai

“Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja!”

Izsakot šos vārdus, ar kuriem gadu simtiem ir lūgusies Kristus Baznīca, mēs atveram savu sirdi Tev, Dieva Māte. Tu pazīsti gan cilvēku ciešanas, gan cerības. Būdama Māte, Tu izjūti it visas cīņas, kas noris mūsdienu pasaulē un mūsu zemē Latvijā, – cīņas starp labo un ļauno, starp gaismu un tumsu.

Svētā Gara iedvesmā mēs Tevi lūdzam, lai Tava mātes un Dieva kalpones mīlestība apņem mūsu zemi, kuru uzticam Tev. Paļāvībā mēs uzticam Tev savas tautas likteni šajā pasaulē un mūžībā.   

Mēs Tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus, visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un Viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva Dzemdētāja!

Ak, Bezvainīgā Sirds! Palīdzi mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī!

Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tauta attālinās no Dieva!

No jebkāda grēka, no nešķīstības, negodīguma un savtības pasargā mūs!

No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs!

No naida un citu Dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs!

No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs!

No starpnacionālām nesaskaņām pasargā mūs!

No Dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs!

No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs!

No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs!

No grēkiem pret Svēto Garu pasargā mūs!

Pieņem, Kristus Māte, šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās!

Palīdzi mums Svētā Gara spēkā uzveikt grēkus visās to izpausmēs!

Lai mūsu zemē atklājas Dieva žēlsirdīgās mīlestības spēks, lai tas aptur jebkādu ļaunumu!

Lai Mīlestība pārveido cilvēku apziņu!

Dieva Māte, Tavai Bezvainīgajai Sirdij mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam – ved mūs visus pie sava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus. Āmen.

Jaunākie raksti