Desmit iemesli, lai lūgtos Rožukroni

Trešdiena, 04 Oktobris 2017 08:54

Motivācija ir galvenais dzinulis, lai mēs uzņemtos iniciatīvu. Izciliem vīriešiem un sievietēm vienmēr ir skaidri mērķi un stipra motivācija. Viņi zina, ko viņi vēlas, un tiem vienmēr ir skaidrs plāns, kā to sasniegt.

Veiksmīgās kompānijās galvenie izpilddirektori vienmēr zina, ko viņi vēlas – viņiem ir skaidri nosprausti mērķi, izpildes termiņi, kā arī konkrēti soļi, lai sasniegtu šos mērķus. Profesionāliem sportistiem ir skaidri izteikta apņēmība uzvarēt. Viņi izpēta savu pretinieku vājākās vietas, attīsta savus spēkus un spēlē, lai uzvarētu. Tāpēc, ja mēs gribam sasniegt kādu mērķi, mums ir nepieciešams skaidrs plāns un stipra motivācija.

Garīgie mērķi un uzdevumi

Vēl jo vairāk cilvēkam, kurš ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, vajadzētu būt mērķim un motivācijai, lai sasniegtu šo mērķi. Mūsu mērķis ir pilnīgi skaidrs – nonākt Debesīs. Viens no efektīvākajiem līdzekļiem, lai sasniegtu mūžīgo pestīšanu – būt kopā ar Dievu Debesīs – ir lūgšana. Lūgšana ir kā atslēga, kas palīdz iemantot pestīšanu. Tas pats, kas skābeklis ir mūsu plaušām, tas lūgšana ir mūsu dvēseles dzīvībai. Tieši tādēļ svētais Augustīns apgalvoja: „Tas, kurš labi lūdzas, arī labi dzīvo; tas, kurš labi dzīvo, arī labi nomirst; tam, kurš nomirst labi, viss ir labi.”

Ir spēcīgi līdzekļi un arī aizbildne Dieva troņa priekšā, kas var mums palīdzēt nonākt Debesīs; viņa mums palīdz arī lūgšanas dzīvē, kā arī motivē mūs visus savus spēkus koncentrēt uz Dievu, vienīgi uz Dievu. Tā ir Vissvētākā Jaunava Marija.

Marijas iemīļotākā lūgšana

Lūgšana, kas Dievmātes sirdi piepilda ar prieku, – „Esi sveicināta, Marija...” un Svētais Rožukronis. Mūsu Mātes sirdi piepilda prieks katru reizi, kad mēs uzmanīgi un ar neliekuļotu sirdi lūdzamies „Esi sveicināta, Marija...”. Tāpēc mēs šeit piedāvājam desmit iemeslus, kas mūs motivētu lūgties Svēto Rožukroni.

1. Fatimas Dievmāte. Fatimas Dievmāte sešas reizes parādījās Fatimā, Portugālē, trīs maziem ganiņiem: Žasintai, Francisko un Lūcijai. Katrā no šīm sešām parādīšanās reizēm Dievmāte sacīja: „Lūdzieties Rožukroni.”

2. Dievmātes tituls. Pēdējā parādīšanās reizē, Dievmāte sev dāvāja titulu – „Rožukroņa Karaliene”. Ņemot vērā, ka Dievmāte sešas reizes aicināja mūs lūgties Rožukroni un arī pati sevi nosauca par „Rožukroņa Karalieni”, tad ir skaidri noprotams, ka viņa patiesi vēlas, lai mēs lūgtos Rožukroni.

3. Svētais pāvests Jānis Pāvils II. Šis izcilais mūsdienu svētais un arī garīgais skolotājs visus neatlaidīgi iedrošināja lūgties Svēto Rožukroni. Savā darbā „Vissvētākā Jauna Marija un Rožukronis”, Kristus Vikārs aicināja, lai mēs lūgtos Rožukroni. Uzsākot savu pontifikātu, arī viņš pats apliecināja, ka Rožukronis ir viņa iemīļotākā lūgšana. 

4. Ģimenes nodomā. Šajā pašā dokumentā svētais pāvests Jānis Pāvils II mūs aicināja, lai mēs lūgtos Rožukroni ģimenes nodomā, kas ir dažādu uzbrukumu mērķis, un pašlaik piedzīvo krīzi. Tagad, kad pieaug izirušo un šķirto ģimeņu skaits, kad notiek viendzimuma attiecību legalizēšana, kad ir tik daudzi bērni, kuriem pietrūkst ģimenes siltuma, vēl vairāk nekā jebkad agrāk mums ir nepieciešams lūgties Svēto Rožukroni. Svētais tēvs citē Rožukroņa-priesteri, tēvu Patriku Peitonu (Patrick Peyton): „Ģimene, kas lūdzas kopā, tā arī paliek kopā.”

5. Par mieru pasaulē. Svētā pāvesta Jāņa Pāvila II dokuments iznāca īsi pēc teroristu uzbrukuma Dvīņu Torņiem, Ņujorkā. Tāpēc tagad vēl viens iemesls, lai lūgtos Rožukroni – vairāk nekā jebkad agrāk – ir par mieru pasaulē. Tagad, kad pieaug Islāma Valsts draudi, palielinās kodolieroču arsenāls, kā arī pieaug vispārēja spriedze tautu starpā, tieši Rožukronis var būt mūsu vairogs un aizsargs. Pirmā Pasaules kara izskaņā Fatimas Dievmāte skaidri uzsvēra, ka kari rodas kā grēka sekas; savukārt, ja cilvēki nepārstās grēkot, tad varētu izcelties vēl briesmīgāks Pasaules karš. Pēc divdesmit gadiem izcēlās Otrais Pasaules karš. Godājamais Arhibīskaps Fultons J. Šīns (Fulton J. Sheen) uzsver, ka pasaules kari ir kā kopsaucējs tiem daudzajiem kariem, kas norisinās mūsu ciematos, pilsētās, valstīs un kontinentos... un tad notiek sprādziens – izceļas visaptverošs karš. Grēks izraisa karu; savukārt lūgšana veicina mieru mūsu sirdīs, mūsu domās un dvēselē, kā arī saskaņu tautu starpā!

6. Lai aizsargātu mūsu bērnus. Nekad agrāk mēs vēl neesam dzīvojuši sabiedrībā, kurā būtu tik daudz draudu, jo īpaši attiecībā uz mūsu bērniem un pusaudžiem. Liela nozīme ir šķīstības tikumam. Plašsaziņas mēdiji, mūsdienu elektroniskie mēdiji, mūsdienu skolas un mācību programmas, reklāmas stendi un plakāti, mūsdienu filmas un TV programmas – tas viss nežēlīgi vēršas pret šķīstības tikumu. Un, atklāti runājot, mēs dzīvojam pornogrāfiskā sabiedrībā! Veltīšanās Dievmātei un Rožukronis, ko kopīgi lūdzamies ģimenē, var kalpot kā vairogs pret šo uzbrukumu un neķītrības plūdiem, kas nonāk pār pasauli, īpaši pār mūsu bērniem un jauniešiem. Vārdu sakot, vajag lai mūsu bērni rastu aizsardzību Marijas Visšķīstākajā un Nevainīgajā Sirdī! Viņa ir oāze, patvērums, drošības un aizsardzības šķirsts. Līdzīgi kā Noass un viņa ģimene līdz ar visiem dzīvnieki, meklēja patvērumu un aizsardzību no plūdiem šķirstā, tāpat arī mums patvērumu vajag rast Dievmātes Bezvainīgās Sirds šķirstā, kas pavisam noteikti ir drošs patvērums!

7. Sakārtot mūsu nesakārtotās noslieces. Kā sekas pirmdzimtajam grēkam, ko mēs visi iemantojam mūsu ieņemšanas brīdī, ir tas, ka mūsu dzīves iezīmē dažādas noslieces. Mūsu domāšanas veids, mūsu griba, mūsu emocionālais stāvoklis, mūsu dvēsele, mūsu nodomi, mūsu ģimenes un sabiedriskā dzīve – visiem ir kādas noslieces. Svētais Ignācijs no Lojolas mums iesaka praktizēt Garīgos vingrinājumus, lai ieviestu kārtību mūsu tieksmēs. Grēks izraisa nekārtību, savukārt lūgšana ievieš kārtību. Lūgšana Dievmātei ļauj mūsu dvēselē un dzīvē izpausties Svētajam Garam, bet Svētais Gars ir kārtības Dievs. Gvadelupes Dievmāte pati ar savām rokām sakārtoja rozes svētā Huana Djēgo (Juan Diego) apmetnī. Savukārt, lūdzoties Svēto Rožukroni, Dievmāte var mums palīdzēt sakārtot nesakārtotās noslieces mūsu dzīvē.

8. Par iekšējo mieru domās un dvēselē. Vēl kādas brīnišķīgas Rožukroņa lūgšanas sekas ir miers domās, sirdī un dvēselē. Mēs visi ilgojamies pēc miera un Rožukroņa Karaliene, kura ir arī pazīstama kā „Miera Karaliene”, noteikti mums var sniegt šo mieru, pēc kura tik dedzīgi ilgojas mūsu sirdis. Svētais Augustīns mieru definē kā rāmo kārtību. Kāda himna mums atgādina: „Lai virs zemes valda miers, un lai tas aizsākas no manis.”

9. Tā ir bibliska lūgšana. Svētais pāvests Jānis XXIII uzsvēra, ka Rožukronis ir visa Evaņģēlija apkopojums. Patiesi, tajā viss balstās Bībelē, pat lūgšanas „Tēvs mūsu” un „Esi sveicināta, Marija...” savu pamatojumu rod Evaņģēlijā. Tāpēc, dedzīgi lūdzoties Rožukroni, mēs arvien labāk un labāk iepazīstam Jēzu un Mariju, kā tas tiek atklāts Dieva Vārdā, mēs viņus iemīlam, bet pēc tam mēs kļūstam viņu dedzīgie un aizrautīgie Apustuļi šajā pasaulē, kuru ir iezīmējis tāds saltums un vienaldzība. Pāvests Francisks savā Gavēņa laika vēstījumā mums atgādināja: Plaši izplatīta ir vienaldzības globalizācija, jo pasaulē trūkst Dieva mīlestības. Šo mīlestību var iedēstīt un aizdedzināt ar mīlestību uz Dievmāti un Svēto Rožukroni – Evaņģēlija apkopojumu un patiesi Bībelē balstītu lūgšanu.

10. Lai pārvarētu mūsu problēmas. Dāvidam vajadzēja cīnīties pret nežēlīgo un ļaunprātīgo milzi Goliātu. Stratēģiski raugoties, nebija nekādu izredžu, lai mazais, nepieredzējušais, nesagatavotais ganu zēns varētu uzvarēt milzi Goliātu. Viņš bija kā skudra ziloņa priekšā. Tomēr Bībele mums māca kādu labi zināmu patiesību: Nekas nav neiespējams kopā ar Dievu. Dāvids izgāja pretī Goliātam pilnībā uzticēdamies savam Dievam, kurš ir debesu un zemes Kungs. Mēs visi zinām, ar ko tas viss beidzās! Dāvids izšāva akmeni no savas lingas; akmens ietriecās Goliāta pierē, kurš bez samaņas nogāzās zemē. Dāvids ātri izvilka Goliāta zobenu un nocirta viņam galvu! Tā bija uzvara, ko atnesa Dieva iejaukšanās! Šodien mums apkārt ir daudzi „Goliāti”, pat pārāk daudzi, lai tos visus uzskaitītu! Tomēr mūsu palīdzība ir Kunga vārdā, kurš ir radījis debesis un zemi. Vērsīsimies pie Debesu un zemes Karalienes un izvilksim savu garīgo lingu, kas ir Svētais Rožukronis, un uzvarēsim šo cīņu. Jēzus ir Debesu un zemes Valdnieks, bet Dievmāte ir Karaliene. Atradīsim drošu patvērumu zem viņas debesu apmetņa!

 

Avots, Ed. Broom, Ten Reasons to pray the Rosary, catholicgentleman.net 

Foto: Alejandro Gomez, flikcr.com

Jaunākie raksti