Ceļš pie iekšējas brīvības seksualitātes jomā

Otrdiena, 02 Maijs 2017 10:53

Katrs no mums ir aicināts uz izaugsmi, un tas neattiecas tikai uz seksualitāti. Tik tiešām, ir daudz cilvēku, kuri sasnieguši iekšēju brīvību un par to priecājas. 

Apzīmējumu „iekšējā brīvība” lietoju saistībā ar ilgām pēc seksuālas pieredzes. Mums taču piemīt spēja reaģēt uz seksuāliem stimuliem. Un šī spēja ļauj cilvēkam veidot dzimumdzīvi. Tomēr tā jāizdzīvo cilvēciski. No kultūras skatupunkta, cilvēka seksuālā uzvedība jāpakārto sabiedriskām un morālām normām. Skatoties no cilvēka cieņas pozīcijām, nedrīkst pieļaut, lai dzimumtieksme pār mums valdītu. „Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.” (1. Kor 6,12)

Tomēr bieži jāsaskaras ar situāciju, kad puisis vai meitene, kuri visai saprātīgi skatās uz dzīvi un cenšas sasniegt savus ideālos, tomēr piedzīvo neveiksmi, nespējot ievērot seksuālu šķīstību. Runa nav tikai par masturbāciju. Šķīstības ideāls bieži tiek pārkāpts saderināšanas laikā, gatavojoties laulībām, kā arī pašā laulībā. Jāatzīst, ka seksuālas nesakārtotības pamatā parasti ir liela psihiska spriedze.

Psihisku spriedzi var mazināt vai pat novērst, ievērojot psihiskās higiēnas noteikumus. Izšķiroša nozīme te ir miegam. Pētījumi viennozīmīgi apliecina miega svarīgumu pilnvērtīgai nervu sistēmas darbībai un mūsu aktivitātei kopumā. Mūsdienās novērojam „dienas pagarināšanu”, lietojot elektriskās apgaismošanas ierīces. Cilvēki vienkārši ir pārguruši neizgulēšanās dēļ. Tā rezultātā psihiskā spriedze būtiski pieaug. 

Darbs pie savas izaugsmes paredz konsekventus pūliņus, nodrošinot pietiekamu laiku miegam. Mūsdienu puisim vai meitenei tas nemaz nav tik viegli, jo vienmēr ir kārdinājums lietot internetu arī nakts stundās. Nav jābrīnās, ka pārguruma un neizgulēšanās apstākļos cilvēkos pieaug psihiskā spriedze un arī seksuālas problēmas. 

Psihisku spriedzi mazina arī patīkamas fiziskas aktivitātes, kustība. Fiziski aktīvs dzīvesveids palīdz cilvēkam sasniegt paškontroli arī seksuālā jomā. Tie var būt regulāri treniņi, staigāšana vai sportiska skriešana (jogging). Ļoti noderīgi ir sporta veidi, kas saistīti ar ūdeni, - peldēšana, airēšana, burāšana. Spēja valdīt pār savu ķermeni palīdz cilvēkam sasniegt psihisku līdzsvaru. Skaidrs, ka es ar to nedomāju pārslodzes, tiecoties pēc sportiskiem „varoņdarbiem”. Tam nav nekā kopīga ar psihiskās higiēnas nosacījumiem. 

Pozitīvi kontakti, draudzīgas saites, spēles un hobiji – tas viss nodrošina gaisotni, kas vajadzīga emocionālai izlādei. Tāpat būtu jāparūpējas par kontaktu ar dabu un fizisku darbu.

 

Kā tikt galā ar iekšējiem konfliktiem?

Pirmām kārtām jāpievēršas smagām ģimenes situācijām, jo tās bieži vien ir ļoti sāpīgas gan bērniem, gan vecākiem. Attiecību uzlabošanā var palīdzēt savstarpējas sarunas, kopīgas pastaigas vai atpūtas laikā. Šādas komunikācijas pieredze ārpus mājām palīdz atklāt, ka grūtības ir pārvaramas, un ka ģimenes locekļi ir tuvāki viens otram, nekā viņiem šķiet. 

Mazvērtības sajūtu, no kuras cieš tik daudz jauniešu, palīdz pārvarēt tikai un vienīgi atvērtība uz citiem. Jāmēģina iziet pretī otram cilvēkam, palīdzēt viņam grūtībās, izrādīt pieņemšanu un sapratni. 

Ja runa ir par bezjēdzības sajūtu un izmisuma filozofiju, tad atklāti jāpasaka, ka pārliecinoša atbilde uz jautājumu par dzīves jēgu nav atrodama ārpus reliģiskās dzīves. Atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem palīdz atrast tikai patiesa garīga dzīve, kas vieno mūs ar Dievu. Iekšējas dzīves pamatu veido draudzība ar Kungu Jēzu, kuras pamatā ir vienkārša un pastāvīga lūgšana, Viņa Vārda pazīšana un pieņemšana. Tāpat milzīga nozīme ir izlīgšanas sakramentam, kas ir uzvaras par ļauno, meklējumu un nemitīgas izaugsmes sakraments. Veltīšanās Dievam sv.Mises laikā, pieņemot sv.Komūniju, atvērtība uz citu cilvēku vajadzībām – lūk, šīs ir zāles pret bezcerības un izmisuma filozofiju, kas pamudina mūs dažādos veidos distancēties no dzīves. 

Tagad daži vārdi par vīrišķības un sievišķības nozīmi. Atkal jāuzsver, ka sieviete ir aicināta kļūt par tādu māti, kurai blakus bērniem būs labi. Arī vīrietis aicināts kļūt par tādu tēvu, kuram blakus būs labi viņa bērniem. Attīstot īpašības, kas turpmāk būs nepieciešamas tēva vai mātes misijai, piedzīvojam daudz prieka. Tāpat iegūstam arī apkārtējo cieņu. 

Skaidrs, ka dažreiz seksuālās grūtībās ir vērts griezties pēc palīdzības pie ārsta, psihologa vai garīdznieka. Vēlos atgādināt, ka mums sevi jāiepazīst pietiekoši labi, lai apzinātos, kas mūsu seksualitātei var kaitēt, apgrūtinot ceļu pie labā. 

Pastāv viedoklis, ka ar seksuālām grūtībām ir „jācīnās”. Tomēr jautājums būtu jānostāda savādāk: šīs ir grūtības, no kurām ir jāizaug, jo seksuālas problēmas parasti liecina par sava veida brieduma trūkumu. Tātad, runājot par cīņu, ar to jāsaprot pūliņi, tiecoties pie cilvēcības pilnības, draudzības ar Dievu un cilvēkiem, savu spēju un prasmju pilnveidošanas. Šie pūliņi sniedz daudz prieka un vienmēr sekmē dzīvi šķīstībā.

 

Raksta autors: pr.Karols Maisners OSB, psihiatrs, daudzu grāmatu autors

Avots: „Jak dążyć do osiągnięcia wewnętrznej wolności”, milujciesie.org.pl

Foto: d-pt.ppstatic.pl

 

Sagatavoja Marks Jermaks 

Jaunākie raksti