Dženderisms. Globālā seksuālā revolūcija

Otrdiena, 11 Oktobris 2016 22:31

/Marks Jermaks/

1989. gadā slavenais filozofs Frensiss Fukujama publicēja (kā toreiz likās) pravietisku rakstu „Vēstures gals”. Publikācija tapa lielo politisko pārmaiņu periodā, ko iezīmēja padomju „perestrojka” un Aukstā kara beigas. Fukujama uzskatīja, ka 20.gadsimts noslēdzas ar pārliecinošu Rietumu liberālisma uzvaru. Ar vēstures galu viņš saprata "ideoloģiju evolūciju noslēguma punktu un Rietumu liberālās demokrātijas kā pēdējās cilvēku pārvaldes formas universalizāciju.” Arī daudziem citiem pētniekiem un domātajiem toreiz likās, ka ideoloģiju laikmetam pienācis gals.

Tomēr daži signāli liecināja par jaunās ideoloģijas veidošanos, kas savā radikālajā individuālismā pārspēja pat visdrosmīgākos liberāļus. Šodien šī ideoloģija ietekmē mūsu domāšanu un pasaules uztveri, nodrošinot sava veida revolūciju „no augšas”. Kā atzīmē filozofs Robert Spaemann, eiropieši pārsvarā pat nezina par dženderisma pastāvēšanu, kas netraucē šai ideoloģijai pārveidot viņu prātus. Pāvests Francisks par dženderismu izsakās vēl skarbāk, atklāti dēvējot to par „dēmonisku ideoloģiju”.

Vizītes laikā Gruzijā pagājušonedēļ Francisks sarunā ar katoļu garīdzniekiem uzsvēra, ka pašlaik norisinās „trešais pasaules karš”, kura mērķis ir iznīcināt laulības institūtu. „Pastāv lielais laulības ienaidnieks – dženderisma teorija. Laulība tiek iznīcināta nevis ar ieročiem, bet ar idejām, ar ideoloģisko kolonizāciju,” viņš brīdināja. 

„Caur reizglītošanos dženderisms cenšas izdzēst no cilvēku prātiem to, kas tūkstošiem gadu bija neapstrīdams: spēju atšķirt vīriešus no sievietēm, spēju atšķirt šo divu dzimumu savstarpējo seksuālo tieksmi, kurā balstās cilvēces eksistence, no visām citām seksuālās dziņas apmierināšanas formām,” raksta Spaemann.

Dženderisma piekritēju reakcija uz pāvesta teikto kārtējo reizi apliecina šīs kustības dubultstandartus. Saskaņā ar tiem katrs, kurš neatbalsta valdošo ideoloģiju, ir tumsoņa un vismaz potenciāli bīstams elements. Vai tas jums kaut ko neatgādina no nesenās Latvijas vēstures?

Piemēram, Francijas izglītības ministre Nadžata Vall-Belkasema (Najat Vallaud-Belkacem)  pārmet pāvestam Franciskam, ka viņš ir padevies "fundamentālistu spiedienam un viņu melīgam neprātam". Tomēr, kā atzīmē lanuovabq.it, Fransuā Olanda sociālistiskā valdība vienmēr bijusi ieinteresēta dženderisma izplatīšanā. 2013.gadā toreizējais izglītības ministrs Vincent Peillon, tas pats, kas teica, ka “nav iespējams izveidot brīvu valsti ar katoļu reliģiju”, ieviesa 275 skolās un apmēram 600 klasēs eksperimentu, kas saucās „vienlīdzības ABCD”.

Programmas mērķis bija “apgāzt gender aizspriedumus”, “izglītot bērnus saskaņā ar dzimuma vienlīdzības kultūru” sākot ar sešu (!) gadu vecumu. Šim nolūkam tika izstrādāti mācību līdzekļi “Man ir divi tēti, kas mīl viens otru”, “Tētis bruņčos”, “Zazī kundze (vai Jums ir pistole?) un “Jauni Bila bruņči”. Programmas ietvaros ar sešgadniekiem tika apspriestas tādas tēmas ka dzimuma maiņa, masturbācija un ģimenes modeļu daudzveidība. Pēc eksperimenta šo programmu bija paredzēts ieviest visās klasēs, bet tā kā šīs projekts izgāzās, t.sk. pateicoties enerģiskam vecāku protestam, 2014.gadā tas tika nomainīts pret citu “ļoti ambiciozu programmu”, kā to teica Peillon pēctecis Benoit Hamon.

Dženderisms, kas vēsturiski cieši saistīts ar radikālo feminismu, LGBT un kreiso kustību, uzstājas par „stereotipu” un „aizspriedumu” novēršanu dzimuma un seksualitātes jomā. Tāpat tā prioritāte ir sieviešu vienlīdzības panākšana, kas praksē bieži izpaužas kā centieni padarīt dzimumus nevis vienlīdzīgus, bet vienādus. Viens no spilgtiem dženderisma panākumiem ir dzimumu kvotas vadošiem amatiem, kas jau ieviestas, piemēram, Skandināvijas valstīs.

Tomēr dženderisms pie tā neapstājas. Kā norāda šīs ideoloģijas pētniece, vāciešu socioloģe Gabriele Kuby, tas tiecas iznīcināt priekšstatu par divu dimensiju cilvēci, kas sastāv no vīriešiem un sievietēm. Līdz ar to dženderisma piekritēju prioritātes ir abu dzimumu seksuālās identitātes likvidēšana, cīņa pret heteroseksualitātes kā normas uztveri, priviliģēta statusa noteikšana tādām seksuālas uzvedības formām, kas nav heteroseksuālas, abortu atbalstīšana, piešķirot tiem „cilvēktiesību” statusu („reproduktīvās tiesības”), bērnu un jauniešu seksualizācija caur obligāto seksuālo izglītošanu, tradicionālas ģimenes statusa pārskatīšana.

Atšķirībā no iepriekšējām lielajām ideoloģijām, kuru piekritēji centušies panākt valdošās iekārtas un vērtību maiņu „no apakšas”, dženderisms darbojas „no augšas”, ko nodrošina dženderistu pārsvars daudzās politiskās struktūrās, it īpaši starptautiskā līmenī. Piemēram, 1985.martā ANO Sieviešu lietu konferences dalībnieki izvirzīja „gender mainstreaming” kā šīs organizācijas politisko stratēģiju. 1994.gadā Zviedrijas valdošie politiķi atbalstīja dženderisma principu ieviešanu visās sabiedriskās politikas jomās. 1996.gadā to pašu izdarīja Norvēģijas politiķi. 1998.gadā Eiropas Komisija pirmo reizi publicēja ziņojumu par progresu „gender mainstreaming” ieviešanā ES. 1999.gadā Vācijas valdība noteica dženderisma principu realizāciju par vienu no savām prioritātēm. Jāatzīst, ka nevienā no šiem gadījumiem nav notikusi plaša sabiedriskā diskusija un valdošie politiķi nebija ieguvuši vēlētāju mandātu tik radikālai vērtību pārskatīšanai attiecīgajās valstīs.

„Cīņa par sieviešu emancipāciju turpinās 150 gadus. Mēs esam pieraduši pie tā, ka vīrieši ir varmākas, bet sievietes – upuri, atbalstīt kurus ir valsts pienākums,” norāda Kubi, uzsverot, ka jau ierasta tēze par nepieciešamību atbalstīt dzimumu vienlīdzību faktiski tiek izmantota kā aizsegs daudz radikālākām pārmaiņām. Piemēram, „Dženderisma manifestā” (Vācijas dženderistu ideoloģiskais pamatdokuments), teikts: „Pastāv iespēja izdalīt vairākas sabiedriskas šķirnes („gender”), kā arī daudzveidīgas dziņas formas, kas nozīmē, ka „bioloģiskais dzimums” ir sociāli kulturāls produkts.”

Par dženderisma vadlīnijām globālā līmenī var uzskatīt t.s. „Džakartas principus” (Yogyakarta principles), kas ir dženderistu prasību saraksts, ko apstiprināja 2006.gadā starptautiskajā konferencē Gadjah Mada Universitātē (Indonēzija). Dokumentā izstrādē piedalījušas daudzas autoritatīvas personas, t.sk. ANO eksperti, tiesneši un zinātnieki. Neskaitot acīmredzamus cilvēktiesību principus, kas sen nostiprināti citos starptautiska un nacionāla līmeņa dokumentos, „Džakartas principi” uzstāj arī uz dažiem „jauninājumiem” (homoseksuālās „laulības” ar adopcijas tiesībām, atteikšanās no priekšstata par diviem dzimumiem un heteroseksuālo orientāciju kā normu, citādi domājošo uzskatu apkarošanu publiskā telpā, īpašs atbalsts ideoloģiski draudzīgām organizācijām, spiediena izdarīšana uz nacionālām valstīm ar mērķi panākt dženderismam vēlamas likumdošanas izmaiņas un tml.).

 „Mazāk nekā 20 gadu laikā dženderisms kļuvis par valdošo ideoloģiju, kurai jāpaklausa. Tie, kas atļaujas uzdot jautājumus, tomēr apklust, lai viņiem nepārmestu „diskrimināciju”. Tie, kas ar dženderismu sadarbojas, iegūst karjeru, naudu, varu un masu mediju labvēlību,” uzskata Kuby (G.Kuby „Globālā seksuālā revolūcija. Brīvības likvidācija brīvības vārdā”). Par stabilām dženderisma pozīcijām liecina arī procesi tieslietās un akadēmiskā vidē, kur „izvēles brīvības” vārdā tiek nostiprinātas ideoloģiskās dogmas, kas nav un nevar būt racionāli pamatotas. It īpaši tas redzams Ziemeļamerikā un Rietumeiropā, bet arī pie mums „gender studies” augstskolās kļūst par labo toni, bet feminisma murgi tiek pasniegti kā „mūsdienīgs domāšanas veids”.

Atliek vien piekrist pāvesta teiktajam, ka „vīrietis un sieviete, kļūstot par vienu miesu, rada Dieva attēlu.” Skaidrs, ka neviena ideoloģija nevar to atcelt. Pat varētu teikt, ka adekvāts priekšstats par cilvēka seksualitāti un dzimuma nozīmi ir ne tik daudz ticības, cik vesela saprāta jautājums. Katrs, kurš ideoloģisku apsvērumu dēļ noliedz, ka cilvēci veido un atražo divu dzimumu pārstāvji, un ka seksuālās uzvedības ētika veido vienu no stabilas un veselas sabiedrības pamatiem, pats sevi padara par apsmieklu.  

 

Foto: Dennis Yang, flickr.com

Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 11 Oktobris 2016 22:41

Jaunākie raksti