Piecas iezīmes, kas raksturo katoļu ģimeni

Otrdiena, 02 Jūnijs 2015 10:37

/Haime Septiens/

Vai katoļu ģimenēm jāatšķiras no citām ģimenēm? Ar ko tās varētu atšķirties? Uz šiem un citiem jautājumiem mēģina atbildēt Dr. Gregs Popkaks (Greg Popcak) rakstā, kuru sagatavoja kopā ar savu sievu Lizu (Lisa). Viņi ir sarakstījuši vairāk nekā 20 grāmatas un būs vieni no runātājiem Pasaules ģimeņu tikšanās laikā, kas notiks Filadelfijā (ASV) šī gada septembrī.

G. Popkaks nemēģina dot nemainīgas atbildes par to, kādas ir un kādām būtu jābūt katoliskām ģimenēm, bet gan norāda uz gaidāmo Pasaules ģimeņu tikšanos un kārtējo Bīskapu sinodi par ģimeni, kas oktobrī notiks Romā.

Ņemot vērā to, ko Baznīca ir rakstījusi par ģimenes tēmu, lūk, ko es piedāvāju” – raksta Popkaks savā publikācijā “Our sunday Visitor” mājaslapā – “kā piecas būtiskas atšķirības, kas raksturo ģimeni, kas patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar katolisko redzējumu.

  1. Katoļu ģimene kopā piedalās Euharistijā. Autora skatījumā Euharistija ir mīlestības un intimitātes avots, kas katoliskā ģimenē ir jāizdzīvo un jāsvin. Kopīga došanās uz svētdienas un svētku dienu Svēto Misi tāpat kā regulāra grēksūdze nozīmē dzīvot euharistisku ģimenes dzīvi.
  2. Katoļu ģimene kopā lūdzas. G. Popkaks norāda, ka katoļu ģimene ir aicināta mīlēt ar to mīlestību, kas nāk no paša Dieva sirds. Šo mīlestību var saņemt tikai tad, ja kopā lūdz Dievam, lai Viņš parāda ceļu, kas ejams, lai šo mīlestību sasniegtu.
  3. Katoļu ģimene ir aicināta sargāt intimitāti. Viena no svarīgākajām lietām katoļu ģimenei ir tā, ka tā ir aicināta uz tuvības kopienu, uz kalpošanas kopību. Tā ir patiesa mīlestības skola, kurā mācās mīlēt tā, kā to dara Dievs – ar visu savu sirdi un turklāt – mīlēt vistuvāko.
  4. Katoļu ģimenei pirmajā vietā ir ģimene. Tā kā mūsu ģimene ir kopiena, kuru Dievs ir dāvājis, lai mēs veidotu attiecības ar pasauli, mums ir jārada un jāaizstāv ģimenes rituāli un mūsu ģimenes aktivitātes kā vissvarīgākās nodarbes, kurās iesaistāmies nedēļas laikā. 

  5. Katoļu ģimene ir liecība un zīme. Mēs zinām, ka Dievs vēlas mainīt pasauli, pārveidot to mīlestībā, sākot jau no ģimenes. Tāpēc eksperts noslēgumā uzsver, ka katoļu ģimene piedalās šajā projektā divējādi. Vispirms tā ir mīlestības un prieka lieciniece. Otrkārt, tā nes prieku un mīlestību kopienā, īstenojot tos žēlsirdības darbus, kurus Jēzus Kristus mūs aicina praktizēt attiecībā uz nabadzīgajiem un atstumtajiem. 


Avots: Jaime Septién, Quali sono i cinque tratti che distinguono una famiglia cattolica? // www.aleteia.org

Tulkoja Ilze Mežniece

Foto: Jeff Golden, flickr.com

Jaunākie raksti