Tajā laikā Gars aizveda Jēzu tuksnesī. Un Viņš uzturējās tuksnesī četrdesmit dienas un tika sātana kārdināts. Viņš dzīvoja kopā ar zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja. Pēc Jāņa apcietināšanas Jēzus aizgāja uz Galileju un sludināja Evaņģēliju par Dieva valstību, sacīdams: “Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu. Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!”

Mk 1, 12-15

Pirmā Gavēņa svētdiena mūs ievada garīgās cīņas realitātē, kuru uzsākot, mēs lūdzam, lai tā atstāj dziļu iespaidu uz mūsu dzīvi. Lai garīgā cīņa sekmētos, ir svarīgi saprast garīgos likumus. Tos ļoti labi atklāj svētais Augustīns: “Neviens nevar sevi pazīt, ja nav kārdināts, un neviens nevar būt kronēts, ja nav cīnījies. Savukārt cīņa paredz, ka ir ienaidnieks, ka ir pārbaudījums”. Svētais Hiponas bīskaps mudina skatīties uz Kristu, kurš tika kārdināts, lai mūs iemācītu uzvarēt: “Viņš mūs ir pārveidojis sevī, kad vēlējās būt sātana kārdināts. Runājot precīzāk, Kristus bija sātana kārdināts, bet Kristū biji kārdināts arī tu, jo no tevis Viņš pieņēma miesu, bet no sevis tev dod savu pestīšanu, no tevis – nāvi, no sevis – dzīvību, no tevis – pazemojumu, no sevis – godību, tātad, no tevis – kārdinājumu, no sevis tev dod uzvaru.”

Pr. Aleksandrs