Tajā laikā Jēzus pastāstīja mācekļiem šādu līdzību: “Kāds cilvēks aizceļodams sasauca savus kalpus un uzticēja viņiem savu īpašumu. Vienam viņš deva piecus talentus, citam divus, bet citam vienu, katram pēc tā spējām. Un pats aizceļoja. Tas, kas bija saņēmis piecus talentus, tūlīt aizgāja un laida tos apgrozībā, un nopelnīja citus piecus. Tāpat arī tas, kas divus bija saņēmis, nopelnīja divus citus. Bet tas, kas bija saņēmis vienu, aizgāja un, ieracis zemē, noslēpa sava kunga naudu.

Pēc ilgāka laika pārnāca šo kalpu kungs un sāka ar viņiem norēķināties. Tad piegāja klāt tas, kas bija saņēmis piecus talentus, un atnesa citus piecus talentus, sacīdams: “Kungs, tu man iedevi piecus talentus. Lūk, es nopelnīju vēl citus piecus.” Viņa kungs tam sacīja: “Labi, krietnais un uzticīgais kalps! Tu biji uzticīgs mazumā: es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā!” Klāt piegāja arī tas, kas divus talentus bija saņēmis, un sacīja: “Kungs, tu man iedevi divus talentus. Lūk, es nopelnīju vēl citus divus!” Kungs sacīja viņam: “Labi, krietnais un uzticīgais kalps, tu biji uzticīgs mazumā: es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā!” Un piegāja klāt arī tas, kas bija saņēmis vienu talentu, un sacīja: “Kungs, es zināju, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj tur, kur neesi sējis, un savāc tur, kur neesi kaisījis. Tāpēc es baidīdamies aizgāju un paslēpu savu talentu zemē. Lūk, saņem to, kas ir tavs!” Kungs atbildot sacīja viņam: “Ļaunais un slinkais kalps! Tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un savācu, kur neesmu kaisījis? Tad tev vajadzēja manu naudu dot naudas mainītājiem, un es pārnācis saņemtu savu ar augļiem. Tāpēc atņemiet viņam talentu un atdodiet tam, kam ir desmit talentu. Jo katram, kam ir, tam tiks dots, un viņam būs pārpilnība. Bet tam, kam nav, tiks atņemts arī tas, kas viņam ir. Un nederīgo kalpu izmetiet ārā tumsā! Tur būs raudāšana un zobu griešana.”

Mt 25, 14-30

Jēzus līdzība par talentiem izceļ Dieva atalgojuma likumu, kas apbalvo tos, kuri ir bagāti ar labiem darbiem un nosoda tos, kuriem to nav. Nav cilvēku bez talantiem, katram tiek dots pēc tā spējām pieci, divi vai viens. Talenti – materiālie labumi un spējas, kas dotas cilvēkam un kas nav paredzētas tikai viņa paša labumam. Nepietiek nedarīt nekā ļauna, ir nepieciešams darīt labu. Līdzībā tie, kas saņem visvairāk, ir attapīgi un pavairo sava kunga īpašumu, bet tas, kas saņem atbilstoši savām spējām mazāk, aiz bailēm aprok vērtīgo mantu un neļauj kungam saņemt ar augļiem savu īpašumu. Taču dzīvē redzam drīzāk pretējo – tie, kam ir viens talants, to labprāt attapīgi pavairo, kalpojot Dieva godam, bet tie, kas ir talantīgi un bagāti cilvēki, diezgan reti iesaistās kalpošanā, visus spēkus koncentrējot uz sava labuma meklēšanu, sava vārda godu, savu prestižu. Šodien Jēzus vārdi ievirza domas uz pēdējā sprieduma brīdi, kad stāvēsim Dieva priekšā, mudina nopietni pārdomāt, kādi talanti vispār man ir doti, kā es tos izmantoju, vai neesmu apracis kādu no tiem aiz neizdošanās bailēm?

Pr. Aleksandrs Stepanovs