Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci, zobu pret zobu. Bet Es jums saku: nestājieties pretī ļaunajam! Bet, ja kāds tev iesit pa labo vaigu, pagriez viņam arī kreiso. Un tam, kas grib ar tevi tiesāties un atņemt tavus svārkus, atdod viņam arī mēteli. Un, ja kāds tevi spiedīs iet tūkstoš soļus, ej viņam līdzi divus tūkstošus. Kas no tevis lūdz, tam iedod, un, kas grib no tevis aizņemties, tam neatsaki.

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs mīlēt savu tuvāko un ienīst savu ienaidnieku. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā, lai jūs būtu sava Tēva bērni, kurš ir Debesīs, jo Viņš liek savai saulei uzlēkt pār ļaunajiem un labajiem un lietum līt pār taisnīgajiem un netaisnīgajiem.

Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, – kāda tad jums pienākas alga? Vai tad arī muitnieki nedara to pašu? Un, ja jūs sveicināt tikai savus brāļus, – ko sevišķu jūs darāt? Vai tad pagāni nedara to pašu?”

Mt 5, 38-49

Tas ir dabiski – ļauties dusmām un likt maksāt citiem par apvainojumiem. Taču Jēzus paver jaunu ceļu. Tuksneša tēvi, šie pirmie psihologi, iedziļinoties sevī, Jēzus mācības gaismā atzina, ka dusmas nepieder pie cilvēka dabas, tās ir pirmgrēka ievainotās dabas destruktīvais spēks. Tas pieder pie astoņām pamatkaislībām (rietumos – pie septiņām). Tas, kas pieder pie cilvēka dabas, ir lēnprātība: “nejūtība pret pāridarījumiem; un tā nāk ar grūtu darbu un sviedriem vaigā” (sv. Jānis Pakāpnieks). Jo grūtāks ir uzdevums, jo lielāka ir uzvara, jo augstākā ir balva “būt sava Tēva bērniem”. Esam radīti pēc Dieva attēla, bet līdzība mums ir jāatgūst. Mums jāpiesavinās mūsu jaunās ģimenes raksturs un attieksmes. Tas ir Svētā Gara darbs, kas pārveido mūsu raupjo sirdi. Viņam ir nepieciešama mūsu apzinātā iesaistīšanās. Mans “nē” atriebīgai domai, mani svētības vārdi, kad atmiņā uzaust pāridarītāja vaigs un vārdi, mana dedzība lūgšanā par cilvēku, kas mani sāpināja. Mans labvēlīgais skatiens, jo arī šis cilvēks ir Dieva mīlēts tāpat kā es.

pr. Aleksandrs Stepanovs