Portāls civitas.lv ir “Katoļu laju kluba” projekts. Mūs apvieno piederība Romas katoļu baznīcai un mīlestība pret pasauli ar visu tās skaistumu, krāsām, smaržām, skaņām, kontrastiem un pārsteigumiem, draudzību un humoru, kas dara dzīvi skaistu un piepildītu.

Izejot no kristīgās pieredzes un katoļu pasaules redzējuma perspektīvas, vēlamies piedāvāt sabiedriskās dzīves notikumu interpretāciju, stiprināt katoļus viņu pārliecībā, kliedēt citu kristiešu aizpriedumus pret Baznīcu un palīdzēt rast racionālus argumentus ticēt tiem labas gribas cilvekiem, kuri ir Dieva meklējumos.

Mēs neaizstāvam nevienu ideoloģiju, tieši pretēji - nepiekrītam valdošajai „relatīvisma diktatūrai”, kas apgalvo, ka robeža starp labo un ļauno ir izzudusi, tāpēc pamatojoties patiesībā par cilvēku, ko nes Evaņģēlijs, vēlamies saukt lietas īstajos vārdos un aicināt apkārtējos rīkoties tāpat.

Mēs esam atvērti dialogam un vēlamies, lai civitas.lv kļūst par sadarbības platformu labas gribas cilvēkiem, kuri atbalsta vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības.

Civitas.lv aizbildņi - Kirjāns un Lajāns

Mūs iedvesmo Latvijas pirmo mocekļu – līvu Kirjāna un Lajāna – liecība, viņu drosme un dedzība par ticību. Šos mocekļus Latvijas pirmās kristīgo paaudzes godināja kā ticības lieciniekus, kas savā laikā konfliktu sašķeltai sabiedrībai apliecināja ticību un mīlestību uz Kristu, vienīgo cilvēku Glābēju:

"Nelokāmi mīlestībā uz Dievu, viņi paziņoja, ka pieņemtajai ticībai pieķērušies ar visu mīlestības spēku, un apliecināja, ka nekāda veida mocības viņus nespējot atšķirt no kristiešu mīlestības un kopības."
Indriķa hronika X, 5

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.