Trešdiena, 22 Jūlijs 2015 07:39 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Laulātajiem pāriem, kuri kā ģimenes plānošanas risinājumu izvēlas auglības atpazīšanas metodes, raksturīgs emocionāls briedums, aktivitāte un savas atbildības pieņemšana. Šo faktu apstiprina gan sadzīviski novērojumi, gan psiholoģisku pētījumu rezultāti.

Protams, katra atsevišķa pētījuma materiāls ir atkarīgs no tā, kādi personības vai uzvedības aspekti tiek pētīti, kādu metodi lieto autori, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlēta kontroles grupa un tml. Jāņem vērā arī tas, ka pētījumu par AAM un kontracepcijas lietotāju atšķirībām nav bijis daudz. Tomēr pieejamā informācija apstiprina, ka par labu auglības atpazīšanas metodēm liecina ne tikai rūpes par fizisko veselību un morālo sakārtotību, bet arī iespēja saglabāt emocionālo līdzsvaru un dzīvesprieku.

Ceturtdiena, 16 Jūlijs 2015 10:57 Publicēts Sleja 3

Lēmumu par bērnu skaitu ģimenē pieņem vienīgi paši laulātie. Baznīca neiejaucas šajā dzīves jomā, atstājot to katra atsevišķa pāra ziņā. Jāsaka, ka neeksistē kāds "katoliskais bērnu skaita modelis”, piemēram, „2+2”, „2+3” vai pat „2+6”.

Individuāla pieeja katrai ģimenei ļauj saprast, ka vienā gadījumā optimāls skaits ir divi bērni, bet citā ir iespējams pieņemt arī astoņus vai desmit bērnus, nodrošinot viņu attīstībai nepieciešamus apstākļus.

Trešdiena, 15 Jūlijs 2015 10:51 Publicēts Sleja 1

Marks Jermaks

Godīgi jāatzīst, ka krīzi savās attiecībās piedzīvo praktiski visi laulātie, un kristieši šajā ziņā nav izņēmums. Mūsdienās aizvien vairāk izplatās laulāto partneru maiņa un sevis meklējumi jaunās attiecībās. Priekšstats par laulības nešķiramību nonāk pretrunā ar „brīvību”, „pašrealizāciju”, „sekošanu savām jūtām” un citām politiski korektām koncepcijām. Tomēr ir ģimenes, kuras spēj izturēt visus pārbaudījumus, liecinot pasaulei, ka kristīga laulība joprojām ir iespējama.

Trešdiena, 08 Jūlijs 2015 11:12 Publicēts Sleja 1

/Marks Jermaks/

Daudzi pāri Latvijā izvēlas dzīvot nereģistrētās attiecībās, tādēļ valstij jānodrošina tiem īpašs atbalsts un aizsardzība, secina pētījuma „Reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves faktoru salīdzinošā analīze” autori no Publiskās antropoloģijas centra un EKOSOC LV komandas.

Pētījuma laikā tika aptaujāta 41 persona, kura bija pārtraukusi vismaz vienu reģistrētu vai nereģistrētu kopdzīvi, kurā ir dzimis vismaz viens bērns. Respondenti pārsvarā apgalvoja, ka vēlētos sagaidīt no valsts lielāku aizsardzību. Tika secināts, ka pāru skaits, kuri dzīvo nereģistrētā kopdzīvē, tikai pieaugs. Līdz ar to valdībai esot oficiāli jāatzīst kopdzīve ārpus laulības un jāgarantē tai kaut vai minimālu tiesisku aizsardzību”.

Jaunākie raksti