Otrdiena, 09 Februāris 2016 12:01 Publicēts Sleja 1

Kādēļ vajadzīga saderināšanās? Aizvien vairāk pāru ignorē šo seno tradīciju, nesaskatot tajā nekādu jēgu. Žēl, jo jēga ir ļoti dziļa, bet ieguvumi visnotaļ konkrēti. Reizēm no tā ir atkarīga pat topošās laulības izglābšana. Tas attiecas gan uz gadījumiem, kad saderināšanās beidzas ar laulības noslēgšanu, gan gadījumos, kad pāris izšķiras.

Trešdiena, 06 Janvāris 2016 11:58 Publicēts Sleja 1

/Marks Jermaks/

Katra medicīnas darbinieka pienākums ir palīdzēt pacientiem, sniedzot kvalitatīvu atbalstu viņu dzīvībai un veselībai. Savulaik klasiskais Hipokrāta zvēresta teksts uzlika visai augstu latiņu morāles principiem ārstu darbībā. Piemēram, zvēresta tekstā ir teikts: „Nedošu nevienam nāvējošas zāles, ja man to lūgs, un neizteikšu šādu ierosinājumu. Tāpat es nedošu nevienai sievietei augļa nomirdināšanas līdzekli. Es neatkāpšos no šķīstības un svētbijības nedz savā dzīvē, nedz veicot sava amata pienākumus...” Vēlāk šos standartus nostiprināja arī kristīgā tradīcija.

Otrdiena, 22 Decembris 2015 12:13 Publicēts Sleja 2

Otrajā Makabiešu grāmatā ir pieminēta kāda septiņu dēlu māte, kuri visi tiek nonāvēti. Kādam varētu šķist, ka tie ir bijuši fanātiķi, kuri ļāva sevi nogalināt cūkgaļas gabala dēļ, turklāt neizrādot nekādu pretestību. Skaidrs, ka valdniekam nevajadzētu šos cilvēkus tik ļoti spīdzināt, taču arī viņi nebija bez vainas. Karaļa dusmas izraisīja tieši viņu spītība. Pietiktu apēst kādu cūkgaļas kumosu, un būtu miers. Šādiem kritiķiem šķiet, ka visļaunākā no visiem bija māte, kura aicināja savus dēlus uz šo fanātisko pretestību.(2 Mak 7,1-14)

Trešdiena, 11 Novembris 2015 08:43 Publicēts Sleja 1

Dievs savā bauslī aicina cilvēkus uz dzīvi šķīstībā. No tā izriet, ka vīrietim un sievietei nevajadzētu veidot kopdzīvi pirms laulības sakramenta saņemšanas. Līdz ar to katrs, kuram ir seksuālas attiecības ar otru personu bez laulības, izdara smagu grēku. Lai atbrīvotos no grēka, nepieciešams to izsūdzēt un pieņemt svēto Komūniju. Izlīguma priekšnosacījums ir lēmums atgriezties un pārtraukt dzīvot grēkā. Tas nozīmē, ka grēksūdzes laikā ticīgajam jānožēlo izdarītais grēks un vēlāk jādara viss iespējamais, lai tajā neiekristu atkal.

Šādos gadījumos kopā ar grēku nožēlu būtu jāpieņem lēmums turpmāk dzīvot atsevišķi. Kāpēc? Jo kopdzīve tiek uzskatīta par labvēlīgu vidi kārtējam grēkam. Tādēļ priesteris var uzdot jautājumu, vai ticīgais ir gatavs dzīvot atsevišķi no sava partnera. Ja atbilde ir „nē”, biktstēvs nevar pieņemt grēksūdzi, jo nav garantiju, ka lēmums par atgriešanos ir autentisks.

Tāpat priesteris var atteikt grēku piedošanu personai, kura nedzīvo ar partneri zem viena jumta, taču regulāri iesaistās dzimumattiecībās un neplāno to mainīt. Arī šajā gadījumā cilvēks nevēlas pārtraukt smagi grēkot, kas neļauj viņam izlīgt ar Dievu un Baznīcu.

Jaunākie raksti