Trešdiena, 30 Marts 2016 09:06 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Īsais Samuēla mūžs iemācīja mums, ka Dieva acīs katra dzīvība ir vērtīga. Viņa nāve ļauj mums apzināties, ka mums jāilgojas pēc debesīm un satikšanas ar Dievu tāpat kā ilgojamies satikties ar mūsu dēliņu.

Pirmdiena, 21 Marts 2016 20:59 Publicēts Sleja 1

21. marts ir pasaules Dauna slimniekiem veltīta diena. Cik ilgi varēsim vēl atzīmēt šo dienu? Ja selektīvu abortu ritms paliks tāds pats kā šobrīd, un viss liecina par to, ka tas vēl paātrināsies, tad visdrīzāk šo dienu atzīmēsim tikai nedaudzus gadus.

Pirmdiena, 07 Marts 2016 11:27 Publicēts Sleja 3

Daudzi cilvēki cenšas sakārtot savu seksuālo dzīvi saskaņā ar sirdsapziņu, tomēr situāciju sarežģī fakts, ka otrais laulātais nevēlas vai neprot pieskaņot savu dzīvi Baznīcas mācībai. Iemesls var būt atšķirīgi uzskati, citādāka audzināšana, garīgā, morālā vai psihoseksuālā brieduma pakāpe, kā arī dažādas komplicētas situācijas.

Būtu jauki, ja abi laulātie būtu vienādi garīgi un morāli nobrieduši, lai viņiem būtu vienādi uzskati, tomēr tā būtu tikai ideāla bilde. Pāvests Jānis Pāvils II, būdams reālists, raksta: „Jāapzinās, ka laulāto intīmo saikni veido divu personu griba, kuras tomēr ir aicinātas uz vienotību domāšanā un rīcībā. Tas prasa daudz pacietības, iejūtības un laika.” Ja viens no laulātiem negrib atturēties no rīcības, kas nesekmē laulāto saikni caur seksualitāti, tad otrs, piekrītot nesakārtotai seksuālai tuvībai, var sajusties morāli vainīgs. No vienas puses šāds cilvēks negrib būt līdzdalīgs laulātā grēkā, bet no otras apzinās, ka nemitīgi izvairoties no ķermeniskas tuvības, viņš liedz sev un laulātajam labumu, kas nepieciešams laulāto dzīvē.

Otrdiena, 01 Marts 2016 12:10 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Poļu priesteris Tvardovskis ir teicis, ka bērni brīvi staigā pa baznīcu, tāpēc, ka tikai viņi tic, ka Dievs ir visur. Dažreiz bērns vienkārši garlaikojas. Reiz mūsu dēls dievkalpojuma laikā skaļi paziņoja: „Es nevaru ciest šo svēto Misi!”

Jaunākie raksti