Ceturtdiena, 26 Maijs 2016 11:58 Publicēts Sleja 3

Mācekļa balss

Kungs, ka es domāju par Tavu lielumu un savu niecību, tad drebu un uztraucos par sevi. Ja es neeju pie Tevis, tad attālinos no dzīvības avoga, bet, ja Komūniju pieņemu necienīgi, izdaru grēku. Mans Dievs un Padomdevēj, Tu esi mana palīdzība katrā vajadzībā. Kas man jādara? 

Rādi man īsto ceļu un pamāci, kā es varētu ar īsu vingrinājumu sagatavoties Svētajai Komūnijai. Man ir jāzina, kā sagatavot savu sirdi Vissvētākā Sakramenta pieņemšanai un šī lielā dievišķā Upura svinēšanai. 

Pirmdiena, 16 Maijs 2016 08:57 Publicēts Sleja 1

Jēzus Kristus: Savu lietu vienmēr uztici man, un Es visu labi nokārtošu īstajā brīdī. Gaidi, lai piepildās mana griba, un tu iemantosi no tā lielu labumu. 

Māceklis: Kungs, ar vislielāko prieku es Tev atvēlu savas vajadzības, jo mani spriedumi nevar novest ne pie kā laba. Ak, kaut es būtu mazāk norūpējies par nākotnes notikumiem, bet vairāk uzticējies Tavai gādībai!

Jēzus Kristus: Cilvēks tik bieži pēc kaut kā dedzīgi tiecas, bet, tiklīdz viņš to ir ieguvis, jūtas vīlies, jo viņa tieksmes nav noturīgas un nemitīgi mainās. Nav mazsvarīgi sevi aizliegt arī sīkumos. 

Patiesi pilnveidoties nozīmē sevi pilnīgi aizliegt. Pašaizliedzīgs cilvēks ir brīvs un stiprs. Taču kārdinātājs, kas ir ienaidnieks visam labajam, nekad nepārstāj izlikt lamatas, dienu un nakti gaidot kādu neuzmanīgo iekrītam slazdos. Tāpēc Kungs saka: "Esiet nomodā un lūdzieties, lai jūs nekristu kārdināšanā!" (Mt 26,41)

 

Avows: Kempienas Toms, Sekošana Kristum, Rīga: Kala raksti, 2011. 

Otrdiena, 10 Maijs 2016 06:39 Publicēts Sleja 3

Ignāciskā sirdsapziņas izmeklēšana ir lūgšana, kuras dēļ norisinās mūsu dzīves galvenā cīņa, jo tieši šī lūgšana visdziļākajā veidā skar sirdi un atklāj patiesību par mums. Šo lūgšanu mēdz saukt par „mīlestības kvadransu”, jo atklājot Jēzus priekšā mūsu vājumu, varam piedzīvot Viņa žēlsirdību un piedošanu.

Trešdiena, 04 Maijs 2016 09:24 Publicēts Sleja 2

Iekšējā dziedināšana reti kad ir vienreizējs notikums. Daudz biežāk tas ir ilgstošs Dieva žēlastības pieņemšanas process. Katram, kurš ienāk šajā procesā, tiek dota milzīga iespēja, kas ir svēto sakramentu pieņemšana ar ticību. Jo tieši sakramentos cilvēks pieņem atpestīšanas žēlastību un līdz ar to arī savas iekšējās integritātes dziedināšanu.