Otrdiena, 13 Jūnijs 2017 11:22 Publicēts Sleja 2

Kristieša dzīve un aicinājums nav iedomājami bez Svētā Gara, tomēr tai pat laikā daudziem ir visai paviršs priekšstats par to, kā darbojas Svētais Gars. Par to, ko dara Gars un kā Viņam atvērties, stāsta priesteris Juzefs Vitko OFM (Józef Witko).

Ceturtdiena, 08 Jūnijs 2017 10:09 Publicēts Sleja 1

Svētais Gars darbojas delikāti. Viņš ir tuvu. Viņš jāpieņem kā elpa: viegli, mierīgi, bez bailēm. Ar to mums gan ir zināmas problēmas. 

„Gandariet par saviem grēkiem (…) un jūs saņemsiet Svētā Gara dāvanu.” (Apd 2,38)

„Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu!”(Jn 20,22)

Piektdiena, 21 Aprīlis 2017 09:28 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

 

Mūsdienu informācijas pieejamība par dažāda veida garīgiem un emocionāliem draudiem, pie kuriem, neapšaubāmi, pieder sektas vai destruktīvi kulti, nebūt nemazina to cilvēku skaitu, kuri nonāk kārtējos slazdos. Pastāv vairāki psiholoģiski, sociāli un garīgi faktori, kas piebaro totalitāras reliģiskas kustības, nodrošinot tām aizvien jaunu „lielgabalu gaļu”. 

Būtu jāsāk ar to, ka pats sektas jēdziens postmodernā sabiedrībā kļūst grūti definējams. Paliekot politkorektuma un iecietības paradigmā, kuram ir tiesības atzīt citu cilvēku subjektīvo pārliecību par „destruktīvu”? Galu galā, cilvēki sektās pārsvarā uzturas brīvprātīgi, un ne jau visos gadījumos netradicionāli reliģiski kulti nozīmē terora aktus, masu pašnāvības vai īpašumu atņemšanu „kopienas labā”. 

Atšķirībā no veselīgiem tradicionālas reliģijas virzieniem (tas attiecas ne tikai uz kristietību, bet arī uz citām pasaules reliģijām), sektas balstās ideoloģijā, kas apspiež cilvēka individuālo brīvību un atbildību par savu dzīvi. Tādēļ katrā sektā var sastapties ar dažādām manipulācijas izpausmēm, kad „augstu mērķu” vārdā visai plaši tiek lietota faktu noklusēšana un klaji meli. 

Jaunu adeptu piesaistei sektas sola dziedināšanu no visām kaitēm, pašizaugsmes iespējas, pseidoterapeitiskas un ezotēriskas mācības, kuras sniedzot atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Parasti manipulēšana sākas jau potenciālā upura uzrunāšanas brīdī: cilvēkiem uz ielas tiek dalītas reklāmiņas par „bezmaksas angļu valodas kursiem”, uz kuriem atnākot izradās, ka tas ir reliģiska rakstura pasākums. Vai arī „bērnu un jauniešu atpūtas nometnes”, kas patiesībā ir sektantu kopienas, kur tiek veikta jaunpienācēju ideoloģiskā „apstrāde”. Vai arī labdarības koncerti, kas reāli ir drīzāk kādas organizācijas dievkalpojumi.

Pirmdiena, 27 Marts 2017 11:09 Publicēts Sleja 2

Būt katolim – tas reizē nozīmē arī būt daļai no visapbrīnojamākās miesas, kas jebkad ir radīta. Kāpēc? Jo to ir radījis Kristus. Jēzus sacīja Pēterim: „Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu Savu Baznīcu (Mt 16,18). Viņš nesacīja: „Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu vienu no savām baznīcām.” Daudzi katoļi pat neapjauš, cik brīnišķīga dāvana ir būt katolim, jo viņi Katolisko Baznīcu uzlūko tikai kā vienu no daudzām reliģijām, kurai nav kāda īpaša un nozīmīga loma pasaules vēsturē. Bet nekas nevarētu būt tālāk no patiesības.

Jaunākie raksti