Trešdiena, 19 Jūlijs 2017 09:28 Publicēts Sleja 1

/Aleksandrs Stepanovs/

2017.gada 5. jūlijā aizgāja mūžībā izcilais Dieva vīrs, kardināls Joahims Meisners (1933–2017), emeritētais Ķelnes arhibīskaps. Pagājušajā sestdienā bēru laikā zem Ķelnes doma velvēm izskanēja emeritētā pāvesta Benedikta XVI pēdējās cieņas apliecinājums savam draugam kardinālam, ko aizkustināts nolasīja viņa sekretārs monsiņjors Georgs Gensveins (uzruna oriģinālā šeit, video šeit ). Laužot sev uzlikto klusēšanas solījumu pēc atkāpšanās no pāvesta amata, Racingers atgriežas ar vēstījumu, kas, protams, pārsniedz šauru mirušā drauga piemiņas godināšanu, bet ir uzruna visai Baznīcai. Viņa domu nav grūti saprast: Baznīca atrodas lielas krīzes situācijā, Pētera “laiva ir piesmēlusies pilna, gandrīz apgāžoties”, ir nepieciešami līderi, kas ir patiesi garīgie gani, kā Meisners, kuri dzīvo un domā ticības gaismā un nepakļaujas diktatoriskajam pasaules garam.

Pirmdiena, 03 Jūlijs 2017 09:05 Publicēts Sleja 2

/Aleksandrs Stepanovs/

Vairāki katoļu portāli ir pārpublicējuši četru kardinālu jaunu vēstuli, kas tika uzrakstīta 25. aprīlī, bet iesniegta personīgi pāvestam rokās 6. maijā. Tie ir tie paši kardināli, kas pirms deviņiem mēnešiem bija izteikuši lūgumu pāvestam Franciskam “atšķetināt mezglus” attiecībā uz Amoris Laetitia – dokumentu, kura interpretācija izraisīja doktrinālu haosu ticīgo un dvēseļu ganu vidū. Nesaņemot atbildi, kardināli pazemīgi lūdza pieņemt viņus audiencē, lai izrunātu neskaidrības un kliedētu doktrinālo un pastorālo apjukumu Baznīcā, par ko liecina bezprecedenta situācija: “Tas, kas ir grēks Polijā, ir labs Vācijā”.  Nogaidījuši vienu mēnesi un nesaņēmuši arī šoreiz neko vairāk par klusēšanu, viņi vēstules saturu darīja zināmu Dieva tautai. Lūk, pilnais vēstules teksts.  

Otrdiena, 27 Jūnijs 2017 15:03 Publicēts Sleja 1

Labas, nobriedušas priestera attiecības ar sievietēm prasa, pirmām kārtām, morālu briedumu. Garīdznieks ar tīru sirdi apzinās, ka sievietes, ko satiek draudzē, viņam uzticētas kā ganāmpulks, par ko, pēc Jēzus teiktā, jārūpējas mīlestības garā.

Lielākā daļa praktizējošo ticīgo Baznīcā ir sievietes, kas gan nenozīmē, ka viņas ir dievbijīgākās, nekā vīrieši. Taču sievietēm piemīt atšķirīgs reliģisks jutīgums, kas viņas pamudina aktīvāk pievērsties pastorālām aktivitātēm. Tāpat sievietes aktīvāk iesaistās kopienās un karitatīvajā darbā.

Svētdiena, 18 Jūnijs 2017 22:51 Publicēts Sleja 2

Šīgada 19. martā ir apritējis gads kopš pāvesta Franciska apkārtraksta Amoris Laetitia, kas ir izraisījis pretrunīgas interpretācijas sakarā ar atļauju pieņemt Euharistiju laulātiem pāriem Baznīcā, kuri civili ir šķīrušies un noslēguši jaunu savienību. Tas izraisījis īstu haosu šajā jautājumā katoļu pasaulē.

Par haosu Baznīcā liecina vairāku bīskapu konferenču izstrādātas vadlīnijas. Vienas to pieļauj dažos gadījumos, kā, piemēram, Maltas un Gozo bīskapi, Buenosaresas reģiona bīskapi Argentīnā, Vācijas un Beļģijas bīskapu konferences. Citas bīskapu konferences, piemēram, Polijā, uzskatīja par vajadzību apspriest šo jautājumu un formāli aizliegt laulātiem, bet no jauna precētiem pieņemt Komūniju, tādējādi pieturoties pie Baznīcas mācības laulības jautājumā. Līdzīgas vadlīnijas izstrādāja atsevišķi bīskapi, kā piemēram, Filadelfijas un Feniksa diecēzes bīskapi ASV, vai Albertas provinces diecēzes bīskapi Kanādā.

Varbūt tas ir margināls, nevajadzīgs un sausi doktrināls jautājums? Godīgi uz šo jautājumu nevar atbildēt ar vieglu sirdi. Ticīgajiem šajā jautājumā ir iesaistīti trīs sakramenti (laulība, grēksūdze un Euharistija), smaga grēka realitāte, sirdsapziņas jautājums, attieksme pret Baznīcas normu un Dieva likumu. Tas ir diezgan daudz, lai nepareiza izpratne varētu pārveidot kristīgo ticību par kaut ko pilnīgi citu.

Reaģējot uz neizpratni, kas izcēlās Baznīcā, četri kardināli iesniedza pāvestam Franciskam vēstuli Dubia (ʻšaubasʼ), par to civitas.lv jau rakstīja iepriekš (lasīt šeit un šeit). Kardināli, cieņas pilnā veidā, ar mērķi noskaidrot izraisītās šaubas, uzdeva pāvestam jautājumus, uz kuriem joprojām nav saņemta atbilde. Vai pēc Amoris Laetitia ir iespējams pieņemt Euharistiju tiem, kas bija laulāti, bet izšķīrās un noslēdza jaunu civilo savienību? Vai turpina pastāvēt absolūtas morālas normas? Vai joprojām pastāv smaga grēka habituāls (pastāvīgs) stāvoklis? Vai joprojām ir spēkā tas, ka pēc būtības slikta darbība nevar kļūt subjektīvi laba?

Varbūt kāds cerēja, ka “atpazīšanas” metode, kas tiek minēta enciklikā, tiks pielietota strikti personiski, pēc ilgas refleksijas un izpētes laika, tā sakot, ar pipetes palīdzību, taču nupat pirms nedēļas Argentīnā, svētā Roha draudzē, kas atrodas Santa Fe štatā, vietējais bīskaps Angel Jose Macins pielaida pie Sv. Komūnijas 30 pāru lielu grupu, kuri bija laulāti, bet atkal precēti. Šie pāri satikās sešu mēnešu laikā sestdienās grupas nodarbībās, pabeidzot kursu, un viņus draugu un radu klātbūtnē pielaida pieņemt Sv. Komūniju. Nevienā ceremonijas brīdī, kā to apstiprināja liecinieki, netika minēta tradicionālā Baznīca mācība, ko sv. Jānis Pāvils II uzsvēra apustuliskajā pamudinājumā Familiaris Consortio (n. 84), ka pie sakramentiem tiek atļauts iet tiem šķirtiem laulātajiem, kuri jaunajā savienībā dzīvo kā brālis un māsa. To pašu patiesību atgādināja Ticības mācības kongregācijas prefekts kardināls Gerhards Millers, apgalvojot, ka Familiaris Consortio (n. 84) paliek spēkā un nevar būt atcelts.

Šādā krīzes situācijā, lai gūtu skaidrību, šī gada 22. aprīlī Romā tika organizēta konference “Iegūt skaidrību – Gads kopš Amoris Laetitia”. Šīs marginālās un drosmīgās konferences dalībnieki ja raugās uz kopējo Baznīcas fonu, bija laji un vienīgi laji, kuri izjūt lielu atbildību par Baznīcu. Publicējām civitas portālā dažas intervijas ar konferences dalībniekiem. 

Aleksandrs Stepanovs

Jaunākie raksti