Slēgts Sanrafaelas seminārs: Vigano raksta bīskapam Tausigam

Svētdiena, 16 Augusts 2020 14:30

“Bīskaps Tausigs ir slēdzis Sanrafaelas semināru Argentīnā, atsaucoties uz Covid-19, bet patiesībā tāpēc, ka semināristi un katoļticīgie no vairāk nekā 150 ģimenēm ir iebilduši pret Komūnijas saņemšanu uz rokas. Bīskaps ir informējis kardināla Benjamino Stellas vadīto Klēra kongregāciju Romā, un B. Stella nekavējoties reaģēja”, raksta Marco Tozati.

Emeritētais Argentīnas bīskaps Aguers komentēja: “Es divas reizes teicu bīskapam Tausigam, ka viņš kļūdās, taču, ja tas ir Svētā Krēsla lēmums, neatliek nekas cits kā paklausīt”. Šie notikumi ir kā lakmusa papīrs, kas parāda kādas “ķīmiskas reakcijas” notiek Baznīcā. Kāpēc bija jāslēdz lielākais garīgais seminārs Argentīnā, kur mācījās 39 priesteru kandidāti? Skumji.

Tiek apklusināti tie, kas turas un izkopj dzīvo Baznīcas Tradīciju. Taču joprojām paliek spēkā pāvesta Pāvila VI instrukcija “Memoriale Domini”, kas skaidro un pamudina bīskapus, priesterus un ticīgos turpināt saņemt Svēto Komūniju saskaņā ar seno Baznīcas Tradīciju – uz mēles, nometoties pielūgsmē ceļos. Dievišķā kulta kongregācijas prefekts, kardināls Benno Guts jau 1969. gadā skaidri redzēja riskus, kas ir saistīti ar Komūnijas dalīšanu uz rokas: ticības apdraudējumu Kristus reālai klātbūtnei, vieglu svētzādzību pieaugumu un Svētās Komūnijas smalko fragmentu necienīgu izkaisīšanu, kas diemžēl mūsu latīņu rita baznīcās ir kļuvis par paradumu.

Uz Sanrafaelas bīskapa lēmumu ir reaģējis arhibīskaps Karlo Marija Vigano. Publicējam viņa atklāto vēstuli.

Pr. Aleksandrs Stepanovs

*****

 

Ekselence!

Mani uztrauc un sāpina ziņa starptautiskajā presē par lēmumu slēgt Sanrafaelas diecēzes semināru un atlaist rektoru Fr. Aleksandro Miguelu Čiaroči.

Šis lēmums esot ticis pieņemts pēc Jūsu dedzīgās uzstāšanās garīdznieku kongregācijā, kas uzskatīja par nepieņemamu jūsu jurisdikcijā esošo garīdznieku atteikšanos administrēt un saņemt Vissvētāko Euharistiju uz rokas, nevis uz mēles. Es iedomājos, ka priesteru, garīdznieku un Sanrafaēlas ticīgo cildināmā un saskaņotā izturēšanās deva Jums lielisku attaisnojumu slēgt lielāko Argentīnas semināru un izkliedēt semināristus, lai tos varētu izglītot citos priekšzīmīgos un tukšos semināros. Jūsu ekselence ir paveicis ļoti labu darbu, vēršot aicinājumu uz parrēsiju [brīvību, atklātību] darbībā, kuras vārdā mums vajadzētu pieveikt klerikālisma postu, ko nosodījis augstākais tronis.

Varu saprast Jūsu sarūgtinājumu, redzot, ka, neraugoties uz ultramodernisma indoktrinizācijas nerimstošo darbu, kas tika veikts pēdējās desmitgadēs, joprojām ir drosmīgi priesteri un garīdznieki, kam pakļaušanās episkopālajai tiesai neaizvieto goddevību pret Svēto Sakramentu; un varu iedomāties Jūsu satraukumu, kad ticīgie laji, uzticīgie nespeciālisti pat veselām ģimenēm seko labajiem ganiem, par kuriem Evaņģēlijs saka: “avis pazīst Viņa balsi”, nevis derētajiem ganiem, kuriem “tās nerūp.” (Jņ 10: 4, 13).

Šīs epizodes apstiprina Svētā Gara darbību Baznīcā: Paraklēts iedveš spēka dāvanu vājajos un pazemīgajos un liekt apjukt lepnajiem un varenajiem, parādot ticību augstajam Altāra Sakramentam no vienas puses, un zaimojošo tā profanāciju no otras puses. Pakļaušanās pasaules mentalitātei Jūsu Ekselencei varbūt sniegs Baznīcas ienaidnieku vieglos un egocentriskos aplausus, taču neļaus izbēgt no labu cilvēku vienprātīga noraidījuma, ne vēl mazāk – Dieva sprieduma, kurš patiesi atrodas zem Euharistijas zīmēm Viņa Miesā, Asinīs, Dvēselē un Dievišķībā, un kurš prasa, lai svētie gani būtu Viņa liecinieki, nevis Viņa nodevēji un vajātāji.

Atļaujiet man norādīt uz Jūsu izturēšanās zināmu neatbilstību devīzei, kuru esat izvēlējies savam episkopālajam ģerbonim: Paterna Atque Fraterna Charitate [Tēvišķā un brālīgā labdarība]. Es neredzu neko tēvišķīgu priesteru sodīšanā par nevēlēšanos profanēt Svēto Hostiju, ne arī jelkādu labdarību pret tiem, kas nepakļaujas nepieņemamai kārtībai. Labdarībai ir jākalpo Labajam un Patiesajam: ja tā sākas ar kļūdu un beidzas ar ļaunumu, tad tā var būt tikai groteska tikuma parodija. Bīskaps, kurš tā vietā, lai aizstāvētu ķēniņu Ķēniņa godu un slavētu tos, kuri tiecas pēc šī cēlā mērķa, pat aiziet tiktāl, ka slēdz plaukstošu semināru un publiski nosoda savus garīdzniekus, nevis veic labdarības aktu, bet drīzāk nožēlojamu vardarbību, par kuru viņš tiks saukts atbildēt Dieva priekšā. Es lūdzos, lai Jūs saprastu, cik nopietna ir jūsu rīcība sub specie aeternitatis, gan pati par sevi, gan arī tā skandāla dēļ, ko tā rada mazajos. Jūsu Angelicum pētniecībai būtu jāpalīdz veselīgas nožēlas darbā, kas arī sub gravi uzliek gandarīšanas pienākumu.

Presē var lasīt, ka Šveicē, Bāzeles diecēzes Rigi-Kaltbadas baznīcā sieviete, tērpusies liturģiskajās drānās, regulāri atdarina Mises svinēšanu, jo trūkst ordinēta priestera, izlaižot tikai Konsekrācijas vārdus. Gribētu zināt, vai Bāzeles bīskaps Fēlikss Gmūrs parādīs tādu pašu dedzību, kā bīskaps Tausigs, lūdzot iesaistīties kādu Romas kūrijas iestādi, lai  bargi sodot par zaimojošo Mises simulāciju, dotu praugu citiem. Baidos, ka tā nelokāmība, kas redzama, sodot apzināti nepakļāvušos priesterus, Šveicē netiks atdarināta. Protams, ja kāds priesteris būtu svinējis Tridentas Misi uz tā paša altāra Rigi-Kaltbadā, pēckoncila bultas nebūtu kavējušās viņu notriekt, bet sieviete, kas ļaunprātīgi un zaimojoši “svin Misi”, tagad ir sīkums, tāpat kā Vissvētākā Altāra Sakramenta pakļaušana profanācijai.

Kopā ar Jūsu diecēzes garīdzniekiem un lajiem, kurus esat nepamatoti sodījis un nopietni aizvainojis, es lūdzu par Jums, Jūsu Ekselence, par Svētā Krēsla amatpersonām un jo īpaši par kardinālu Beniamino Stella, kuru es pazinu kā uzticīgu priesteri un dievbijīgu apustulisko nunciju, kuru es apmeklēju Bogotā kā Pontifikālo pārstāvniecību delegāts. Viņš reiz bija mans draugs; vairākus gadus ar viņu sadarbojos Valsts sekretariātā. Diemžēl kādu laiku es viņu vairs nevaru pazīt, jo redzu viņa dalību Kristus Baznīcas postīšanā.

Mēs lūdzamies par Jūsu atgriešanos, – atgriešanos, uz kuru mēs visi esam aicināti, bet kuru nedrīkst vairs kavēt tie, kas strādā nevis Dieva slavai, nevis dvēseļu glābšanai un Baznīcas godam, bet pret tiem.

 

Lūgsimies par Sanrafaelas semināristiem un ticīgajiem, kam Jūs, Ekselence, esat pieteikuši karu.

 

Brālīgā mīlestībā un patiesībā,

+ Carlo Maria Viganò, Arhibīskaps

 

 

Avots:

St. Raphael’s scandal. Vigano writes to bishopa taussig, marcotosati.com,

Seminario chiuso, ombre su Roma: "Errore del vescovo",lanuovabq.it;

The excuse is Covid as bishop closes down seminary in communion row, lanuovabq.it,

El seminario de San Rafael cerrará por negarse a dar la comunión en la mano, dice un medio argentine, infovaticana.com,

Miguel Soler sobre cierre del seminario local: “Taussig que se ponga de rodillas frente a Dios”, diariosanrafael.com.ar

 

Jaunākie raksti